одобрен

Регистър на общинските предприятия - Община Аврен, Област Варна

Уникален идентификатор:  6855fc9c-5da5-4c07-ba6c-407e020417f9

Описание:

Регистър на общинските предприятия - Община Аврен, Област Варна

предприятия

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 15:50:38
  • Създаден от: daniela_petrova
  • Последна промяна: 2018-10-13 11:56:52
  • Последно променил: migrate_data

Регистър на общинските предприятия - Община Аврен, Област Варна
Наименование на предприятието № и дата на решение на Общински съвет за създаване, преобразуване и закриване на общинското предприятие Предмет на дейност Органи на управление на предприятието Брой заети лица Предоставено недвижимо общинско имущество (№ на акт за общинска собственост)
1 „Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен“ решение № 176 на Общински съвет - Аврен, прието на заседание, проведено на 13.07.2012 год. предоставяне на топъл обяд и комплексни услуги на потребители Директор 13.5 част от имот – публична общинска собственост № 2084 от 25.10.2012 год.