непроверен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ЧИЗРП и за създаване на нови регулационни планове

Уникален идентификатор:  686ff381-6ff6-45c6-bd10-777597a4f0f2

Текуща версия: 0

Показвана версия: 0

  • Създаден на: 2019-05-31 12:56:47
  • Създаден от: obshtina_ihtiman
  • Последна промяна: 2019-05-31 12:56:47
Няма информация за показване