одобрен

Регистър на категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения - актуализира се ежедневно

Уникален идентификатор:  6a29d67a-2242-4e4e-8027-46f13b0e8105

Описание:

Регистър на категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения на територията на oбщина Сливен. Регистърът се обновява ежедневно и е достъпен на адрес: http://87.121.77.67:8080/Registers/KATEGORIZACIA

заведения категоризирани места настаняване развлечения хранене

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-08-02 09:58:59
  • Създаден от: maya_cherninkova
  • Последна промяна: 2019-08-02 09:58:59