одобрен

Регистър на удостоверенията за заварен строеж след 2011 г.

Уникален идентификатор:  66b8fb44-ace4-4bcf-9327-8b6e2709ecfe

Описание:

Регистър на удостоверенията за заварен строеж в община Струмяни след 2011 г., актуален към 31.12.2018 г.

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-30 21:26:48
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2019-07-05 12:55:00
  • Последно променил: stoyan_petkov

№ на удостоверение

Дата

Издадено на (Възложител/Собственик/инициали)

Строеж/Описание на обекта

Населено място и местонахождение

1 2011/01/20 АЯХ Жилищна сграда VII,кв.13 с.Илинденци
2 2011/06/30 ИБМ Жилищна сграда XI-81,кв.8 с.Драката
3 2011/09/15 н-ци на ТПС Жилищна сграда
1 2012/06/08 ААК жилищна сграда на два етажа с гараж VII-1031,кв.41 Микрево
1 2013/02/07 ТИР Жилищна сграда на два етажа II,кв.9 Драката
1 2016/11/17 ХИС гараж със складово помещение
1 2017/03/17 О.П.Елос-Транс ЕООД склад, бани и WC ПИ№096024,з-ще Илинденци
2 2017/06/22 КАГ Едноетажна полумасивна жилищна сграда I-421,кв.54 Илинденци
3 2017/08/17 СНН двуетажна жилищна сграда VIII,кв.1 Струмяни
4 2017/10/19 ВЯТ жилищна сграда на два етажа IV-502,кв29 Микрево
5 2017/11/16 АГц двуетажна масивна сграда XI-87,кв.2 Струмяни
6 2017/11/23 ВДД двуетажна масивна сграда XXI-34,кв.15 Струмяни
1 2018/02/15 ГМС лятна кухня с магазин
2 2018/05/15 ККП Пристройка към жилище
2 2018/06/26 н-ци на РСТ жилищна сграда на два етажа
3 2018/07/05 ДгВ жилищна сграда на два етажа с пристройка
У-191 2018/07/13 КВИ Винарска къща за съхренение и о
5 2018/07/19 н-ци на КЧП паянтова жилишна сграда на два етажа
6 2018/09/20 НИД масивна жилищна сграда на един етаж
7 2018/11/08 н-ци на АПС двуетажна паянтова жилищна сграда
8 2018/11/15 н-ци на ХБС двуетажна масивна сграда
1 2019/03/07 ОМС жилищна сграда II-988,кв.39 Микрево
2 2019/03/14 НАД Жилищна сграда на един етаж XII-1044,кв.50,Микрево