одобрен

РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация 2018г.

Уникален идентификатор:  66f674ce-9156-44f8-b086-bf8c4bc8f235

Описание:

РЕГИСТЪР
на заявленията за достъп до обществена информация 2018г. в Община Маджарово.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-01-15 09:41:20
  • Създаден от: tatyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2020-01-15 09:41:20