одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация 2019

Уникален идентификатор:  68bbbb32-c207-4db7-9545-b089eef1315e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 14:40:50
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-03-24 14:40:50

Регистър на заявленията за достъп до информация на община Казанлък

Регистр индекс Кореспондент - адрес Относно
ЗДОИ-00-10/18.7.2019 г. ЗДОИ-00 Закон за достъп до общ.информация - МОМЧИЛ ЗЛАТКОВ ДАСКАЛОВ - МУЗИКАУТОР ГР. СОФИЯ 1000 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДОИ , СВЪРЗАНА С ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, РЕГЛАМЕНТИРАНА В ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА - ЗАПСП - ПРЕДВИДЕНИ ЛИ СА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА /АКТОВЕ/ И/ИЛИ ПРОЦЕДУРИ В ОБЩИНАТА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ.98в ОТ ЗАПСП ПО ПОВОД ВЪЗЛОЖЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА КОНТРОЛНИ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА.
ЗДОИ-00-11/13.8.2019 г. ЗДОИ-00 Закон за достъп до общ.информация - НАТАЛИЯ ГЕРАСИМОВА ХРИСТОВА -МИХАЙЛОВА, КОНСУЛТАНТ НА "УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ" ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОУЧВАНЕ, СВЪРЗАНО КАРТОГРАФИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И СВЪРЗАНИТЕ СЕКТОРИ, С ОГЛЕД РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДКРЕПА И ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЯ КАПАЦИТЕТ.
ЗДОИ-00-12/27.9.2019 г. ЗДОИ-00 Закон за достъп до общ.информация - ФОНДАЦИЯ "ЧЕТИРИ ЛАПИ" ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ ПРИЮТ ЗА БЕЗДИМНИ ЖИВОТНИ В ГР. КАЗАНЛЪК