одобрен

Публичен регистър озеленени площи Дирекция "ЦАУ Зора"

Уникален идентификатор:  677ae258-d64f-4ff8-9a19-6a83542eb10e

Описание:

Публичен регистър озеленени площи Дирекция "ЦАУ Зора". Информацията е актуална към 07.09.2017г.

бургас община озеленени площи площи регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-07 16:15:11
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2018-10-25 09:19:46
  • Последно променил: migrate_data

Озеленена площ,местоположение

обща пл.

трев. пл.

алейна

иглол.

шир.

живи

храст.

цветни

перенни

кошч.

куч.

пейки

детски

спорт.

брой

квартал обслужв. мрежа дърв. дърв. плет. масиви фигури отпад. кошч. площ. площ. кашпи
дка дка дка брой брой м. лин. м2 м2 брой брой брой м2/дка м2/дка
ВТОРА КАТЕГОРИЯ НА ПОДДЪРЖАНЕ
Приморкси парк - нова част 350 205 70 1786 5745 1300 14447 1246 445 192 50 452 2800 173 6
Приморкси парк - стара част 91 56 35 227 2125 669 9503 1011 565 202 3 285 1326 14
Общо за площите с поддръжка втора категория: 441 261 105 2013 7870 1969 23950 2257 1010 394 53 737 4126 173 20
ТРЕТА КАТЕГОРИЯ НА ПОДДЪРЖАНЕ
к-с "Лазур"
Градинка "Лазур" УПИ І кв. 37 м/у ул."К.Велич.""Калофер 11.22 6.4 2.8 72 175 900 30 15 50 100 0
Озел.площ м/у бл.77 и бул."Демокрация" УПИ І, кв 44 16 7.05 1.6 21 140 300 540 31 4 35 350
Озел.площ м/у бл.5 бл.6. 7.8. 9 УПИ І, кв.41.кв.42 18.9 9.8 2.55 20 140 800 5 0 20 200
Озел.площ м/у бл.13 и бл.15 УПИ І, кв.40 16 9.16 2.14 24 164 250 0 1 9 400
Озел. площ м/у бл.1 с/у ІІІта поликл. УПИ І, кв.44 7.5 3 2.7 25 90 200 150 48 40 54 300
Озел.пл."Войн.пам."УПИ ХІ, кв.47 ул.Д.Димов Демокрация 1.188 0.393 0.194 1 10 28 120 3
Озел.пл.под "Пиргос"УПИ І, кв.28 м/у бл.16;ул.Места;Д.Ди 7.5 5 0.5 140
Озел. площ м/у бл.71.бл.72 УПИ І, кв.36 11 5.1 1.1 150 3 15 650
Разделителна ивица бул. "Демокрация" 1 109
к-с "Братя Миладинови"
Град. "Вардар" УПИ ІІІ Кв19 ул."Одрин" "Сан Стеф." 9.68 4.85 1.2 50 120 280 14 2 24 500
Град. "Родопи" УПИ І, кв.25 ул."София" ул."Битоля" 6.265 3 1.2 4 83 210 5 26 700
Град."Г.Димитров"УПИ VІІ, кв.7 "Шар пл."В.Михайлов" 7.7 5 1.5 34 138 164 10 2 30 300
Озел.площ м/у бл.57 и ул."Одрин" УПИ І, кв.23 16.09 5 2.6 35 193 185 10 37 950
Озел.площ м/у бл.70 и ул."Одрин" УПИ V, кв.19 1.183 0.48 0.083 12 24 560 4 5 70
Озел.площ пред църква"Ив.Рилски" УПИ ІІ, кв.6 2.9 1.2 0.85 24 40 95 82 5 10
Озел.площ "Дружба" ул."Струга"ул."Ст.Стамболов" 2.5 1.5 0.17 62 43 282 109
Трапезица+ пасарелки 350 2 6 445.1 92
Улично озел.пред "Нова поща" УПИ І.кв.16 0.98 0.42 15 16 1.2 697 8
ул. "Стефан Стамболов" - бул. Демокрация пояс + нови 10 38 0.35 44
Зелени пояси-бул."Демокрация" бул."Сан Стефано" 60.8 17.4 161 517
Озел.площ м/у бл.59а. 60а.60.61.62.63 УПИ І, кв.22 18.6 5 1.35 8 87 238 21 27 200 600
Общо за площите с поддръжка трета категория: 216.006 450.753 22.537 570 2024 624.2 6193.45 157 295 27 342 4720 600 136
ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ НА ПОДДЪРЖАНЕ
к-с "Лазур"
Озел.площ м/у бл.17. бл.18.19. 20. 21. 23 УПИ І, кв30 18 8.8 2 43 50 190 6 37 700 400
Озел.площ м/у бл.35. 36. 37. 38. 40. 41 УПИ І, кв.25 17 7.8 2 25 190 316 41 700 700
Озел.площ м/у бл.46.47.48.50.51.53 УПИ І, кв9.кв.10 19 7.1 1.4 20 148 30 22 700 700
Озел.площ м/у бл. 73. 74 УПИ І, кв.36 10 3.4 1.8 45 142 280 6 0 28 750
Озел.площ м/у бл.75.бл.76 УПИ І, кв.36 6.25 2.5 1.1 630 0 8 650
Озел. площ м/у бл.25 и бл.27 УПИ І, кв.32.кв.33 11.8 3.6 3 12 280 120 12 150
Озел. площ м/у бл.88 и ул."В.Търново" УПИ І, кв.39 2.4 0.5 0.85 150
Озел. площ м/у бл.52.54.114 УПИ І, кв.7 7.08 0.7 1.73 38 65 9
Озел. площ м/у бл.78.бл.80 УПИ І, кв.39а 4.12 0.7 1.42 11 54 1180 950 2
Озел.пл. м/у бл.68. 69 и бл.70 УПИ ІІ,ІІІ.ІV. кв.1.кв.2 4.5 1.9 1 2 36 3
Озел.пл. м/у бл.62. 64.66 и бл.65 УПИ ІІІ. кв.1а.кв.3.4.5 7.4 2.5 1.5 30 57 120 3
Озел.площ м/у бл.81 УПИ І, кв.22 2.8 0.6 0.7 5 14 6
Озел.площ Вълшебство УПИ І, кв.31 4 1.3 4 21 20 0 6
Озел. пл. м/у бл.4 и ул."Плиска"и ул."Поморие" УПИ І,кв45 4 1.25 1.65 3
Озел. пл. м/у бл.1 и бл.3 ул."Плиска" ул."А.Миц"УПИ І,кв46 3.8 1.6 0.8 250 340 0 3
Озел. площ м/у бл.26 и бл.28 УПИ І, кв.34 5 3 1 370 6
Озел.площ м/у бл.24 и детски ясли УПИ ІV, кв.35 2.3 1.5 0.3
Озел. площ м/у бл.18.19 и ул."Д.Димов" УПИ І, кв.29 7.1 2.35 1.4 690
к-с "Братя Миладинови"
Озел.площ м/у бл.1 и бл.2 УПИ VІ, кв.31 6 2 0.8 10 46 91 50
Озел.площ м/у бл.1 и бл.3 УПИ ІІ, кв. 37 5.2 1 0.05 31 39 5 3 50
Озел.площ м/у бл.4 и бл.5 УПИ І, кв. 30 9.09 4 1.4 49 125 65 10 50
Озел.площ м/у бл.29 и бл.117 УПИ І, кв.11 2.88 0.5 0.3 10 38 12 3 100
Озел.площ м/у бл.27 и бл.117 УПИ І, кв.12 4.52 1 0.7 12 25 85 2 7 100
Озел.площ м/у бл.30. 32. 33 УПИ І, кв.17 6.3 0.8 0.8 1 42 2 7 300
Озел.площ м/у бл.47 УПИ І, кв.20 8 3.5 0.7 25 96 100
Озел.площ м/у бл.93 и ул."Струга" УПИ І, кв.4 3.8 1.3 0.3 25 57 1200 7 8 200
Озел.площ м/у бл.46 УПИ І, кв.21 7.92 3 0.7 25 96 170
Озел.площ м/у бл.38. 39 и ул."Шар пл." УПИ І, кв.38 8.6 0.75 0.3 11 12 50
Озел.площ м/у бл.42 и бл.43 УПИ І, кв.41 5.75 1.4 0.4 4 22 5
Озел.площ м/у бл.118 и ул."Ст.Стамб" УПИ V, кв.8а 2.94 0.6 0.84 4 37 16 8
Озел.площ м/у бл.88 и бл.90 УПИ І, кв.6 8 2.7 0.8 25 57 16
Озел.площ м/у бл.17.бл.18 ул."Одрин" УПИ І, кв.28 11 2.5 2.9 26 32
поляна пред уч- ще "Бр.Миладинови" УПИ ІХ. кв.26 12.5 3 0.6 23
Озел.площ м/у бл.164.166.168 УПИ І, кв.9 4.75 1.5 0.4 7 52 42 32 2
Озел.площ м/у бл.7 и бл.8 УПИ І, кв. 29 6.63 1.8 0.5 88 48 38 152
Озел.площ м/у бл.128 и бл.130 УПИ І, кв.14 5.7 0.6 19 23
Озел.площ м/у бл.64. 67. 57 УПИ І, кв.24 10.2 2.5 1.2 24 58 129 1
Общо за площите с поддръжка четвърта категория: 266.33 85.55 37.34 631 1985 1389 5645 340 0 23 0 238 0 4970 1800
Озеленена площ училища и детски градини
к-с "Лазур"
„Детска ясла“ №5 – „ЩУРЧЕ“, до бл. 24 4.5 0.9 0.3 16 38 4 4 4 2350
ОДЗ "Андерсен" до бл.14 УПИ VІ, кв.39 5.6 2.2 2.1 15 124
ОДЗ "Андерсен" на ул."Плиска" УПИ І, кв.43 8.5 3.15 3.43 50 70
"Пламъче" на ул."Перущица" УПИ І, кв.13 6.64 2.65 3.1 3 24
У-ще "П.Яворов"и у-ще"В.Левски" УПИ І, кв.18 11.4 1.1 12 60 140 12 7600
к-с "Братя Миладинови"
Озел.площ уч- ще "Бр.Миладинови" УПИ І. кв.25 14.4 1.5 1.2 93 76 59 4 14 9300
Озел.площ ЦДГ-2 "ВЪлшебство" м/у ул."Одрин"Вардар"УПИ І.кв.19 1.7 0.5 4 62 420 15 6 6 320
"Музикално" и "Просвета" УПИ ІІ. кв.32 10.5 2.5 0.6 68 96 35 173 6 6 3900
"Стр.т-м"ТМТ"ТОХ" УПИ ІІ.кв.9.УПИ І. кв.18 28 2 0.55 6 55 92 48 16 12450
Озел.пл.ОДЗ-3,ул."Сан Стефано" "Гластон"УПИ І,кв 4.48 1.1 0.42 4 62 40 580 3 760 970
ПУ "Отец Паисйи", "Сан Стефано"
Общо: 95.72 17.6 11.7 221 647 167 1494 15 0 20 0 61 0 1080 36570
ОБЩО: 1019.056 814.903 176.577 3435 12526 4149.2 37282.45 2769 1010 732 80 1378 0 14896 39143 156