одобрен

Обучени в обучения по поръчка

Уникален идентификатор:  6a8cd785-3419-4361-b296-de2cbe38a672

Описание:

Обучени в обучения по поръчка

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:32:42
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:43:18
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - ОП-1 - Прилагане на измененията на Закона за държавния служител 83 83 70 3
2017 - ОП-2 - Оценка на въздействието като инструмент за повишаване на ефективността в управлението 36 35 35 1
2017 - ОП-3 - Комуникативни умения на английски език (базов курс) 9 9 9 1
2017 - ОП-4 - РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ 29 25 25 1
2017 - ОП-5 - Управление на програми 21 21 20 1
2017 - ОП 6 - Комуникативни умения на английски език МФ/ДП 14 11 10 1
2017 - ОП 7 - Комуникативни умения на английски език МФ/РФП 11 10 7 1
2017 - ОП-8 - Семинар за парламентарни секретари 15 15 14 1
2017 - РГУС - Работа с граждани с увреден слух 40 40 40 2
2017 - ОП-10 - Комуникативни умения на английски език 12 12 12 1
2017 - ОП-11 - Лидерство и екипна работа 24 22 22 1