одобрен

SEBRA_25.06.20

Уникален идентификатор:  686dff36-0bcf-4ec7-b12c-a6503c9c9676

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-26 14:31:53
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-26 14:31:53

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31 1381032.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 69 10734.48
10 xxxx Издръжка 77 30768.51
18 xxxx Други разходи 10 233.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 2214.66
Общо: 191 1424983.8
По бюджетни организации
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3107.2
Общо: 6 3107.2
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1000
18 xxxx Други разходи 1 97
Общо: 2 1097
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1086.38
Общо: 2 1086.38
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 76.8
Общо: 1 76.8
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 49777.73
Общо: 1 49777.73
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 54228.49
Общо: 1 54228.49
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1868.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 600
Общо: 6 2468.2
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1025.32
Общо: 2 1025.32
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 58508.36
10 xxxx Издръжка 7 625.29
Общо: 8 59133.65
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 37536.66
10 xxxx Издръжка 3 5280
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 835.69
Общо: 5 43652.35
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 39663.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 82
Общо: 3 39745.2
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 56051.37
10 xxxx Издръжка 2 280
Общо: 4 56331.37
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 240.47
Общо: 3 240.47
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3204.54
18 xxxx Други разходи 8 28.7
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 778.97
Общо: 19 4012.21
БАБХ ( 022250**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 430923.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18 2357.01
10 xxxx Издръжка 2 628.84
Общо: 21 433908.87
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 692.22
Общо: 2 692.22
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 570991.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 46 7557.39
10 xxxx Издръжка 5 605.03
Общо: 63 579154.17
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 28 11739.73
18 xxxx Други разходи 1 108.18
Общо: 29 11847.91
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 394.87
Общо: 1 394.87
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 75351.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 738.08
Общо: 4 76089.54
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 6913.85
Общо: 8 6913.85
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )