одобрен

Приложение към Приложение 1 на ПЛС от 02.01.2018

Уникален идентификатор:  6a9b36bc-0dfb-4376-93b9-baff71d02747

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-01-05 15:34:41
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:20:48
  • Последно променил: migrate_data
