Набор от данни:  Агростатистика

одобрен

Промишлено производство на червено месо от 2001 до 2018

Уникален идентификатор:  69abd521-75ae-4b48-aa1d-06723182037d

Описание:

Информация за производство на червено месо от 2001 до 2018 година

агростатистика земеделие храни

Текуща версия: 5

Показвана версия: 5

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-04-28 14:18:12
  • Създаден от: vladislav_kostadinov
  • Последна промяна: 2019-06-11 17:22:58
  • Последно променил: vladislav_kostadinov

Видове месо

Ед. мярка

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Говеда: Телета до 1 година Тонове 4 371.6 4 679.6 5 032.6 4 560.0 3 531.4 2 283.9 855.2 1 396.3 493.9 643.0 754.8 687.4 714.3 472.2 656.3 759.5 751.6 591.5
Говеда: Юници Тонове 589.5 590.3 502.5 880.2 484.9 640.3 1 833.3 1 788.1 1 087.4 634.1 651.2 500.1 817.2 522.0 692.5 655.7 473.2 397.7
Говеда: Крави Тонове 3 250.7 2 203.1 2 390.8 1 276.3 1 036.4 963.1 1 718.3 1 595.9 2 046.1 2 186.0 2 341.2 3 145.8 3 144.0 2 713.8 2 822.9 3 707.6 4 331.3 4 608.6
Говеда: Бикове и волове Тонове 422.3 393.0 1 094.8 855.5 209.3 610.0 1 665.1 952.9 891.2 1 242.6 1 149.3 1 021.7 1 201.7 1 168.0 1 191.1 1 736.9 1 919.9 1 659.2
Говеда: Общо говеда Тонове 8 634.1 7 866.0 9 020.7 7 572.0 5 262.0 4 497.3 6 071.9 5 733.2 4 518.6 4 705.7 4 896.5 5 355.0 5 877.2 4 876.0 5 362.8 6 859.7 7 476.0 7 257.0
Общо ЕРД и еднокопитни Тонове 8 645.1 7 922.6 9 035.9 7 624.4 5 276.4 4 509.2 6 074.0 5 733.2 4 518.6 4 799.4 4 932.2 c c c c 6 940.3 7 538.3 7 317.2
Общо ДРД Тонове 7 262.7 7 464.0 9 071.0 8 974.0 9 377.6 8 620.8 9 150.6 8 137.8 5 994.6 4 502.2 2 430.7 c c c c 1 777.9 2 610.5 2 579.3
Свине: Прасета до 50 кг Тонове 61.8 311.7 139.8 138.8 170.0 135.0 133.7 237.8 145.7 114.0 93.5 98.9 86.2 95.3 c c c c
Свине: Угоени свине Тонове 28 249.5 35 960.7 48 505.4 43 218.3 37 252.6 35 618.1 39 324.6 38 474.7 36 939.0 36 752.6 48 011.6 46 964.7 52 541.1 53 285.6 60 871.8 67 100.2 69 730.0 78 231.8
Свине: Други свине Тонове 3 539.3 4 756.6 3 060.6 1 990.5 1 089.1 2 710.0 2 218.4 2 051.7 1 769.1 1 537.6 1 475.6 1 284.2 1 071.3 1 208.4 1 529.0 1 693.1 1 588.5 2 309.3
Свине: Общо свине Тонове 31 850.6 41 029.0 51 705.8 45 347.6 38 511.7 38 463.1 41 676.7 40 764.2 38 853.8 38 404.2 49 580.7 48 347.8 53 698.6 54 589.3 62 400.8 68 793.3 71 318.5 80 541.1
Общо промишлено производство на червено месо Тонове 47 758.4 56 415.6 69 812.7 61 946.0 53 165.7 51 593.1 56 901.3 54 635.2 49 367.0 47 705.8 56 943.6 55 925.6 61 313.3 61 879.1 70 033.7 77 511.5 81 467.3 90 437.6