одобрен

РЕГИСТЪР на издадени административни актове за ОДОБРЕНИ ПУП

Уникален идентификатор:  6969d146-2391-48ee-b571-6dd29b7debfb

Описание:

РЕГИСТЪР на издадени административни актове за ОДОБРЕНИ Подробни Устройствени Планове

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-18 16:26:06
  • Създаден от: ТСУ
  • Последна промяна: 2019-05-10 12:34:47
  • Последно променил: ТСУ
Няма информация за показване