одобрен

Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Уникален идентификатор:  678db13a-946c-4f27-a425-e8c0e9915281

дентална медицина здравеопазване наредба 5 разрешения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-15 09:31:52
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2018-10-15 07:38:21
  • Последно променил: migrate_data

№ и дата на издаденото разрешение

Данни за ЛЗ

Адрес на ЛЗ

Дата на прекратяване на разрешението и основания за това

Забележки

№150/15.02.2001 жл АИППМП - Д-р Красен Николов ЕООД - рег. № 0316111013, под №441, партида 01, том 1 с. Житница Прекратено със Заповед № МД-68/31.01.2012 г.-Наребда № 5/2011 г.
№152 / 27.02.2001 г. АИППМП - рег. №0301111012, под №436, партида 01, том 1 с. Приселци Заповед № МД-632/10.11.2014, затворено ЛЗ
№153 / 14.03.2001 г. АИППМП - рег.№0302111023, под №419, партида 01, том 1 с. Слънчево Прекратено със Заповед № 408/04.10.2011 г- Наребда № 5/2011 г.
№154 / 20.04.2001 г. АИППМП - рег.№ 0324111007, под № 269, партида 01, том 1 с. Бозвелийско
№157 / 24.04.2001 г. АИППМП-Д-р Тунчев-Красимир ЕТ -рег.№0302111001, под №254, партида 01, том 1 с. Ген.Кантарджиево Прекратено със Заповед № МД-388 / 21.09.2011 г. -Наредба №5 / 2011 г.
№158 / 03.05.2001 г. АИППМП - рег. №0324111017, под №441, партида 01, том 1 с. Житница Прекратено със Заповед № МД-391/27.09.2011 г. Наредба №5 / 2011 г. Издадено разрешително на мед. фелдшер Желка Стоянова Иванова
№161 / 26.09.2001 г. АИППМП - рег.№0306111303, под №438, партида 01, том 1 с. Каменар - здравна служба Прекратено със Заповед № 696/04.12.2014 г- Наребда № 5/2011 г.
№162 / 21.11.2001 г. АИППМП - рег.№**********, под №380, партида 01, том 1 с. Войводино,с. Калоян,с. Щипско Прекратено със Заповед № 654/21.11.2014 г- Наребда № 5/2011 г.
№163 / 05.12.2001 г. АИППМП - рег.№**********, под №331, партида 01, том 1 ВСУ "Черноризец Храбър", к.к."Чайка" Заповед № МД-458/11.07.2013 г.
№164 / 30.06.2011 г. АИППМП-Д-р Ваня Георгиева ЕТ - рег.№0306111366, под №009, партида 01, том 1 к.к "Камчия"- хотел "Лонгоз", блок 1, ет.2, к-т 272, х-л "Камчия, ДОЛ "Радуга" партер, к-ти 1,3, медицинскипунктна плаж " Кристал" Заповед № МД-128/26.02.2014 г.
№166 / 14.05.2004г. АИППМП-Наталия Симонска ЕТ - рег.№0309111014, под №510, партида 01, том 1 с.Брестак,с.Червенци Прекратено със Заповед № 655/21.11.2014 г- Наребда № 5/2011 г.
№167 / 30.07.2004г. РадкаИотова - АИППМП ЕТ -рег. №0316111005, под№ 155, партида 01, том 1 с. Партизани, общ. Дългопол
№168 / 10.08.2004г. АИППМП - рег.№0308111004, под №274, партда 01, том 1 с. Неофит Рилски, общ. Ветрино
№169 / 13.08.2004г. АИППМП Д-р Светла Василева ЕТ -рег.№0301111008, под №302, партида 01, том 1 с. Синдел,с. Царевци, с. Казашка река, общ. Аврен
№170 / 18.08.2004г. АИППМП-Д-р Тунчев-Красимир ЕТ -рег.№0302111001, под №254, партида 01, том 1 с. Осеново, общ. Аксаково Прекратено със Заповед № МД-387/ 20.09.2011 г.-Наредба №5/2011 г. Издадено разрешително на мед. фелдшер Сийка Неделчева Чолакова
№171 / 13.09.2004г. Мюрвет Ибрямова-АИППМП ЕТ - рег.№0309111009, под №267, партида 01, том1 с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол
№172 / 23.09.2004г. АИППМП-Павлинка Калчева ЕТ - рег. №**********, под №024, партида 01, том 1 с. Михалич, общ. Вълчи дол Прекратено със Заповед № 637/18.11.2014 г- Наребда № 5/2011 г.
№173 / 23.09.2004г. АИППМП-Д-р Руслана Трендафилова ЕТ -рег.№0306111010, под №328, партида 01, том 1 с.Синдел, с.Царевци, с.Казашка река, общ.Аврен
№175 / 05.10.2004г. Деа-63-АИППМП-д-р Димитър Анастасов ЕТ -рег.№0313111010, под №192, партида 01, том 1 с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик Прекратено със Заповед № МД -377 / 16.09.2011 г. -Наредба №5 / 2011 г. Издадено разрешително на мед. фелдшер Цаню Иванов Печинов
№177 / 23.11.2004г. АИППМП - рег.№0301111009, под №316, партида 01, том1 с. Аврен, Варненска област
№178 / 18.05.2011 г. АИППМП - Обща медицина -д р Грациела Височкова-Колева ЕООД - рег. №0306111425, под № 573, партида 01, том 1 с. Константиново, Варненска област
№179 / 13.09.2005г. АИППМП-Д- Светла Янева ЕТ -рег. № **********, под №527, партида 01, том 1 с. Страшимирово Заповед № МД-457/11.07.2013 г.
№180 / 01.12.2005г. АГППМП-МЕДИАРТ ООД -рег. №0313113001, под №012, партида 03, том 3 с. Рудник Заповед № МД-635/12.11.2014 г. 050423366-д-р Зюмбюлев 0887389770, Любка Цолова
№181 / 26.04.2007г. АГППМП-МЕДИАРТ ООД -рег. №0313113001, под №012, партида 03, том 3 с. Горен Чифлик
№182 / 28.05.2007г. ЕТ АИППМП-ЕСТИР - Недка Кънева - рег.№0304111020, под №546, партида 01, том 1 с. Разделна Прекратено със Заповед № 451/03.11.2011- Наредба № 5/2011 г.
№183 / 21.11.2007г. АИППМП-Д-р Мария АргироваЕТ - рег. №0301111002, под №169, партида 01, том 1 с. Дъбравино общ. Аврен Заповед № МД-42/18.02.2011 г. - поради наличие на аптека в населеното място
№184 / 25.02.2009г. АГППМП - РАИА ООД - рег. №0324113002, под №032, партида 03, том 3 с. Блъсково общ. Провадия
№185 / 03.06.2011 г. АИПСМП - рег. №0306121070, под №073, партида 05, том 5 с. Аврен, бивша здравна служба, ет.2, общ. Аврен Заповед № МД-617/04.11.2014 г.
№1 / 26.07.2012г. РадкаИотова - АИППМП ЕТ -рег. №0316111005, под№ 155, партида 01, том 1 с. Лопушна, общ. Дългопол Наредба № 5 от 2011 г./чл.4, ал.2
№2 / 05.11.2013г. АИППМП - д-р Владимир Божанов -рег. №0316111001, партида 01, том 1 с. Медовец, общ. Дългопол
№3 / 19.03.2015г. АИППМП - д-рНинаКаменска рег. №0304111002, партида 01, том 1 с. Езерово, общ. Белослав
№4 / 26.02.2016г. АИППМП - д-р Михаил Михайлов -рег. №0302111028, партида 01, том 1 гр. Игнатиево, ул. Слави Дойчев №25, общ. Аксаково