одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 07.06.2019

Уникален идентификатор:  675773e0-0e41-4b81-a9ae-044fe73c156a

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 16:29:31
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-06-11 16:29:31

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27 82785.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 11.65
10 xxxx Издръжка 448 219611.37
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 35 30205
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 76247.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 594073
88 xxxx Средства на разпореждане 69 62884.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 27 20087.67
Общо:  615 1085905.31
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 27 20087.67
Общо:  27 20087.67
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 44064.64
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 294073
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3339
Общо:  25 341476.64
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 290.35
Общо:  1 290.35
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3100
Общо:  1 3100
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 6 2127.09
Общо:  6 2127.09
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 244.8
88 xxxx Средства на разпореждане 1 5040
Общо:  3 5284.8
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 936.07
Общо:  2 936.07
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 450
Общо:  2 450
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 945.78
88 xxxx Средства на разпореждане 1 5796
Общо:  9 6741.78
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо:  1 300
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 10
10 xxxx Издръжка 5 163.99
88 xxxx Средства на разпореждане 32 2957
Общо:  38 3130.99
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1830.12
10 xxxx Издръжка 6 2079.08
Общо:  7 3909.2
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 470.54
10 xxxx Издръжка 1 66
Общо:  2 536.54
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 668.54
Общо:  2 668.54
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1423.27
Общо:  5 1423.27
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 15
Общо:  1 15
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 35
Общо:  2 35
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 32 4925.72
Общо:  32 4925.72
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2553.9
Общо:  5 2553.9
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 9500
10 xxxx Издръжка 3 1630.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2950
Общо:  5 14080.75
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 31 5742.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1425
Общо:  32 7167.97
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 379.68
Общо:  5 379.68
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2309.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4220
Общо:  11 6529.97
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 9773.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 11.65
10 xxxx Издръжка 3 163.97
88 xxxx Средства на разпореждане 3 173.8
Общо:  15 10123.31
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2663.13
Общо:  7 2663.13
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2294
Общо:  2 2294
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 10220
10 xxxx Издръжка 10 5624.04
Общо:  13 15844.04
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 329.3
Общо:  2 329.3
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 24 4935.53
88 xxxx Средства на разпореждане 5 1591.41
Общо:  29 6526.94
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2550.22
88 xxxx Средства на разпореждане 3 22006.89
Общо:  12 24557.11
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1984.95
88 xxxx Средства на разпореждане 5 1006.66
Общо:  14 2991.61
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 14070
10 xxxx Издръжка 44 24976.5
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1392.66
Общо:  48 40439.16
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 3077.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 5003
Общо:  20 8080.8
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6210
10 xxxx Издръжка 5 3889.3
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2100.9
Общо:  7 12200.2
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1711.76
Общо:  5 1711.76
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3500
10 xxxx Издръжка 24 4719.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2320
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1127.2
Общо:  30 11667.01
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 46.79
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 50
Общо:  2 96.79
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4270
10 xxxx Издръжка 17 9196.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22 700
88 xxxx Средства на разпореждане 1 210
Общо:  41 14376.82
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2650
10 xxxx Издръжка 17 11374.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 7953
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 76247.2
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2000
Общо:  23 100224.48
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3200
10 xxxx Издръжка 12 5595.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3290
88 xxxx Средства на разпореждане 1 4004
Общо:  15 16089.53
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 930.74
10 xxxx Издръжка 8 1740.49
Общо:  10 2671.23
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5910
10 xxxx Издръжка 14 1324.44
Общо:  15 7234.44
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2000
10 xxxx Издръжка 3 1277.76
Общо:  4 3277.76
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ - СОФИЯ ( 0172170000 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 657.6
Общо:  1 657.6
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 17395.04
Общо:  8 17395.04
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 108.19
Общо:  1 108.19
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 36221.12
Общо:  6 36221.12
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 235.8
88 xxxx Средства на разпореждане 2 8011.52
Общо:  3 8247.32
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 1000.34
Общо:  17 1000.34
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 152.1
Общо:  6 152.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 340
Общо:  1 340
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 370.2
Общо:  1 370.2
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 549.07
Общо:  1 549.07
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5140
10 xxxx Издръжка 6 3079.36
Общо:  7 8219.36
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 899.94
Общо:  13 899.94
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 864
Общо:  1 864
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1330.68
Общо:  10 1330.68
Българска академия на науките и държавни висши училища ( 017300**** ) Период: 07.06.2019 - 07.06.2019
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 300000
Общо:  1 300000