одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 12.06.2019

Уникален идентификатор:  6984ec38-0b14-4836-8202-f85f51892bef

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 08:46:23
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-06-13 08:46:23

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 139 212343.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 26 10649.91
10 xxxx Издръжка 511 189633.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 84 139665.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6 43748.37
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11 5500
88 xxxx Средства на разпореждане 15 15670.77
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 9779.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 276202.32
Общо:  796 913192.32
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 9779.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 276202.32
Общо:  4 295981.47
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 23 10317.33
10 xxxx Издръжка 14 18337.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 57600
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11 5500
Общо:  57 91754.86
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 757.01
Общо:  2 757.01
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 890.95
Общо:  6 890.95
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 2080
10 xxxx Издръжка 5 2052.98
Общо:  9 4132.98
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 3680
10 xxxx Издръжка 4 90
Общо:  6 3770
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 285.04
10 xxxx Издръжка 1 27.84
Общо:  5 312.88
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 130
10 xxxx Издръжка 2 48
Общо:  3 178
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1398.99
Общо:  9 1398.99
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1838.74
88 xxxx Средства на разпореждане 1 4550
Общо:  7 6388.74
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 211.3
Общо:  1 211.3
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3108
Общо:  5 3108
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 2200
Общо:  3 2200
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 243.35
88 xxxx Средства на разпореждане 1 10
Общо:  6 253.35
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1730
10 xxxx Издръжка 2 153.94
88 xxxx Средства на разпореждане 1 200
Общо:  4 2083.94
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 25137.9
10 xxxx Издръжка 10 1554.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1795
Общо:  15 28487.37
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 2308
10 xxxx Издръжка 2 256.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1020
Общо:  9 3584.31
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 200
10 xxxx Издръжка 17 9477.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 3583
88 xxxx Средства на разпореждане 1 320
Общо:  23 13580.28
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40 11429.66
10 xxxx Издръжка 20 5701.73
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2490
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 989.4
Общо:  62 20610.79
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 26 7220.05
Общо:  26 7220.05
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 3720
10 xxxx Издръжка 19 4846.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 39 11726.5
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1068.78
Общо:  69 21362.04
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4670
10 xxxx Издръжка 2 528
Общо:  3 5198
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 850
10 xxxx Издръжка 16 4494.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 645
Общо:  20 5989.17
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 13340
10 xxxx Издръжка 14 1655.15
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 39928.97
88 xxxx Средства на разпореждане 3 366.61
Общо:  23 55290.73
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 2503.96
10 xxxx Издръжка 4 2095.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3710
Общо:  10 8309.72
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 8450
10 xxxx Издръжка 5 1794.25
Общо:  7 10244.25
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 34120
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 125.23
10 xxxx Издръжка 28 6121.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 13488
88 xxxx Средства на разпореждане 2 398.77
Общо:  40 54253.97
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3930
10 xxxx Издръжка 21 3596.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 6520
88 xxxx Средства на разпореждане 1 308.47
Общо:  24 14354.5
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 12880
10 xxxx Издръжка 30 9449.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1370
88 xxxx Средства на разпореждане 1 292.6
Общо:  36 23992.16
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 7640
10 xxxx Издръжка 32 7071.21
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 4444.29
Общо:  37 19155.5
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 894.81
Общо:  3 894.81
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 7330
10 xxxx Издръжка 5 21316.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2850
Общо:  8 31496.52
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 4097.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 6270
Общо:  19 10367.6
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7140
10 xxxx Издръжка 17 5060.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1323.5
88 xxxx Средства на разпореждане 1 37.26
Общо:  20 13561.72
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 3203.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10 2760
Общо:  26 5963.43
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 18400
10 xxxx Издръжка 15 2044.92
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 6045
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2436.26
Общо:  20 28926.18
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3595
Общо:  1 3595
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 4623.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2780
Общо:  11 7403.52
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5940
10 xxxx Издръжка 6 4598.71
Общо:  7 10538.71
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 4198.65
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5650
Общо:  16 9848.65
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 65
Общо:  1 65
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 12350
10 xxxx Издръжка 11 10947.67
Общо:  12 23297.67
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1113.47
Общо:  4 1113.47
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 620
Общо:  1 620
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 5950.94
10 xxxx Издръжка 4 859.59
Общо:  8 6810.53
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 198.79
Общо:  4 198.79
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 4450
10 xxxx Издръжка 3 428.19
88 xxxx Средства на разпореждане 1 5682.02
Общо:  13 10560.21
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 28 15710.93
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 2830
Общо:  31 18540.93
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 4275.95
Общо:  5 4275.95
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1293.03
10 xxxx Издръжка 5 1634.14
Общо:  7 2927.17
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3281.02
Общо:  5 3281.02
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 4476.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 207.35
Общо:  9 4683.9
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 215
Общо:  2 215
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 123.21
Общо:  2 123.21
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 641
Общо:  6 641
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3886.2
Общо:  1 3886.2
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 58.37
Общо:  1 58.37
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 209.19
Общо:  2 209.19
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 297.52
Общо:  2 297.52
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 620
10 xxxx Издръжка 3 392.49
Общо:  4 1012.49
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 82
Общо:  1 82
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 905.62
Общо:  9 905.62
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 695.63
Общо:  3 695.63
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 12.06.2019 - 12.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1040
Общо:  1 1040