одобрен

SEBRA-MF-2020-03-16

Уникален идентификатор:  69fa67ad-b567-4db2-895d-ccb9510129bd

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-19 12:40:33
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-19 12:40:33

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 16.03.2020 - 16.03.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1067.59
10 xxxx Издръжка 203 641218.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  208 642285.95
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 42897.98
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  8 42897.98
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 5501.8
Общо:  3 5501.8
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 81 394093.89
Общо:  81 394093.89
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 112 198721.59
Общо:  112 198721.59
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 16.03.2020 - 16.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1067.59
10 xxxx Издръжка 1 3.1
Общо:  2 1070.69