непроверен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Уникален идентификатор:  69ac3261-8fe0-4ed4-9f8f-5728cba025e1

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 09:15:02
  • Създаден от: i.rusimova68
  • Последна промяна: 2019-03-29 09:15:02

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

№ по ред Дата на въвеждане Актуалност Входящ номер/дата на предложението в Общински съвет Инициатива за произвеждане Основни въпроси Номер на решението Насрочен за дата