одобрен

SEBRA-MF-2020-03-24

Уникален идентификатор:  67b5255f-32df-4c85-9e9b-d8f1fc93e307

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-25 11:47:27
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-25 11:47:27

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 24.03.2020 - 24.03.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 184 311880.79
10 xxxx Издръжка 116 159717.83
Общо:  300 471598.62
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 17690.86
Общо:  5 17690.86
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 184 311880.79
10 xxxx Издръжка 7 5352.68
Общо:  191 317233.47
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 79 100397.82
Общо:  79 100397.82
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 24.03.2020 - 24.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 25 36276.47
Общо:  25 36276.47