одобрен

Регистър на сертифицираните оценители

Уникален идентификатор:  688986fe-1432-43ff-82a0-7793546d407d

лицензирани оценители столична

Текуща версия: 8

Показвана версия: 7

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-25 11:26:44
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2019-09-10 10:49:58
  • Последно променил: opendata_noa-2162

Nom

Ime

Adres

EIK

SertRegNom1

DataSert1

SertRegNom2

DataSert2

DogNom

DogData

Srok

LicNom

DataLic

Telefon

Email

1 "5" ЕООД, представлявано от Владимир Асенов Николов гр. София, район "Красно село", п.к. 1612, ж.к. "Хиподрума", бл.104, вх.Б 131109511 рег. № 100102223 11.02.2015 г. СО15-РД-56-1136 12.10.2015 г. 5 години 0878602346 sdalenda@yahoo.com
2 "АДВАНС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ" ООД, представлявано от Ценка Димитрова Божилова, управител. гр. София 1421, район Лозенец, бул. „Арсеналски” №11, ет.1 131467444 peг. № 903400023 10.2.2014 г. СО-РД-56-1150 13.12.2014 г. 5 години 0800 15 088; 0887 015 088 info@ocenki.bg
3 „АРКО ИМОТИ” ЕООД, представлявано от Евгени Пламенов Василев гр. София, район Оборище, ул.Черковна №38, вх.А, партер 175104569 рег. № 902300150 27.02.2015 г СОА17-ДГ56-704 18.08.2017 г. 5 години 02/9503888 info@arcoreal.bg
4 "Астра 2001" ЕООД, представлявано от Владимир Михайлов Игнатов гр. София, район "Младост", ж.к."Младост 4", бл. 439, вх.Б, ет.3, ап.9 200305395 СОА17-РД56-165 21.03.2017 г. 5 години 0884747061 astra2001bg@yahoo.com
5 "АТРАМЕД КОНСУЛТ" ООД, , представлявано от Любомир Петров Герджиков гр. София, район Оборище, ул. "Оборище" 1А 131389561 рег. № 900400074 25.10.2010 г. РД СОА17-ДГ56-35 13.02.2017 г. 5 години 02/944-50-42 atramed@sefita.org
6 "БИНКОМ" ООД, , представлявано от Маргарита Иванова Попова гр. София, район "Слатина", ул. "Калиманци" 33, бл. 102, вх. Д, ет. 1, ап. 63 831554964 рег. № 900500195 08.07.2014 г. № СОА18-РД56-165 16.02.2018 г. 5 години  0888 37 38 56 bincom@mbox.contact.bg
7 "ВМ ДИЗАЙН" ЕООД, представлявано от Цвета Георгиева Ганчева-Велкова област Хасково, община Харманли, гр. Харманли 6450, бул. „България” №40, ет.1, ап.8л 200078780 рег. № 100100193 14.12.2009 г. СО15-РД-56-792 05.05.2015 г. 5 години cveti.gv@gmail.com
8 "ГЕРГАНЕЛ" ЕООД, представлявано от Георги Христов Недялков гр. София, район "Красно село", ж.к. "Борово", ул. "Борово" № 59, ет.5, ап.19 131266480 рег. № 900300038 20.07.2010 г. СО15-РД-56-81 02.02.2015 г. 5 години 088 77 88 257 gerganel@abv.bg
9 "ЕКСИОР" ЕООД, представлявано от Костадин Иванов Генев гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Асен Христофоров” № 1110, вх. В, ет. 2, ап. 4 200579389 рег. № 100100052; рег. № 500100021 14.12.2009 г.; 14.12.2009 г. рег. № 300100028 14.12.2009 г. СОА16-ДГ56-720 17.06.2016 г. 5 години 0899 820 004; 0888 820 006 kgenev@eksior.com
10 "ЕКСПЕРТ ОЦЕНИТЕЛИ ИМОТИ" ЕООД, представлявано от Милена Георгиева Владимирова - управител гр. София, район Младост, ж.к. “Младост 4”, бл.472, ет..3, ап.15, вх. 1 peг. № 100100077 14.12.2009 г. СОА17-ДГ56-703 18.08.2017 г. 5 години 887964656 intelect_imoti@abv.bg
11 "ЕЛИТ КОНСУЛТ-ВЕ" ЕООД, представлявано от Емил Иванов Нешев гр. София, район Лозенец, ул. „Лозенец” № 18 131315340 рег. № 900500101 17.12.2010 г. СОА18-ДГ56-901 01.11.2018 г. 5 години 02/862 35 15 ten@mbox.contakt.bg
12 "КОНСУЛТ-2007" ЕООД, представлявано от Роза Недева Маринова гр. София, район Люлин, жк "Люлин-5", ул. "Добринова скала", бл. 528, ет. 2, ап. 5 104696620 рег. № 901300010 20.09.2017 г. СОА19-ДГ56-593 31.05.2019 г. 5 години 0889746897 consult_2007@abv.bg
13 „КОНСУЛТ КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - 99” ЕООД гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" № 5, ет. 5, ап. 24 130131451 рег. № 903300008 25.09.2013 г. СОA18-ДГ56-731 10.08.2018 г. 5 години 02/9895343; 02/ 9886110; 02/ 9886111 e-mail: office@consultcommerce99.com
14 "КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА" ООД представлявано от Веселина Георгиева Генева гр. София, район “Лозенец”, ул. “Хенрик Ибсен” № 15, ет. 3 130565483 рег. № 900500064 20.07.2010 г. СО-РД-56-837 24.09.2014 г. 5 години 02 8650909 office@amrifa.bg
15 "КОНТАКТ - КОНСУЛТ" ЕООД, представлявано от инж. Софка Велчева Асенова гр. Перник, ж.к. "Хумни дол", бл. 16, вх. "Д", ап. 103 113506760 peг. № 100100253 14.12.2009 г СОА17-ДГ56-888 2017/11/14 5 години 0887368485 assenova_s@abv.bg
16 "ЛЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД представлявано от Весела Гаврилова Дановска гр, София 1505, район „Оборище”, ул. „Черковна” № 63, ет,7, ап. 34 200158059 peг. № 100101175 14.12. 2009 г. СОА16-ДГ56-274 01.03.2016 г. 5 години 0888895188 vd@landmanagement.bg
17 "ЛС - Консулт" ООД представлявано от Лъчезар Атанасов Стаматов гр. София, район “Средец”, ж.к. "Яворов", бл. 24, вх.А, ет.3, ап.5 831382285 рег. № 900200041 20.07.2010 г. СО-РД-56-959 16.10.2014 г. 5 години 02 9437903; 0888 744724 lastamatov@gmail.com
18 "М КОНСУЛТ КОМЕРС" ООД представлявано от Маргаритка Кирилова Григорова-Николова гр. София, район "Красно село", ул. "Кърниградска" № 7-11, ет.4, ап.10 121463764 рег. № 900400028 20.07.2010 г. СОA19-ДГ56-509 09.05.2019 г. 5 години 02 9808829; 02 9809953; 0888 343664 mconsult@mail.bg
19 "ОРГФАКТОР" ЕООД представлявано от Георги Димитров Хрисопулов гр. София 1111, район "Слатина", ул. "Николай Коперник" № 22. ет.1, ап.1. 121267242 peг. №900300209 25.11.2015 г. СОА16-ДГ56-5 07.01.2016 г. 5 години 02 8700945; 0886 844373 resmenbg@gmail.com
20 "Прайс Консулт" ООД представлявано от Петър Митов Каменов гр.София, бул. "Христо Ботев" №102, ет.1, ап.1. 175398462 peг. № 902400062 17.01.2013 г. СО15-РД-56-110 27.02.2015 г. 5 години 089 8925959; 02 4163929 price.consult@gmail.com
21 "ПРОПЛЕЙС" ЕООД представлявано от Алесандър Симеонов Александров гр. София 1407, район "Триадица", ж.к. "Южен парк", бл.29, вх.Б. aп. 1. 175099809 peг. №901300162 20.08.2015 г. СОА16-ДГ56-471 15.04.2016 г. 5 години 0878551558
22 "Соф Прайс консулт" ЕООД, представлявано от Пламен Иванов Данаилов гр. София, район "Илинден", ж к "Света Троица", бл. 145, вх. Б, ет.5, ап. 39 201041272 peг. № 100102050 22.08.2011 г. СОА16-ДГ56-275 01.03.2016 г. 5 години 0885 884474; 0897 880018 sofpriceconsult@abv.bg
23 „СОФИНВЕСТ” ЕООД, представлявано от Чавдар Гигов – управител гр. София 1000, ул. "Париж" № 3 121359317 рег. № 100102228 11.02.2015 г. рег. № 810100422 17.11.2014 г. СОА19-ДГ56-794 01.08.2019 г. 5 години 02 9882873; 02 9810262 info.sofinvest.org
24 "ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ" ЕООД, представлявано от Гаврил Славчов Гаврилов гр. София, ж.к."Полигона", бл. 13, партер 200907206 рег. № 100101651 СО15-РД-56-796 23.06.2015 г. 5 години 0884 112112; 02 482 4848 ts_ic@abv.bg; ts.ic.eood@gmail.com
25 „ЦЕСИ КОНСУЛТ ПЛЮС” ООД, представлявано от Валентин Алипиев Петков - управител гр. София, ул. "Марко Балабанов" №2А 200907206 рег. № 900300122 08.04.2011 г. СОА19-ДГ-56-765 19.07.2019 г. 5 години 02/988 00 61, 987 38 78 vpcesi@abv.bg
26 Александър Петров Янков гр. Банкя, ул. Булаир" №27Б peг. № 100102273 22.12.2016 г. СОА18-ДГ56-270 08.03.2018 г. 5 години 0877 778 400 a.yankov@gmail.com
27 Александър Симеонов Александров гр. София 1407, район „Триадица”, ж.к. „Южен парк”, бл.29, вх.Б. aп. 1 peг. № 100101222 14.12.2009 г. СОА16-ДГ56-470 15.04.2016 г. 5 години 0878551558
28 Антоанета Величкова Ганчева гр. София, ж.к.Яворов, бл. 14, вх. Б, ет. 3 peг. № 100101259 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-564 17.05.2019 г. 5 години 02 943616; 0878 640688
29 Васил Добрев Добрев гр. София,бул."Цариградско шосе" бл. № 131, вх.А, ап. 19 peг. № 100101316 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-508 09.05.2019 г. 5 години 02 9740767; 0878 244833
30 Владислав Величков Василев гр. София, ул. "Генерал Столетов", № 104, ет.5, ап.16 рег. №100101571 14.12.2009 г. peг. №300100555 14.12.2009 г. СО15-РД-56-602 22.06.2015 г. 5 години 0899102393 vladislav_vasilev@dir.bg
31 Галина Георгиева Николова гр. София, ж.к. "Гоце Делчев" бл. 258 рег. №100101671 30.07.2010 г. СОА19-РД-56-685 18.06.2019 г. 5 години № 5291 21.02.1997 г. 0886116108 galina.nikolova268@gmail.com
32 Георги Ангелов Керезов гр.София, ж.к. "Славия", бл. 11, вх. А, ет. 5, ап. 26 peг. № 100101681 30.07.2010 г. СОА19-ДГ56-644 04.06.2019 г. 5 години 0888141956 gkerezov@abv.bg
33 Георги Асенов Трифонов София, ул. "Валандово", бл.206, вх.Б, ет.4, ап. № 33 peг. № 100101333 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-563 17.05.2019 г. 5 години № 6299 18 .11.1997 г. 02 987 78 54; 0889 217 904
34 Гергана Христова Дончева-Гумнишка гр. София, ул. „Света гора” № 7 peг. № 100100162 14.12.2009 г. peг. № 810100026 09.12.2010 г. № СОА18-ДГ56-1148 19.12.2018 г. 5 години № 10570 23.03.2003 г. 0887 606 268 donchevag@gmail.com
35 Димитър Михайлов Хаджижеков София, п.к. 1233, ж.к. „Банишора”, бл.54, вх.Б, ап.24 рег. № 100101033 14.12.2009г. СО15-РД-56-756 05.06.2015 г. 5 години 0878 113 352; 0988 307 100
36 Димитър Панайотов Джелебов София, ж.к. "Иван вазов", ул. "Стефан Малинов" № 1, бл. 1, ет.3, ап.11 рег. № 100101552 14.12.2009 г. СО-РД-56-784 19.08.2014 г. 5 години 0887587743
37 Добринка Стефанова Ченева ж.к. „Разсадник - Коньовица”, бл. 13, вх.Д, ап. 127 рег. № 100100773 14.12.2009 г. рег. № 810100031 12.11.2010 г. СО15-РД-56-86 05.02.2015 г. 5 години 02 9296457; 0894 223090 dobrinkacheneva@abv.bg
38 доц. д-р инж. Георги Илиев Андонов гр.София -1715, ж.к."Младост-4", бл.409, вх.5, ап .24, ет.8 рег.№ 100100509 14.12.2009 г. СО15-РД-56-75 02.02.2015 г. 5 години 0888676174
39 Евгения Филипова Киселинова гр. София, ул. "Хайдушка поляна" № 55, вх. А, ап. 15 рег. № 100100613 14.12.2009 г. рег. № 300100239 14.12.2009 г. СО15-РД-56-1479 18.12.2015 г. 5 години 0887 784145 kiselinova@dir.bg
40 Елена Георгиева Дончева гр. София, ул. "Светлоструй" № 4, бл.30, вх. В, ет.7, ап.57. рег. № 100100124 14.12.2009 г. СО15-РД-56-603 05.05.2015 г. 5 години 02 871 55 38; 0894 873035 elly_doncheva@abv.bg
41 Еленка Иванова Димитрова София, ж.к. "Младост" 1, бл. 17, вх.А, ет.1, ап.2 рег. № 100100727 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-643 04.06.2019 г. 5 години № 7013 28.04.1998 г. 0888246243 lenke@abv.bg
42 Елизабета Георгиева Георгиева гр. София, ул. "Житница" №1, вх.А, ет.1 ап.2 рег. № 100102057 20.10.2011 г. СО-РД-56-1091 20.11.2014 г. 5 години 0887872908 elizabet.georgieva@abv.bg
43 Елка Стоянова Георгиева гр. София, район Витоша, кв. "Драгалевци", ул. "Кимчовец" №35 рег. №100102304 11.01.2017 г. СОА17-ДГ56-510 31.05.2017 г. 5 години 0889299282 geoeli@abv.bg
44 ЕТ "Стела МХК - Хараламби Петров", представлявано от Хараламби Петров гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост-2”, бл.227, вх. 5, ап.98 121614531 рег. № 100100149 14.12.2009 г. СО15-РД-56-935 27.07.2015 г. 5 години 0898 432214; 02 8849847 stelamxk@abv.bg
45 Златан Славчев Енчев гр. София, ул. "Русалийски проход" №15-17, вх. Б, ап. 4 peг. № 810100487 27.02.2015 г. СО15-РД-56-108 27.02.2015 г. 5 години 0884262600    
46 Зорина Цветкова Бояджиева гр. София, ж.к. "Гео Милев", бл. 104, ет. 5, ап. 21 peг. № 100101688 23.08.2010 г. СО-РД-56-960 16.10.2014 г. 5 години 02 8725961; 0887 295132 zboyadjieva@mail.bg
47 Иванка Ставрева Тодоринова гр. София, ж.к. „Банишора”, бл. 69А, вх. А, ап. 3 peг. № 100100125 14.12.2009 г. СО15-РД-56-222 25.03.2015 г. 5 години 02 8326656; 0897 055909
48 инж. Ваньо Янков Николов София, ж.к. "Бъкстон", бл. 160, вх. Б, ап.44 peг.№100100115 14.12.2009 г. СО-РД-56-958 16.10.2014 г. 5 години 0888391041 vnickolov@gmail.com
49 инж. Снежанка Петрова Никленова-Денкова гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 122, вх. Г ап. 233 рег. № 100100362 14.12.2009 г. СО15-РД-56-998 14.08.2015 г. 5 години 0898 486736; 0884 834383 snejana.konsult@abv.bg
50 Капка Матеева Чернева София, ул."Любен Каравелов" № 21 peг. № 100101173 14.12.2009 г. СОА19-ДГ56-565 17.05.2019 г. 5 години 0887064292 kapka_cherneva@abv.bg
51 Лилия Кирилова Петрова гр. София, бул. "Черни връх" № 23, вх. А, ет. 2 peг. № 100101916 30.12.2010 г. СОА17-ДГ56-702 18.08.2017 г. 5 години 0884 617 059 petrova.lili@gmail.com
52 Магдалина Стоянова Говедарова-Костова гр. София 1680, район "Красно село", жк. "Бели брези" бл.13, ет.5, ап.21 peг. №100100147 14.12.2009 г. СОА16-ДГ56-6 07.01.2016 г. 5 години 0889 668 515; 02 869 85 26 m_govedarova@abv.bg
53 Мариана Георгиева Петрова гр.София, ул. "Пчела" № 6 вх.А ет.2 ап.7 peг. № 100101680 30.07.2010 г. СОА19-ДГ56-642 04.06.2019 г. 5 години 0887690994 oceniteli_imoti@abv.bg
54 Мариус Клеменсов Грозданов гр. София, ж.к. "Овча купел 2", бл. 17, вх. А, ап. 7 рег. № 100101363 14.12.2009 г. СОА18-ДГ56-865 16.10.2018 г. 5 години 0887477377 mkgrozdanov@gmail.com
55 Мария Христова Вергова гр. София 1303, ж.к. "Зона Б5", бл. 17, вх. А, ап. 9 рег. № 100101695 23.08.2010 г. СО15-РД-56-109 27.02.2015 г. 5 години 0898306596
56 Марияна Илиева Лалова гр. София 1504, ул. № Оборище 1А рег.№ 100101295 14.12.2009 г. СОА17-ДГ56-36 13.02.2017 г. 5 години 02/944 50 42 atramed@sefita.org
57 Мила Георгиева Андонова гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 409, вх.5 рег.№ 100101896 30.12.2010 г. СОА18-ДГ56-1159 20.12.2018 г. 5 години 0888945763 mila_mga@abv.bg
58 Милкана Недялкова Иванова гр.София, бул. "Хр. Смирненски" №1 УАСГ - Геодезически факултет Бизнес център ет.5 831730724 рег. № 900100131 15.02.2015 г. рег. №100100001 14.12.2009 г. СО-РД-56-675 26.06.2014 г. 5 години 02 4260608; 0888 574036 sofcompany@abv.bg
59 Невенка Георгиева Иванова гр. София, жк. "Красна поляна" III част, бл.31 А, вх. Г, ап. 170 рег. № 100101392 14.12.2009 г. СОА16-ДГ56-1062 04.10.2016 г. 5 години 0888 991 812 ocenitel_neven@abv.bg
60 Нели Георгиева Николова гр. София, ул. Струмица № 4 рег.№ 100100516 14.12.2009 г. № СОА17-ДГ56-762 29.09.2017 г. 5 години № 6909 31.03.1998 г. 0878 945 236; 02/479 80 03 nnfree@abv.bg
61 Нели Иванова Недялкова рег. № 100100823 14.12.2009 г. СО15-РД-56-76 02.02.2015 г. 5 години № 9589 19.06.2001 г. 0898205504 nelita@abv.bg
62 Николай Иванов Николов СОA19-56-515 10.05.2019 г. 5 години № 11603145 08.08.1994 г. 02 8770255; 0888 937210
63 Соня Хаим Стойкова гр. София, ж.к. "Суха река", бл. 28, вх. А,ап. 33 peг. № 100101507 14.12.2009 г. СОA19-ДГ56-346 14.03.2019 г. 5 години 0887401782
64 Станоя Йорданов Дончевски гр. София, ул. "Белмекен", бл. 42, ет. 2, ап. 10 peг. № 810100498 23.03.2015 г. СО15-РД-56-1002 14.08.2015 г. 5 години 0885 610 823 stanoj_donchevski@abv.bg