одобрен

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград

Уникален идентификатор:  6a0b6719-d385-44d3-9054-e9174190f4ec

Описание:

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград

отчет РИОСВ - Благоевград ведомствени и административни разходи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-19 09:45:52
  • Създаден от: blriosv
  • Последна промяна: 2020-06-19 09:45:52