одобрен

ДПП- 2020/2021 .Списък на училищата осъществяващи ДПП с професии и специалности и брой ученици завършващи през 2019/2020 уч. година

Уникален идентификатор:  6772dc7d-d129-4d04-b4bc-f474231a4955

Описание:

Държавен план-прием за учабната 2020/2021 гоидна

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-27 12:30:17
  • Създаден от: penka_mitova
  • Последна промяна: 2019-11-27 12:30:17

училище

професия / специалност

СПК

бр. паралелки

общ брой ученици

бр. ученици завършващи 12 клас

1 ПГТ "К. Петров" - Борован Сътрудник в малък и среден бизнес/Малък и среден бизнес III 4 56 11
ПГТ "К. Петров" - Борован Монтьор на транспортна техника /Автотранспортна техника/ II 4,5 70 13
ПГТ "К. Петров" - Борован Електротехник/Електрически машини и апарати III 0,5 9
ПГТ "К. Петров" - Борован Помощник – възпитател /Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца III 0,5 11
2 ПАГ "Н. Й. Вапцаров" - Бяла Слатина Икономист/Икономика и мениджмънт III 4 94 26
ПАГ "Н. Й. Вапцаров" - Бяла Слатина Машинен техник /Машини и системи с ЦПУ III 2 42
ПАГ "Н. Й. Вапцаров" - Бяла Слатина Техник на селскостопанска техника / Механизация на селското стопанство III 6 123 22
ПАГ "Н. Й. Вапцаров" - Бяла Слатина Икономист/Земеделско стопанство III 2 45 21
ПАГ "Н. Й. Вапцаров" - Бяла Слатина Техник на компютърни системи/Компютърна техника и технологии III 1,5 34
ПАГ "Н. Й. Вапцаров" - Бяла Слатина Икономист – информатик / Икономическа информатика III 1 21
ПАГ "Н. Й. Вапцаров" - Бяла Слатина Спедитор – логистик / Спедиция, транспортна и складова логистика III 0,5 12
3 ПГО "Ел. Багряна"- Бяла Слатина Оператор в производството на облекло / Производство на облекло от текстил II 1,5 27
ПГО "Ел. Багряна"- Бяла Слатина Шивач/Шивачество I 0,5 10
ПГО "Ел. Багряна"- Бяла Слатина Моделиер - технолог на облекло / Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил III 0,5 24
ПГО "Ел. Багряна"- Бяла Слатина Работник в хранително - вкусовата промишленост / Хранително - вкусова промишленост I 0,5 11
ПГО "Ел. Багряна"- Бяла Слатина Работник в заведенията за хранене и развлечения / Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения I 0,5 6
ПГО "Ел. Багряна"- Бяла Слатина Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки II 2,5 58 16
ПГО "Ел. Багряна"- Бяла Слатина Ресторантьор/Кетъринг III 2 45
4 СУ "Васил Левски"- Бяла Слатина Организатор интернет приложения/Електронна търговия III 1 21
СУ "Васил Левски"- Бяла Слатина Аниматор в туризма / Туристическа анимация III 1 22
5 СУ "Христо Ботев" - Габаре Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки II 5 93 12
6 СУ "Христо Ботев" - Галиче Техник-животновъд / Пчеларство и бубарство III 1 15
7 ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца Строител/Вътрешни облицовки и настилки II 1,5 20 8
ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца Геодезист/Геодезия III 0,5 6
ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца Строителен техник / Транспортно строителство III 1 15
ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца Строителен техник / Строителство и архитектура III 0,5 15
ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца Модист/Бутикови облекла III 0,5 10
ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца Оператор в производството на облекло/Производство на облекло от текстил II 0,5 5 5
ПГ "Димитраки Хаджитошин" - Враца Фризьор/Фризьорство II 0,5 10
8 ПГТР - Враца Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки II 5 127 25
ПГТР - Враца Ресторантьор/Кетъринг III 4,5 115 25
ПГТР - Враца Търговски представител /Търговия на едро и дребно III 2 48
ПГТР - Враца Работник в заведенията за хранене и развлечения/Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения I 1 9
ПГТР - Враца Сервитьор-барман/Обслужване на заведения в обществено хранене II 1 22
ПГТР - Враца Продавач - консултант/Продавач - консултант II 1 22
ПГТР - Враца Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост/Производство на месо, месни продукти и риба III 0,5 5 5
ПГТР - Враца Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост/Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия III 0,5 6 6
ПГТР - Враца Ресторантьор/Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения III 0,5 12
ПГТР - Враца Оператор в хранително - вкусовата промишленост/Производство и преработка на мляко и млечни продукти II 1 18
9 ПЕГ "Йоан Екзарх"- Враца Аниматор в туризма/Туристическа анимация III 2 47
ПЕГ "Йоан Екзарх"- Враца Графичен дизайн/Графичен дизайн III 1 26
10 ППМГ "Академик Иван Ценов"- Враца Приложен програмист/Приложно програмиране III 1 26
11 ПТГ "Н.Й.Вапцаров"- Враца Приложен програмист/Приложно програмиране III 2 50
ПТГ "Н.Й.Вапцаров"- Враца Системен програмист/Системно програмиране III 2 43 17
ПТГ "Н.Й.Вапцаров"- Враца Техник на компютърни системи/Компютърна техника и технологии III 4 96 25
ПТГ "Н.Й.Вапцаров"- Враца Електротехник/Електрообзавеждане на производството III 1 13
ПТГ "Н.Й.Вапцаров"- Враца Техник на електронна техника/Промишлена електроника III 1 26
ПТГ "Н.Й.Вапцаров"- Враца Машинен техник/Машини и системи с ЦПУ III 2 48
ПТГ "Н.Й.Вапцаров"- Враца Техник по транспортна техника/Автомобилна мехатроника III 3 72
ПТГ "Н.Й.Вапцаров"- Враца Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника III 2 41 18
12 СУ "Васил Кънчов"- Враца Сътрудник в малък и среден бизнес/Малък и среден бизнес III 1 26
13 СУ "Козма Тричков"- Враца Оперативен счетоводител/Оперативно счетоводство II 1 26
14 СУ "Никола Войводов"- Враца Икономист - информатик/Икономическа информатика III 2 50
15 СУ "Отец Паисий"- Враца Дизайнер/Рекламна графика III 1,5 29
Танцьор/Български танци III 0,5 13
16 СУ "Христо Ботев"- Враца Асистент на лекар по дентална медицина/Асистент на лекар по дентална медицина III 0,5 13
СУ "Христо Ботев"- Враца Изпълнител на термални процедури/Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове II 0,5 13
17 ОбУ "Христо Ботев"-Баница Снабдител/Снабдител I 1 9
ОбУ "Христо Ботев"-Баница Работник в хранително - вкусовата промишленост/Хранително - вкусова промишленост I 1 17
18 ОбУ "Св.св.Кирил и Методий"-Девене Работник в заведенията за хранене и развлечения/Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения I 2 26
19 ОбУ "Св.Кл.Охридски"- Тишевица Работник в заведенията за хранене и развлечения/Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения I 1 6
ОбУ "Св.Кл.Охридски"- Тишевица Работник в производство на облекло/Производство на облекло I 1 13
ОбУ "Св.Кл.Охридски"- Тишевица Работник по транспортна техника/Автобояджийство I 1 15
20 СУ "Св. св. Кирил и Методий"-Бутан Техник-растениевъд/Растителна защита и агрохимия III 2 47
СУ "Св. св. Кирил и Методий"-Бутан Техник-растениевъд/Трайни насаждения III 1 26
СУ "Св. св. Кирил и Методий"-Бутан Работник в растениевъдството/Трайни насаждения I 1 6
СУ "Св. св. Кирил и Методий"-Бутан Растениевъд/Полевъдство III 2 31 16
21 ПГЯЕ "Игор Курчатов" - Козлодуй Техник на компютърни системи/Компютърна техника и технологии III 4 84 13
ПГЯЕ "Игор Курчатов" - Козлодуй Техник на енергийни съоръжения и инсталации/Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна III 4 82 12
ПГЯЕ "Игор Курчатов" - Козлодуй Електротехник/Електроенергетика III 3 63
ПГЯЕ "Игор Курчатов" - Козлодуй Техник на енергийни съоръжения и инсталации/Ядрена енергетика III 1,5 24
ПГЯЕ "Игор Курчатов" - Козлодуй Техник на енергийни съоръжения и инсталации/Управление на радиоактивни отпадъци III 0,5 12
22 ОбУ "Св. св. Кирил и Методий"-Краводер Работник в дървообработването/Производство на тапицирани изделия I 3 32
23 СУ "Св.св. Кирил и Методий"-Криводол Оператор в дървообработването/Производство на мебели II 2,5 47 7
СУ "Св.св. Кирил и Методий"-Криводол Сервитьор-барман/Обслужване на заведения в обществено хранене II 1,5 25 7
СУ "Св.св. Кирил и Методий"-Криводол Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки II 1 21
24 ПГ " Алеко Константинов "-Мездра Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки II 2,5 46
ПГ " Алеко Константинов "-Мездра Ресторантьор/Кетъринг III 4 74 22
ПГ " Алеко Константинов "-Мездра Сервитьор-барман/Обслужване на заведения в обществено хранене II 0,5 6
25 ПГ по МСС-Мездра Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника III 2 24
ПГ по МСС-Мездра Монтьор на транспортна техника/Автотранспортна техника II 1 14
ПГ по МСС-Мездра Електромонтьор/Електрообзавеждане на транспортна техника II 1 13 13
ПГ по МСС-Мездра Електротехник/Електрообзавеждане на железопътна техника III 1 8
ПГ по МСС-Мездра Техник по железопътна техника/Локомотиви и вагони III 1 10
26 СУ "Иван Вазов" - Мездра Организатор интернет приложения/Електронна търговия III 2,5 58
СУ "Иван Вазов" - Мездра Съдебен служител/Съдебна администрация III 0,5 13
27 ПГ "Васил Левски" - Мизия Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки II 6 108 13
ПГ "Васил Левски" - Мизия Оператор информационно осигуряване/Икономическо информационно осигуряване II 1 18
28 СУ "Христо Ботев" - Оряхово Оператор на компютър /Текстообработване I 1 26
СУ "Христо Ботев" - Оряхово Икономист - информатик/Икономическа информатика III 5 107 24
СУ "Христо Ботев" - Оряхово Оператор информационно осигуряване/Икономическо информационно осигуряване II 3 53 16
СУ "Христо Ботев" - Оряхово Машинен техник/Машини и системи с ЦПУ III 1 16
СУ "Христо Ботев" - Оряхово Лозаровинар/Лозаровинарство II 1 20
29 СУ "Васил Левски" - Роман Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки II 2 33
30 СУ "Васил Воденичарски" - Хайредин Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки II 1 21 11
СУ "Васил Воденичарски" - Хайредин Оперативен счетоводител/Оперативно счетоводство II 1 19
СУ "Васил Воденичарски" - Хайредин Оператор информационно осигуряване/Икономическо информационно осигуряване II 1 18
СУ "Васил Воденичарски" - Хайредин Сервитьор-барман /Обслужване на заведения в обществено хранене II 0,5 6 6
СУ "Васил Воденичарски" - Хайредин Сътрудник в малък и среден бизнес/Малък и среден бизнес III 1 17