одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Дупница 2017

Уникален идентификатор:  69c6c501-9115-44a0-9163-70ed76d88d93

Описание:

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Дупница 2017

бюджет второстепенни дупница община разпоредители

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 17:29:24
  • Създаден от: marin_mihalkov
  • Последна промяна: 2018-10-28 16:20:11
  • Последно променил: migrate_data

1

СУ " Св.Паисий Хилендарски" гр. Дупница

2 ОУ "Неофит Рилски" гр. Дупница
3 Профилирана гимназия "Христо Ботев" гр. Дупница
4 ОУ "Евлоги Георгиев" гр. Дупница
5 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Дупница
6 ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Дупница
7 ОУ "Христаки Павлович" гр. Дупница
8 ОУ "Христо Ботев" с.Самораново
9 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с.Яхиново
10 ОУ"Христо Ботев" с.Крайници
11 Професионална гимназия по хранително - вкусови и химични технологии гр. Дупница
12 ДГ "Калина" гр. Дупница
13 ДГ "Слънце" гр. Дупница
14 ДГ "Детелина" гр. Дупница
15 ДГ "Зора" гр. Дупница
16 ДГ "Таушаница" гр. Дупница
17 ДГ "Мечта" гр. Дупница
18 ДГ "Радост" с.Яхиново
19 Постоянни детски ясли "Пролет" гр. Дупница
20 Домашен социален патронаж и диетично столово хранене
21 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца
22 Дейност по социално осигуряване - Социално предприятие
23 ДДЛРГ "Олга Стоянова" гр. Дупница
24 Дневен център за деца с увреждания
25 ОП "Чистота на териториите за обществено ползване"
26 БД "Общински пазари" - Дупница
27 Общински драматичен театър "Невена Коканова"
28 ОП "Паркинги и гаражи"
29 Център за обществена подкрепа "За да има щастие в детските очи"
30 Център за обществена подкрепа Соникс
31 Исторически музей гр. Дупница
32 Социална кухня
33 Център за настаняване от семеен тип "Надежда"
33 Център за настаняване от семеен тип "Надежда"