одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им за 2018 г.

Уникален идентификатор:  6b3527be-af74-466b-8874-9ec008b5a22f

Описание:

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им актуален към 31.12.2018 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 12:00:46
  • Създаден от: support
  • Последна промяна: 2019-09-12 12:00:46

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им.

№ на Дата на Възложител Номер на
Пореден № Заповед издаване имот
1 З-070 2018/06/05 Г. М. ПИ 173022
2 З-071 2018/06/05 К. Д. УПИ IV-10
3 З-078 2018/06/08 Р. Б. ПИ 142127
4 З-101 2018/06/29 Ш. К. УПИ XXI,XXV и др.
5 З-100 2018/06/29 Ф.Т. ПИ 001656
6 З-102 2018/06/29 Община Сърница УПИ I-281
7 З-121 2018/07/13 А. А. УПИ XIV
8 З-200 2018/09/27 Е. К. ПИ 172064 и 172050
10.10.2018г.
10.10.2018г.