одобрен

Информационен регистър на културните организации към 10.06.2016

Уникален идентификатор:  6ba4f82b-e417-48f4-bfc0-bb4500aae4a7

Описание:

Съдържа данни за всички вписани в регистъра организации към 10.06.2016 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-09 10:41:05
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2020-09-08 17:12:34
  • Последно променил: skirov

НОМЕР В РЕГИСТЪРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

БУЛСТАТ/ЕИК

СЕДАЛИЩЕ/ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

№ 1/ 01.08.2013 г. „БРИТАНСКИ СЪВЕТ-КЛОН БЪЛГАРИЯ” 176540548 София, ул. „Кракра” № 7 ЛЮБОВ ТОМОВА КОСТОВА
№ 2 / 11.04.2007 г. ЕТ „КОКАНА-ДИМИТЪР КОКАНОВ” 130528385 София, ул. „Жолио Кюри” № 82 Димитър Б. Коканов
№ 3 / 12.04.2007 г. АД „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦИРК – ОРФЕЙ” 175252429 София, бул. „Братя Бъкстон” № 70 Силвестър Л. Лолов
№ 4 / 12.04.2007 г. ЕТ „ОРИЕНТ 2002 – КЕРА ДИМИТРОВА” 130584843 София, ж.к. „Свобода”, бл. 13, вх. Г, ап. 64 Кера С. Димитрова
№ 5 / 19.04.2007 г. „ТИКЕТ ПРО БЪЛГАРИЯ” ООД 131408410 София, ул. „Св. Иван Рилски” 16 Иван Н. Несторов
№ 6 / 20.04.2007 г. ЕТ „СОФИЙСКИ ТЕАТРАЛЕН КЛУБ – ЕВА ШАРКОВА” 175212203 София, бул. „Витоша” №150, вх. Д, ап. 78 Ева Василева Шаркова-Малинкова
№ 7 / 02.05.2007 г. ФИЛМОВА СТУДИЯ „ВРЕМЕ” ЕООД 831908276 София, бул. „Дондуков” № 67 Станимир Георгиев Трифонов
№ 8 / 11.05.2007 г. „ВЕЛЕСТОВО” ООД 175277813 София, ул. „Никола Атанасов” № 20 Светлозар Цветков Гагов
№ 9 / 14.05.2007 г. „ФЕСТА ДЕЛФИНАРИУМ” ЕООД 148102368 Варна, Приморски парк, к-с „Делфинариум” Васил Господинов Василев
№ 10 / 14.05.2007 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗОВ” ООД 175210939 София, ж.к. Обеля 2, бл. 250, вх. А, ап. 19 Катя Йорданова Христова
№ 11 / 23.05.2007 г. ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ХЕРМЕС” ЕООД 115292853 Пловдив, ул. „Сан Стефано” № 46 Стойо Нанев Вартоломеев
№ 12 / 23.05.2007 г. СД „ФАМА-МАГОР – ИГОР ШЕМТОВ И СИЕ” 030434903 Ю София, ул. „Аксаков” № 10 Игор Жак Шемтов
№ 13 / 23.05.2007 г. „ТИЧ.КО” ООД 175112637 София, ул. „Йоан Екзарх” № 14, ет.3, ап. 3 Ирена Григорова Даскалова
№ 14 / 23.05.2007 г. „АНИМАР” ООД 130839863 София, ул. „Боговец” бл. 37, вх. Б, ап. 10 Ирина Ивановна Илова
№ 15 / 23.05.2007 г. „ЛЕТЕРА” ЕООД 825386700 Пловдив, ул. „Родопи” № 62 Надя Иванова Фурнаджиева
№ 16 / 23.05.2007 г. „МЛН” ООД 130953112 София, ж.к. „Овча купел” 2, бл. 9, вх. Ж, ап. 85 Валентина Ангелова Фиданова – Коларова
№ 17 / 30.05.2007 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЖАНЕТ 45” ООД 115740153 Пловдив, бул. „Александър Стамболийски” 9 Божана Георгиева Апостолова – Пейкова
№ 18 / 30.05.2007 г. ЕТ „МИСИЯ ДИМИХ – ДИАНА ГЕОРГИЕВА” 131147832 София, ул. „Н. В. Гогол” №14, вх. А, ап. 6 Диана Рангелова Георгиева
№ 19 / 30.05.2007 г. ЕТ „КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ – ФЛЬОРИР ПЛЮС” 831237496 София, бул. „Владимир Вазов”, бл. 11, вх. В Красимир Георгиев Алексиев
№ 20 / 30.05.2007 г. „РАБОТИЛНИЦА ЗА КНИЖНИНА ВАСИЛ СТАНИЛОВ” ООД 131020105 София, ул. „Цанко Церковски” №4, ет. 3 Васил Павлов Станилов
№ 21 / 30.05.2007 г. „СМОЛ СТЕЙШЪНС ПРЕС” ЕООД 175264709 София, ул. „Сан Мартин” №1, вх. А, ап. 14 Майкъл Джонатан Дън
№ 22 / 30.05.2007 г. „КОЛИБРИ” ООД 40780729 София, ул. „Н. В. Гогол” №14, вх. А, ап. 6 Раймон Анжел Вагенщайн
№ 23 / 30.05.2007 г. „КЛМН” ЕООД 175094648 София, ул. „Константин Иречек” №2, ет. 3 Златимир Господинов Коларов
№ 24 / 01.04.2013 г. АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ” 000629048 София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 6 МАРТИН ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
№ 25 / 31.05.2007 г. „ВУЛКАН – 4” ЕООД 121088168 София, ул. „Анжело Ронкали” № 12 Емануил Николов Манолов
№ 26 / 31.05.2007 г. ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА – БАН 000665509 София, ул. „Шипченски проход” № 52, бл.17 Ст.н.с. д-р Рая Тодорова Кунчева
№ 27 / 31.05.2007 г. ИНСТИТУТ ЗА ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – БАН 000665562 София, ул. „Кракра” № 21 Ст.н.с. д.изк. Александър Милков Янакиев
№ 28 / 01.06.2007 г. СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ” 000704442 Ю София, ул. „Денкоглу” № 42 Мария Николова Петкова – Базелкова
№ 29 / 02.06.2007 г. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 000677803 София, ул. „Монтевидео” № 21 доц. д-р Сергей Симеонов Игнатов
№ 30 / 05.06.2007 г. „АРМЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ПАРЕКОРДЗАГАН” 831157413 София, ул. „Ярослав Вежин” № 9, ет. 2 Соня Нерсес Авакян-Бедросян
№ 31 / 06.06.2007 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО НАСЛЕДСТВО – ФЕРДИНАНДЕУМ” 131368019 София, ул. „Велико Търново” № 26 Юлия Любомирова Минева – Милчева
№ 32 / 11.06.2007 г. „КРИЕЙТИВ ФИЛМС” ООД 131479913 София, ул. „Цар Асен” № 22, ап. 7 Христо Павлов Живков
№ 33 / 11.06.2007 г. ЕТ „АРИАДНА 21 – ВЕНЕТА ВЕЛКОВА” Е 8311352502 София, ж.к. Младост, бл. 81, вх. 6 Венета Тодорова Велкова
№ 34 / 28.06.2007 г. „СЕДЕМ ОСМИ” АД 130589840 София, ул. „Иван Асен II” № 2 Станислав Тодоров Трифонов
№ 35 / 04.07.2007 г. ФОНДАЦИЯ „АРТ ОФИС” 175250225 0
№ 36 / 04.07.2007 г. „ЕКОСЦЕНА ХХІ – ГЕОРГИ ГАБРОВСКИ” 121123785 София, ул. „Георги Пеячевич” № 9 Георги Василев Габровски
№ 37 / 01.08.2007 г. ФОНДАЦИЯ „АПОЛОНИЯ” 678257 София, пл. „Славейков” № 11, ет. 2 Димо Василев Димов
№ 38 / 07.08.2007 г. ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА” 00050582 Седалище/ адрес на управление: гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 71 Представлявана от: Искра Цанкова Иванова
№ 39 / 24.04.2009 г. „БЪЛГАРСКА СБИРКА” ООД 121115811 Ю София, бул. „Патриарх Евтимий” № 25 Марин Георгиев Маринов
№ 40 / 14.08.2007 г. ЕТ „АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ” 40396536 гр. Силистра, ул. „Любен Каравелов” № 11 Александър Любомиров Ковачев
№ 41 / 15.08.2007 г. „УНИСКОРП” ООД 121049329 Ю гр. София, ж.к. Захарна фабрика, бл. 19, вх. Б, ап. 8 Венка Иванова Рагина
№ 42 / 24.08.2007 г. ЕТ „РОМАНОВ-СИН – АНТОАНЕТА РОМАНОВА” 831458391 София, ул. „Княз Борис I” № 65 Антоанета Стоянова Романова
№ 43 / 03.09.2007 г. „КАНТУС ФИРМУС” АД 831588004 София, ул. „Панайот Волов” № 3 Васил Димитров Димитров
№ 44 / 12.09.2007 г. ЕТ „КУКЕР-94 – ИЛИЯН ИВАНОВ” Е 831570586 София, ж.к. „Белите брези”, бл. 27, ет. 10, ап. 36 Илиян Иванов Иванов
№ 45 / 18.09.2007 г. СДРУЖЕНИЕ „СЦЕНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРА-РУСЕ” 117674143 гр. Русе, ул. „Николаевска” №109, вх. Г Людмила Иванова Петрова
№ 46 / 01.10.2007 г. ЕТ „БАСТРИНИ – БОЖИДАРА БАСТРЕВА” 123754380 Стара Загора, ул. „Хр. Морфова” №2, вх. А, ап. 6 Божидара Любомирова Бастрева
№ 47 / 02.10.2007 г. СДРУЖЕНИЕ „ВИСИНИ 03” 175345545 гр. София, ж.к. „Борово”, бл. 231, ап. 93 Вичо Генов Балабанов
№ 48 / 04.10.2007 г. „Д.В. ДИЗАЙН” ЕООД 131030409 гр. София, ул. „Проф. Н. Михайлов” № 6 Марчела Симеонова Димитрова
№ 49 / 08.10.2007 г. ЕТ „ТЕАТЪР ВИЛЕКУЛА – ЕЛИЗА ИЛИЕВА” 131095143 гр. София, ж.к. „Дружба”, бл. 75, вх. А, ап. 11 Елиза Николаева Цанкова – Илиева
№ 50 / 12.10.2007 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „РАЧО СТОЯНОВ” 000210326 Ю гр. , ул. „Тимок” № 2 Невена Димова Митева – Кирова
№ 51 / 07.04.2009 г. НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ” 000670748 гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 5 Павел Ангелов Васев
№ 52 / 22.11.2007 г. „МОНТЕ МЮЗИК” ООД 175381559 гр. София, ул. „Васил Кирков” № 4 Магдалена Стоянова Сотирова
№ 53 / 30.11.2007 г. „УОНДЪР МЮЗИК ЕЙДЖЪНСИ” ЕООД 175394040 София, ул. „Ангел Кънчев” № 29А, ап. 13 Александър Ясенов Васев
№ 54 / 03.12.2013 г. „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД 201570119 София, пл. „България” № 1 ПЕНИ ПЕТРОВА РАЕВА
№ 55 / 11.12.2007 г. „ДЖАЗ ПЛЮС” ООД 175277681 София, ул. „6-ти септември” № 7А Явор Лилянов Ганчев
№ 56 / 17.12.2007 г. „СОФИЯ ТИКЕТС – БОЖИДАР СТОЯНОВ” ЕООД 121076854 Ю София, бул. „Витоша” № 99, бл. 55, вх. Г, ап. 56 Божидар Стоянов Стоянов
№ 57 / 19.12.2007 г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ – КАЗАНЛЪК” 123698571 Казанлък, ул. „Ген. Скобелев” № 21, вх. Б, ап. 19 Господин Чернев Дохчев
№ 58 / 21.12.2007 г. ОП „СТАРА СОФИЯ” СЪС СОФИЙСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 0006963270946 София, ул. „Екзарх Йосиф” № 21, ет. 1 Борис Иванов Чилев
№ 1 (59) / 14.01.2008 г. ЕТ „МАРИЕТ И МАРИОНЕТ – МАРИЕТА ДЖИДРОВА” 831021395 София, ж.к. „Младост -2”, бл. 223, вх. Г, ап. 65 Мариета Ангелова Джидрова
№ 2 (60) / 16.01.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ТИШИНА” 175284829 София, жк „Стрелбище”, ул. „Йордан Йовков” 13 Мария Василева Атанасова
№ 3 (61) / 18.01.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ” 000703486 София, ул. „Иван Вазов” №2 Велислав Йорданов Заимов
№ 4 (62) / 18.01.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНА КЪЩА” 115879523 Пловдив, ул. „Цанко Лавренов” №10 Младен Цветанов Влашки
№ 5 (63) / 18.01.2008 г. ФОНДАЦИЯ „СТАРИННА МУЗИКА” 123715819 Стара Загора, ул. „Иван Асен II” №47, ап. 30 Галина Велева Драганова
№ 6 (64) / 18.01.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ” 130925433 София, ул. „Иван Вазов” №2 Валентин Асенов Бобевски
№ 7 (65) / 18.01.2008 г. „ЦМД” ООД 131094435 София, ул. „Виктор Юго” № 8 Цветомир Иванов Иванов
№ 8 (66) / 24.01.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „СТУДИО АРТ МЮЗИК” 111587112 Монтана, ул. „Иван Аврамов” № 10 Нели Първанова Николова
№ 9 (67) / 24.01.2008 г. ЕТ „КОРЛИ – НИКОЛА ПЕТРОВ” 131571140 София, ж.к. „Левски”, зона Г, бл. 36, вх. А, ап. 20 Никола Йосифов Петров
№ 10 (68) / 24.01.2008 г. „МУЗИКАЛНА КЪЩА БОНЕВ” ЕООД 130470380 София, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 140, вх. Г, ап. 77 Петко Стоянов Бонев
№ 11 (69) / 28.01.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ДИЛЕМА” 123757241 Казанлък, ул. „Хаинбоаз” № 2 Таня Любомирова Дудева – Енева
№ 12 (70) / 31.01.2008 г. СДРУЖЕНИЕ ЗА ТВОРЧЕСКО И ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА – ЩУРЧЕ 103981196 Варна, ул. „Хан Аспарух” № 20 Зинаида Михайлова Петкова
№ 13 (71) / 01.02.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ ФИЛМ” 175019752 София, ул. „Котел” № 5, ет. 1 Иванка Петрова Ставриева
№ 14 (72) / 08.02.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ЗА РОДОПИТЕ” 120508142 с. Бостина, община Смолян, област Смолянска Петър Тодоров Тодоров
№ 15 (73) / 14.02.2008 г. „ИРИДА-71” ООД 121464318 София, ул. „Краище”, бл. 25, вх. Б, ап. 21 Надя Ставрева Иванова
№ 16 (74) / 18.02.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ТЪРГОВИЩЕ 000868018 Търговище, ул. „Митрополит Андрей” №2 Магдалена Николова Жечева
№ 17 (75) / 22.02.2008 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” 000014352 Благоевград, пл. „Г. Измирлиев – Македончето” №1 Николай Янев Кимчев
№ 18 (76) / 26.02.2008 г. ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ДИМИТЪР ДИМОВ” 108505799 Кърджали, ул. „Булаир” № 1 Димитър Костов Игнатов
№ 19 (77) / 26.02.2008 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ” 126004708 Димитровград, бул. „Димитър Благоев” № 13 Атанас Ангелов Капралов
№ 20 (78) / 26.02.2008 г. ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „ДОРА ГАБЕ” 000846580 Добрич, бул. „25 септември” № 44-А Петър Иванов Петков
№ 21 (79) / 26.02.2008 г. ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – 000212149 , ул. „Кирил и Методий” № 11 Илиян Иванов Иванов
№ 22 (80) / 26.02.2008 г. ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВРАЦА 106514931 Враца, ул. „Христо Ботев” № 1 Атанас Маринов Попдимитров
№ 23 (81) / 26.02.2008 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НЕВЕНА КОКАНОВА” 000962706 Ямбол, ул. „Георги С. Раковски” № 20 Михаил Лазаров Лазаров
№ 24 (82) / 26.02.2008 г. ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР „ГЕОРГИ МИТЕВ – ЖОРО” 000964461 Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 1 Елена Пенева Дойчева
№ 25 (83) / 26.02.2008 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АДРИАНА БУДЕВСКА” 000044559 Бургас, ул. „Цар Асен” № 36-А Борислав Николаев Чакринов
№ 26 (84) / 26.02.2008 г. ФОНДАЦИЯ „СТАРТ” 175302469 София, ж.к. Люлин, бл. 105, вх. В, ап. 74 Стефка Атанасова Джонева
№ 27 (85) / 27.02.2008 г. „ЕВРО ДИАЛОГ” ООД 175191613 София, ж.к. „Младост -3”, бл. 329, вх. 3, ап. 20 Татяна Иванова Иванова
№ 28 (86) / 27.02.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ОМУРТАГ 835031216 Ю Омуртаг, ул. „Генерал Тотлебен” № 53 Мирослав Александров Тошев
№ 29 (87) / 27.10.2009 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ЙОРДАН ЙОВКОВ” 000842913 Добрич, бул. „България” № 5 Иван Петров Мандев
№ 30 (88) / 04.03.2008 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СТЕФАН КИРОВ” 000582878 Сливен, пл. „Хаджи Димитър” № 4 Николай Ангелов Недялков
№ 31 (89) / 04.03.2008 г. „СТУДИО ЗЛАТЕН ВЕК” ЕООД 131135068 София, ул. „Шейново” № 13, вх. А, ап. 4 Калин Николов Сърменов
№ 32 (90) / 05.03.2008 г. ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН РАДОЕВ” 000403802 Плевен, ул. „Васил Левски” № 155 Илко Здравков Иларионов
№ 33 (91) / 05.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПРАВЕЦ 122003815 Ю Правец, пл. „Тодор Живков” № 4 Татяна Иванова Борисова – Динова
№ 34 (92) / 05.03.2008 г. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САНДАНСКИ 000014391 Сандански, ул. „Македония” № 55 Владимир Василев Петков
№ 35 (93) / 05.03.2008 г. РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 000608604 Смолян, бул. „България” № 8 Кръстю Цончев Кръстев
№ 36 (94) / 05.03.2008 г. ДРАМАТИЧЕН И КУКЛЕН ТЕАТЪР „САВА ДОБРОПЛОДНИ” 000559096 Силистра, ул. „Симеон Велики” № 48 Стефан Крумов Стайчев
№ 37 (95) / 20.09.2012 г. ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - ПЕРНИК 113504606 Перник, пл. „Кракра” № 1 Хранимир Борисов Генчев /
№ 38 (96) / 05.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ОТКРИТИЕ” 103972546 Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 55, вх. В, ап. 16 Доно Цветков Славчев
№ 39 (97) / 06.03.2008 г. НОВ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СЪЛЗА И СМЯХ” 000670762 София, ул. „Славянска” № 5 Венцеслав Иванов Кисьов
№ 40 (98) / 06.03.2008 г. БАЛЕТ „АРАБЕСК” 000674757 София, ул. „Панайот Волов” № 3 Боряна Иванова Сечанова
№ 41 (99) / 06.03.2008 г. НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУСТВО 000675962 София, ул. „19 февруари” № 1 Ирина Николова Мутафчиева
№ 42 (100) / 06.03.2008 г. НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ 000665612 София, бул. „Цар Освободител” № 1 ст.н.с. д-р Алекси Константинов Попов
№ 43 (101) / 06.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ИСПЕРИХ 116027719 Ю Исперих, ул. „Цар Освободител” № 6 Боряна Иванова Матева
№ 44 (102) / 17.06.2013 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БАТАК 000343091 Батак, пл. „Освобождение” № 3 ТЕОДОРА БОРИСОВА ПЕЙЧИНОВА
№ 45 (103) / 07.03.2008 г. ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – БУРГАС 000044566 Ю Бургас, ул. „Климент Охридски” № 2 Христина Стефанова Арсенова – Андреева
№ 46 (104) / 07.03.2008 г. ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – с. ЧЕРНИ ОСЪМ 110533767 с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч Христо Илиев Христов
№ 47 (105) / 21.06.2013 г. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ПРОФ. МЕЧИСЛАВ ДОМАРАДСКИ” 175905944 Септември, бул. „България” № 59 СЕВДАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА
№ 48 (106) / 07.03.2008 г. МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА” 000212487 Ю , ул. „Брянска” № 68 н.с. Татяна Цанкова Пеева
№ 49 (107) / 07.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК 113034410 Перник, ул. „Физкултурна” № 9 Симеон Мильов Симов
№ 50 (108) / 07.03.2008 г. ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО – ПЛОВДИВ 115314988 Пловдив, пл. „Централен” № 1 Георги Стоянов Димитров
№ 51 (109) / 07.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ” 000343111 Пазарджик, пл. „Константин Величков” № 15 Нейчо Господинов Дойчев
№ 52 (110) / 07.03.2008 г. НАЦИОНАЛЕН АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ 831904679 София, бул. „Цариградско шосе” № 73 Йордан Алексиев Йорданов
№ 53 (111) / 07.03.2008 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАДОМИР 3867760314 Радомир, пл. „Войнишко въстание” № 1 Снежанка Димитрова Константинова
№ 54 (112) / 07.03.2008 г. ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КАДРИЕ ЛЯТИФОВА” 108559583 Кърджали, ул. „Булаир” № 1 Орхан Ахмед Таир
№ 55 (113) / 07.03.2008 г. ДЪРЖАВНА ОПЕРА – СТАРА ЗАГОРА 123089870 Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 30 Веселин Петров Стойков
№ 56 (114) / 07.03.2008 г. НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА” 000675880 Ю София, бул. „Черни връх” № 4 Михаил Найденов Малеев
№ 57 (115) / 07.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ТУТРАКАН 118026110 Ю Тутракан, пл. „Суворов” № 1 Петър Кирилов Бойчев
№ 58 (116) / 10.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТРЕЛЧА 351864 Стрелча, бул. „България” № 80 Андон Енчев Божков
№ 59 (117) / 10.03.2008 г. ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА 000804072 Ю Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 46 Дарин Петков Маринов
№ 60 (118) / 10.03.2008 г. ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВАРНА 00083665 Варна, ул. „Драгоман” № 4 Верка Василева Стойкова
№ 61 (119) / 10.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЛОМ 000320840 Лом, ул. „Еремия Българов” № 6 Спаска Горанова Делийска
№ 62 (120) / 10.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЧИПРОВЦИ 821103584 Чипровци, ул. „Витоша” № 2 Анюта Петрова Каменова – Борин
№ 63 (121) / 10.03.2008 г. КООПЕРАЦИЯ „АРТКООП” 000678249 Ю София, пл. „Славейков” № 11, ет. 5 проф. Иван Атанасов Хлебаров
№ 64 (122) / 10.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ИЛИЯ БЕШКОВ” 000406766 Плевен, бул. „Скобелев” № 1 Пламен Горанов Янкуловски
№ 65 (123) / 10.03.2008 г. НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ „ШИПКА – БУЗЛУДЖА” 000804161 Ю Казанлък, ул. „Петко Р. Славейков” № 8 Чавдар Костадинов Ангелов
№ 66 (124) / 11.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ” 000582903 Ю Сливен, бул. „Цар Освободител” № 13 Светослав Христов Милев
№ 67 (125) / 11.03.2008 г. СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ 000670805 София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 30 проф. Пламен Иванов Карталов
№ 68 (126) / 11.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ЕЛЕНА КАРАМИХАЙЛОВА” 000931721 Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 81 Деян Илиев Ефтимов
№ 69 (127) / 12.03.2008 г. МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН КИСИМОВ” 000124036 Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 4 Любомир Маринов Бъчваров
№ 70 (128) / 12.03.2008 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 00002Ч1Ч-Е Гоце Делчев, ул. „Христо Ботев” № 26 Спаска Георгиева Паскова
№ 71 (129) / 12.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗГРАД 000499425 Разград, бул. „Априлско въстание” № 70 Иван Друмев Иванов
№ 72 (130) / 12.03.2008 г. АРХИТЕКТУРНО-ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС „ЕТЪР” 000210397 , кв. Етъра Пенка Лалева Колева
№ 73 (131) / 12.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – АСЕНОВГРАД 000455539 Ю Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 1 Христо Василев Басамаков
№ 74 (132) / 12.03.2008 г. МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ 000614984 Мадан, ул. „Република” № 6 Атанас Борисов Сираков
№ 75 (133) / 12.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ХРИСТО ГРАДЕЧЛИЕВ” ********** Каварна, ул. „Ахелой” № 1 Галина Иванова Димова
№ 76 (134) / 12.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА 00083697 Варна, бул. „Мария Луиза” № 41 ст.н.с. д-р Валентин Георгиев Плетньов
№ 77 (135) / 12.03.2008 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „САВА ОГНЯНОВ” 000522703 Русе, пл. „Свобода” № 4 Пламен Иванов Панев
№ 78 (136) / 12.03.2008 г. СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО 000210365 Трявна, пл. „Капитан Дядо Никола” № 7 Юлия Тодорова Нинова
№ 79 (137) / 18.03.2009 г. ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ВАСИЛ ДРУМЕВ” 127508351 Шумен, бул. „Славянски” № 72 Илия Петков Раев
№ 80 (138) / 12.03.2008 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АНТОН СТРАШИМИРОВ” 499400 Разград, пл. „Независимост” № 2 Косю Тодоров Станев
№ 81 (139) / 12.03.2008 г. ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА „СФУМАТО” 831381016 Ю София, ул. „Димитър Греков” № 2 Маргарита Стоянова Младенова
№ 82 (140) / 12.03.2008 г. ДЪРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЯ – ВРАЦА 000185307 Ю Враца, пл. „Христо Ботев” № 1 Димитър Лилков Панов
№ 83 (141) / 12.03.2008 г. СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 831929053 София, ул. „Гурко” № 1 Аделина Костадинова Филева
№ 84 (142) / 12.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – КАЗАНЛЪК 000807905 Казанлък, ул. „Петко Р. Славейков” № 8 Христо Нанев Генев
№ 85 (143) / 12.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА 000804108 Стара Загора, бул. „Руски” № 42 н.с. д-р Светла Бориславова Димитрова
№ 86 (144) / 12.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДИМИТРОВГРАД 9035330357 Димитровград, ул. „Св. Климент Охридски” № 7 Елена Атанасова Георгиева
№ 87 (145) / 05.08.2013 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛА МАРИНОВ” 125584397 Търговище, ул. „Мургаш” № 21 ЦОНЧО СТОЙНОВ ДЕНЕВ
№ 88 (146) / 29.01.2013 г. ОбКИ „ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - РУСЕ” 176425567 Русе, ул. „Борисова” №39 Елена Степановна Великова
№ 89 (147) / 14.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ” 000608629 Смолян, ул. „Дичо Петров” № 5 Таня Георгиева Милушева – Марева
№ 90 (148) / 14.03.2008 г. МУЗЕЙ НА МОЗАЙКИТЕ С ФИЛИАЛ ЕТНОГРАФСКА КЪЩА В с. КИПРА 00087723 Девня, бул. „Съединение” № 72 Иван Пенев Сутев
№ 91 (149) / 14.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРУЩИЦА 115186113 Ю Перущица, ул. „Петър Бонев” № 1 Креса Стоянова Злачева – Тодорова
№ 92 (150) / 14.03.2008 г. НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 107027015 , ул. „Априловска” № 15 Мая Георгиева Карагьозова
№ 93 (151) / 14.03.2008 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СВИЛЕНГРАД 000903825 Свиленград, бул. „България” № 150 Жечка Иванова Тодорова
№ 94 (152) / 14.03.2008 г. ЕТ „СИЛВИЯ МЮЗИК – МИЛЧО КАЦАРОВ” 121282618 E София, ул. „Димитър Димов” № 10 Милчо Тодоров Кацаров
№ 95 (153) / 14.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ” 121623514 София, пл. „България” № 1, ет. 10, ап. 14 Пламен Никифоров Джуров
№ 96 (154) / 14.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ОПЕРНИ ПЕВЦИ БОРИС ХРИСТОВ” 121156733 София, бул. „Цар Борис III” № 41 Пламен Никифоров Джуров
№ 97 (155) / 14.03.2008 г. „АРТ БГ” ООД 175368070 София, бул. „Владимир Вазов” № 21 Даниел Руменов Стефанов
№ 98 (156) / 14.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „СПРАВЕДЛИВОСТ” 117113135 Русе, ул. „Мидия Енос” № 7, ет. 8 Михаил Йорданов Стойчев
№ 99 (157) / 14.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ОПЕРА И БАЛЕТ” 131067699 София, бул. „Княз Дондуков” № 30 доц. Христина Борисова Ангелакова
№ 100 (158) / 14.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „КОРОНАТА НА ТЪРНОВГРАД” 104684504 Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски” № 19 Мариана Иванова Кръстева
№ 101 (159) / 17.03.2008 г. НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 000670984 София, пл. „Александър Батенберг” № 1 Борис Огнянов Данаилов
№ 102 (160) / 17.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА” 831370525 София, бул. „Черни връх” № 4 Михаил Найденов Малеев
№ 103 (161) / 17.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ БАЛКАНСКИ ХОРОВ ФОРУМ – БЪЛГАРИЯ” 130925981 София, бул. „Витоша” № 12, ет. 5 Емил Николов Янев
№ 104 (162) / 29.10.2013 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ФОЛ” – ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 102826129 Малко Търново, ул. „Константин Петканов” № 1-А ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА-ИВАНОВА
№ 105 (163) / 17.03.2008 г. НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ 000674807 Ю София, ул. „Георги С. Раковски” № 138, ет. 2 Румяна Мирчева Пашалийска
№ 106 (164) / 17.03.2008 г. ЦЕНТЪР ЗА ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ 102819095 Созопол, ул. „Аполония” № 1 н.с. Христина Василева Ангелова
№ 107 (165) / 17.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК 105011941 Белоградчик, ул. „Капитан Кръстьо” № 1 Михаил Борисов Михайлов
№ 108 (166) / 17.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – МОНТАНА 000312740 Монтана, ул. „Цар Борис III” № 2 Уляна Христова Даракчийска – Георгиева
№ 109 (167) / 17.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ 000455592 Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 34 ст. н.с. д-р Илко Димитров Басамаков
№ 110 (168) / 17.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ИСКРА” 000804097 Казанлък, ул. „Петко Р. Славейков” № 8 Косьо Панайотов Зарев
№ 111 (169) / 17.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВИДИН 1595080406 Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 13 Фионера Йорданова Филипова
№ 112 (170) / 17.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „НИКОЛА ПЕТРОВ” 1595080406 Видин, пл. „Бдинци” № 2 Славчо Стоянов Стаменов
№ 113 (171) / 17.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – СМОЛЯН 000611205 Ю Смолян, ул. „Дичо Петров” № 7 Здравко Николов Палазов
№ 114 (172) / 18.10.2013 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА” 000254917 Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий” № 20 ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
№ 115 (173) / 18.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „АЛБЕР РУСЕЛ” 121316127 София, ул. „Васил Левски” № 2 Жермен Муние
№ 116 (174) / 18.03.2008 г. НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА 175405647 0056 Русе, ул. „Братя Обретенови” № 5 Таничка Савова Георгиева
№ 117 (175) / 18.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 000124051 Велико Търново, ул. „Никола Пиколо” № 6 Иван Димитров Църов
№ 118 (176) / 18.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – МЕЗДРА 000193371 Мездра, Дом на железничаря Светла Стефанова Дамяновска
№ 119 (177) / 28.04.2009 г. ОБЩИНСКИ ЕТНОГРАФСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ 000962738 Елхово, ул. „Шипка” № 4 Христо Янков Христов
№ 120 (178) / 18.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ 000133901 Павликени, ул. „Бачо Киро” № 1 Нели Цонева Атанасова
№ 121 (179) / 18.03.2008 г. МУЗЕЙ НА РОДОПСКИЯ КАРСТ 000615164 Чепеларе, ул. „Шина Андреева” № 7-А Мария Стоилова Бързакова
№ 122 (180) / 18.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ” 000252994 Кюстендил, бул. „България” № 55 Валентин Димитров Дебочички
№ 123 (181) / 19.03.2008 г. СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ 000703397 Ю София, бул. „Витоша” № 12, ет. 5 Евгения Захариева Малеева
№ 124 (182) / 19.03.2008 г. ТЕАТЪР „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” 000129009016 София, ул. „Георги С. Раковски” № 98 Митко Стефанов Тодоров
№ 125 (183) / 02.04.2013 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ 000842938 Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов” № 18 Костадин Тодоров Костадинов
№ 126 (184) / 19.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАРМАНЛИ 000903939 Харманли, пл. „Възраждане” № 11 Николай Георгиев Колев
№ 127 (185) / 19.03.2008 г. ДИРЕКЦИЯ „ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ” – ПЛЕВЕН 000114102692 Плевен, ул. „Васил Левски” № 157 ст.н.с д-р Милко Николаев Аспарухов
№ 128 (186) / 20.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 000133673 Горна Оряховица, ул. „Антим I” № 1 Иван Стефанов Бъчваров
№ 129 (187) / 25.09.2013 г. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” 000923094 Велики Преслав – Археологически резерват ПЛАМЕН НИКОЛОВ СЛАВОВ
№ 130 (188) / 20.03.2008 г. МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА 000282813 Троян, пл. „Възраждане” № 1 Елеонора Лалева Авджиева
№ 131 (189) / 11.10.2011 г. ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ДРАГОМИР АСЕНОВ” 000312683 Монтана, пл. „Жеравица” № 1 Любомир Стефанов Бояджиев
№ 132 (190) / 21.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – КАВАРНА 124700599 Каварна, ул. „Черноморска” № 1 б Дарина Йорданова Мирчева – Йорданова
№ 133 (191) / 21.03.2008 г. „ХОРО.БГ” ЕООД 175213134 София, ул. „Проф. Кирил Попов” № 51 Борислав Пенков Славов
№ 134 (192) / 21.03.2008 г. ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БЕРКОВИЦА 000320559 Берковица, ул. „Поручик Грозданов” № 11 Петя Георгиева Гергова
№ 135 (193) / 21.03.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” 000320559 Берковица, ул. „Каблешков” № 1 Валентин Методиев Герасимов
№ 136 (194) / 21.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ 000455585 Пловдив, ул. „Д-р Чомаков” № 2 ст.н.с. д-р Ангел Янков Янков
№ 137 (195) / 21.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СИЛИСТРА 118040949 Силистра, ул. „Георги С. Раковски” № 24 Иван Емилов Бъчваров
№ 138 (196) / 21.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН 114008855 Плевен, ул. „Стоян Заимов” № 3 проф. д-р Михаил Костадинов Грънчаров
№ 139 (197) / 21.03.2008 г. ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – РЕЗЕРВАТ „СРЕБЪРНА” 113505783 с. Сребърна, община Силистра д-р Росен Петров Илиев
№ 140 (198) / 21.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЛАГОЕВГРАД 00014384 Благоевград, ул. „Рила” № 1 Галина Йосифова Миленкова
№ 141 (199) / 21.03.2008 г. ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – СТАРА ЗАГОРА 000818022 Стара Загора, бул. „Руски” № 27 д-р Марин Дончев Добрев
№ 142 (200) / 21.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР КРЪГ” 108542833 Кърджали, бул. „България” № 57, вх. Б, ап. 66 Радост Николаева Коен
№ 143 (201) / 24.03.2008 г. МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ” 000455655 Калофер, ул. „Христо Ботев” № 5 Ася Маринова Николова
№ 144 (202) / 24.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 124708973 Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” № 22 Христо Андреев Полянски
№ 145 (203) / 24.03.2008 г. ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВИДИН 000154660 Видин, ул. „Градинарска” № 1 Павлинка Трифонова Илиева – Иванова
№ 146 (204) / 24.03.2008 г. МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР „БОРИС ХРИСТОВ” 131157965 София, ул. „Цар Самуил” № 43 Елена Константинова Драгостинова
№ 147 (205) / 24.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ХОРОВА ШКОЛА ПРОФ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” 128568643 Ямбол, ул. „Полковник Бакланов” № 12 Весела Венцеславова Котелникова
№ 148 (206) / 26.03.2008 г. РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ 000455578 Пловдив, пл. „Съединение” № 1 Костадин Атанасов Кисьов
№ 149 (207) / 26.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „АКВА-ДЕЛИА” 131071412 София, ул. „Добруджански край” № 1, вх. Б, ап. 42 Диляна Иванова Мичева
№ 150 (208) / 26.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ТЕАТЪР В КУФАР” 121291268 София, ул. „Люлякова градина” № 4, ет. 3 Наташа Василева Куртева
№ 151 (209) / 26.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ДВАМА СА МАЛКО – ТРИМА СА МНОГО 115877821 Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 14 Леонард Моис Капон
№ 152 (210) / 26.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „АКТ-УНИМА, БЪЛГАРИЯ” 131087075 София, ул. „Генерал Гурко” № 14 Кирякос Методиос Аргиропулос
№ 153 (211) / 24.02.2009 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗЛОГ 101642261 Разлог, пл. „15 септември 1903 г.” № 14 Христина Николова Манова
№ 154 (212) / 26.03.2008 г. КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ 000455507 Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 14 Виктор Димитров Бойчев
№ 155 (213) / 26.03.2008 г. ЕТ „ПЕРСПЕКТИВА-21 – ДИТА ВОДЕНИЧАРОВА” 121219055 Е София, ул. „Шандор Петьофи” № 43 Дита Иванова Воденичарова
№ 156 (214) / 26.03.2008 г. ТЕАТЪР „СОФИЯ” 000673477 Ю София, бул. „Янко Сакъзов” № 23А Валентин Борисов Колев
№ 157 (215) / 08.08.2012 г. ФОНДАЦИЯ „ДЕН ГРИ” 121584627 София, ж.к. Зона Б-5, бл. 11, вх. Б, ап. 138 Елена Панайотова Панайотова – Лист
№ 158 (216) / 27.03.2008 г. НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ 000672592 София, ул. „Опълченска” № 66 д-р Екатерина Стойчева Цекова
№ 159 (217) / 27.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „СТАРАТА БЪЛГАРИЯ” 175311297 София, ул. „Петър Величков” № 11 Николай Иванов Божков
№ 160 (218) / 27.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ПЕРПЕРИКОН – МЕЛПОМЕНА” 108535109 Кърджали, бул. „България” № 37, вх. А, ап. 18 Петър Костадинов Савчов
№ 161 (219) / 27.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ЗЛАТНИЯТ ДЕЛФИН” 103753940 Варна, ул. „Цар Симеон I” № 36, вх. А, ап. 10 Верка Василева Стойкова
№ 162 (220) / 27.03.2008 г. ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН 119093496 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 24 Ефимия Иванова Павлова
№ 163 (221) / 27.03.2008 г. ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ – АРДИНО 000235750 Ардино, ул. „Чинар” № 2 Танер Гюнеров Чобанов
№ 164 (222) / 27.03.2008 г. ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР „БОЯН ДАНОВСКИ” 000379283 Перник, пл. „Кракра” № 1 Иво Антонов Горчев
№ 165 (223) / 27.03.2008 г. ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ВАРНА 103735216 Варна, ул. „Любен Каравелов” № 1 Ванко Георгиев Урумов
№ 166 (224) / 27.03.2008 г. ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БРАЦИГОВО 000343077 Ю Брацигово, пл. „Костур” № 2 Екатерина Павлова Дамянова – Шишкова
№ 167 (225) / 09.08.2013 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ЛОВЕЧ 176097857 Ловеч, ул. „Васил Караконовски” № 1 Спас Дочев Цвятков
№ 168 (226) / 12.06.2013 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН 000923087 Шумен, бул. „Славянски” № 17 Даниел Руменов Пенерлиев
№ 169 (227) / 27.03.2008 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н. О. МАСАЛИТИНОВ” 000455489 Пловдив, ул. „Княз Александър I” № 38 Емил Стойчев Бонев
№ 170 (228) / 27.03.2008 г. ЕТ „ММ – МАЯ ДИМИТРОВА” 121470716 Е София, бул. „Витоша” № 200, вх. В Мая Димитрова Димитрова
№ 171 (229) / 27.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЦЕНОГРАФИТЕ, ТЕАТРАЛНИТЕ АРХИТЕКТИ И ТЕХНИЦИ” 130327731 София, пл. „Народно събрание” № 12 Марина Георгиева Райчинова – Харнос
№ 172 (230) / 27.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО” 103766425 Варна, ул. „Самарско знаме” № 1, вх. 1, ап. 41 Борислав Костадинов Френчев
№ 173 (231) / 12.06.2013 г. ДЪРЖАВНА ОПЕРА – РУСЕ 117103220 Русе, пл. „Света троица” № 7 Найден Владиславов Тодоров
№ 174 (232) / 31.03.2008 г. „СИБИ” ООД 831721077 София, ж.к. Слатина, бл. 14, вх. 1, ап. 47 Васил Стефанов Ташев
№ 175 (233) / 31.03.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПОМОРИЕ 00057179 Поморие, ул. „Княз Борис I” № 33А Петър Георгиев Златанов
№ 176 (234) / 31.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ВИКТОР ПОПОВ” 121281854 София, ул. „Голаш” № 7 Виктор Кирилов Попов
№ 177 (235) / 31.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР” 175206691 София, бул. „Княз Дондуков” № 8 Петър Михайлов Кауков
№ 178 (236) / 31.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ЛЮБЕН ГРОЙС” 121109721 Ю София, НДК-централна част, ет. 6, ап. 6.3 Елена Иванова Баева
№ 179 (237) / 31.03.2008 г. ФОНДАЦИЯ „АРТЕ ВИВА” 121272990 София, ул. „Владимир Башев” № 11, бл. 239, ап. 2 Ирослав Петков Петков
№ 180 (238) / 31.03.2008 г. „ТЕАТЪР ИНВЕРСИЯ” ООД 130464648 София, бул. „Горнобански” № 151 Симона Венциславова Попова
№ 181 (239) / 31.03.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА” 125570023 Търговище, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ап. 19 Петър Маринов Петров
№ 182 (240) / 31.03.2008 г. РАЗГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЯ „ПРОФ. ДИМИТЪР НЕНОВ” 116547310 Разград, бул. „Бели Лом” № 36 Георги Петров Чимширов
№ 183 (241) / 01.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „КОЛЕЛОТО” 130576818 София, бул. „Патриарх Евтимий” № 30 Елена Тодорова Панайотова
№ 184 (242) / 01.04.2008 г. ДЪРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЯ – ВИДИН 000153836 Видин, ул. „Градинска” № 4 Мирослав Панчев Кръстев
№ 185 (243) / 01.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ПЕТКО ГРУЕВ СТАЙНОВ” 121805043 Ю София, ул. „Иван Вазов” № 23 Стефан Петков Стайнов
№ 186 (244) / 01.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ КОНТРАПУНКТ” 121404140 Ю София, ж.к. „Света Троица”, бл. 106, вх. В, ап. 58 Владимир Милчев Петков
№ 187 (245) / 15.04.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „ВАРНЕНСКО ДЖАЗОВО ОБЩЕСТВО” 103291868 Варна, ул. „Цани Гинчев” № 10, ап. 18 Димитър Трайчев Димитров
№ 188 (246) / 02.04.2008 г. ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО – БУРГАС 102241054 Бургас, ул. „Климент Охридски” № 2 Александър Александров Текелиев
№ 189 (247) / 02.04.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СЕВЛИЕВО 000215889 Севлиево, ул. „Генерал Скобелев” № 10 Найден Видов Петров
№ 190 (248) / 02.04.2008 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ИВАЙЛОВГРАД 000235870 Ивайловград, ул. „Пейо Яворов” № 1 Б Величка Груйчева Чорбаджиева
№ 191 (249) / 02.04.2008 г. МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БАНСКО 000014402 Ю Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 3 Елена Маркова Еринина
№ 192 (250) / 03.04.2008 г. „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ МУЗИКА” ЕООД 130421077 София, ул. „Граф Игнатиев” № 12 Димитър Георгиев Малашинов
№ 193 (251) / 04.04.2008 г. СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ 000670883 София, ул. „Бенковски” № 1 Явор Димитров Димитров
№ 194 (252) / 04.04.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ДОБРИЧ 000846687 Добрич, ул. „България” № 14 Евелина Димитрова Ханджиева
№ 195 (253) / 04.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ХОР НА СЛЕПИТЕ „АКАДЕМИК ПЕТКО СТАЙНОВ” 130115618 София, кв. „Кокаляне”, ул. „Роса” № 2 Петър Славов Матев
№ 196 (254) / 04.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ПИЕРО” 123533396 Стара Загора, ул. „Поп Богомил” № 8, ап. 21 Дарин Петков Маринов
№ 197 (255) / 04.04.2008 г. СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР – СЛИВЕН 119540901 Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 6, ет. 2 Даниела Тодорова Дякова
№ 198 (256) / 04.04.2008 г. ОПЕРНО-ФИЛХАРМОНИЧНО ДРУЖЕСТВО – ВАРНА 103297305 Варна, пл. „Независимост” № 1 Христо Георгиев Игнатов
№ 199 (257) / 04.04.2008 г. ЕТ „БЪЛГАРСКА КНИЖНИЦА – ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ” 130377467 София, ж.к. „Младост-2”, бл. 220А, вх. В, ап. 43 Трендафил Василев Георгиев
№ 200 (258) / 07.04.2008 г. ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР” 831479275 София, ул. „Кръстьо Пастухов” № 23 Майа Евстатиева Гидова
№ 201 (259) / 07.04.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – НОВА ЗАГОРА 119650447 Нова Загора, пл. „Свобода” № 3 Красимир Георгиев Велков
№ 202 (260) / 07.04.2008 г. ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР „СТЕФАН МАКЕДОНСКИ” 000670812 София, ул. „Панайот Волов” № 3 Светозар Стефанов Донев
№ 203 (261) / 08.04.2008 г. МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – КАРЛОВО 000455667 Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 57 Дора Анастасова Чаушева
№ 204 (262) / 08.04.2008 г. ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ С ОТКРИТА ОПЕРНА СЦЕНА „ХРИСТО БРЪМБАРОВ” 000405995 Плевен, ул. „Петко Р. Славейков” № 21 Ивайло Христов Атанасов
№ 205 (263) / 08.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ИЗКУСТВО ДНЕС” 115133438 Пловдив, ул. „Константин Стоилов” № 36 Емил Иванов Миразчиев
№ 206 (264) / 09.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДЕЦА И КУКЛИ” 131087566 София, ул. „Чехов” № 78, бл. 24, ап. 47 Катерина Атанасова Илкова
№ 207 (265) / 09.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „СОФИЙСКИ КАМЕРЕН ХОР 831077312 Ю София, ул. „Граф Игнатиев” № 11 Лилия Радославова Георгиева
№ 208 (266) / 02.06.2009 г. ФОНДАЦИЯ „ДУХОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 175172495 София, ул. „Якубица” № 10 Ангел Асенов Христов
№ 209 (267) / 09.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД” 000702879 София, бул. „Евлоги Георгиев” № 169 Захари Михайлов Захариев
№ 210 (268) / 09.04.2008 г. „АНСАМБЪЛ ЗА ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНА МУЗИКА – АЕМ” ЕООД 121848169 София, ул. „Елемаг” № 19, бл. 309, ап. 54 Христо Добринов Петков
№ 211 (269) / 09.04.2008 г. „ИЛКОВА ТЕАТЪР” ЕООД 175433632 София, ул. „Марагидик” № 34, ап. 10 Катерина Атанасова Илкова
№ 212 (270) / 09.04.2008 г. ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪЩА-МУЗЕЙ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 131355961 София, ул. „Якубица” № 10 Надя Иванова Сотирова
№ 213 (271) / 09.04.2008 г. „В.И.П – 3” ООД 831523654 Ю София, ул. „Персенк”, бл. 24, вх. Б, ап. 19 Стефан Тодоров Драгостинов
№ 214 (272) / 09.04.2008 г. „АПЕЙС МЮЗИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД 175382682 София, ул. „Гюешево” № 85 Иван Евстатиев Драндийски
№ 215 (273) / 09.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА – ОДЕСОС 2004” 103870502 Варна, ул. „Княз Дондуков” № 6 Славчо Славов Славов
№ 216 (274) / 09.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „БРЕЙН СТОР ПРОДЖЕКТ” 131409761 София, ул. „Цар Иван Асен II” № 22 Нели Веселинова Митева
№ 217 (275) / 10.04.2008 г. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ – РУСЕ” 000522379 Русе, ул. „Пирот” № 12 Мария Николова Дуканова
№ 218 (276) / 10.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – СЕВЛИЕВО” 817086663 Севлиево, ул. „Д-р Стойчо Христов” № 8 Ангел Стойков Ангелски
№ 219 (277) / 27.09.2011 г. „МАРС 09” ЕООД 200577178 София, бул. „Васил Левски” № 58 Бойка Владимирова Починкова
№ 220 (278) / 10.04.2008 г. ДЪРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЯ – ШУМЕН 000924869 Шумен, бул. „Славянски” № 17 Станислав Илиев Ушев
№ 221 (279) / 10.04.2008 г. ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ” 000459943 Пловдив, ул. „Даме Груев” № 1 А Даниела Кирилова Дженева
№ 222 (280) / 10.04.2008 г. „ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ВАЯ” ООД 131549230 София, ул. „Рибарица” № 8, ап. 19 Снежана Тотева Стойчева
№ 223 (281) / 10.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „СПЕКТЪР 21 ВЕК” 175285443 София, бул. „Д-р Г. М. Димитров”, бл. 89, вх. 7, ет. 4 Христо Петров Паскалев
№ 224 (282) / 10.04.2008 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 000133933 Полски Тръмбеш, ул. „Читалищна” № 2 Ст.н.с. д-р Христо Досев Харитонов
№ 225 (283) / 10.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ЕТНОПАЛИТРА” 130848830 София, ж.к. „Левски – Г”, бл. 34, вх. В Пепа Илиева Илиева
№ 226 (284) / 10.04.2008 г. НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ” 000669774 София, ул. „Оборище” № 17 Милка Колева Митева
№ 227 (285) / 04.12.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ” 175567567 София, ул. „Оборище” № 17 проф. Милена Веселинова Моллова
№ 228 (286) / 10.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ДОБРИНА” 103762576 Варна, ул. „Георги Живков” № 42 Евгения Александрова Александрова
№ 229 (287) / 11.04.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК 000343052 Пазарджик, пл. „Константин Величков” № 15 Димитър Златков Митрев
№ 230 (288) / 08.04.2009 г. ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НАЗЪМ ХИКМЕТ” 116550616 Разград, пл. „Възраждане” № 1 Емине Халил Мехмед
№ 231 (289) / 11.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЛЮБОВ И ГРИЖА” 131231141 София, ул. „Георги С. Раковски” № 147, ап. 14 Магдалена Илиева Сергиева
№ 232 (290) / 11.04.2008 г. „ДЕНЕВИ АРТ СЪРВИСИС” ООД 175169168 София, ж.к. „Борово”, бл. 228 А, ет. 18, ап. 81 Петьо Иванов Денев
№ 233 (291) / 14.04.2008 г. КЪЩА-МУЗЕЙ „ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ” 6151180221 с. Славейно, община Смолян, област Смолян Нина Василева Караданова
№ 234 (292) / 14.04.2008 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЯЛА ЧЕРКВА 000133901 Бяла черква, ул. „Цанко Церковски” № 6 Анастасия Иванова Георгиева
№ 235 (293) / 14.04.2008 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТРАЛДЖА 000970432 Стралджа, ул. „Пейо К. Яворов” № 44 Снежана Василева Вълкова
№ 236 (294) / 14.04.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – КЪРДЖАЛИ 108504747 Кърджали, ул. „Републиканска” № 4 Павел Василев Петков
№ 237 (295) / 15.04.2008 г. „СКРИБО – ДЕСИСЛАВА ЛАЗАРОВА” ЕТ 131258658 София, кв. „Борово”, бл. 41, ап. АТ2 Десислава Михайлова Лазарова
№ 238 (296) / 16.04.2008 г. „БГ САУНД СТЕЙДЖ” ООД 131486551 София, бул. „Янко Сакъзов” № 50, вх. 3, ап. 10 Екатерина Петрова Карагяурова – Моллова
№ 239 (297) / 16.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „БАНСКО 21 ВЕК – КУЛТУРА, МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ” 130854235 София, ул. „Райко Жинзифов” № 15, вх. 1, ап. 6 Емил Димитров Илиев
№ 240 (298) / 21.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ МОМО-АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНО СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО” 175460138 София, бул. „Джеймс Баучер”, бл. 122, ет. 10, ап. 40 Веселин Детелинов Димов
№ 241 (299) / 21.04.2008 г. МУЗЕЙ „ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА” 000530493 Бяла, обл. Русе, ул. „Юлия Вревская” № 2 Татяна Иванова Йорданова
№ 242 (300) / 22.04.2008 г. ЕТ „АРТЕС ЛИБЕРАЛЕС – ЛЮБА МЪНЗОВА” 040208541 Е София, ул. „Свети Иван Рилски” № 3 Люба Миланова Мънзова
№ 243 (301) / 22.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ХЮМАРТС” 131460446 София, ул. „Райко Жинзифов” № 5, вх. Б, ап. 9 Ивайло Юриев Димчев
№ 244 (302) / 19.03.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА” 127071880 Шумен, бул. „Славянски” № 72 Илия Петков Раев
№ 245 (303) / 24.04.2008 г. ФОНДАЦИЯ „БАЛКАНИКА” 122083284 София, ул. „Шипка” № 44 Николай Методиев Стоянов
№ 246 (304) / 16.05.2013 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАНАГЮРИЩЕ 112590983 Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 26 АТАНАС ПЕТРОВ ШОПОВ
№ 247 (305) / 25.04.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БАЛЕТНА АСОЦИАЦИЯ” 131509676 София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 30 Силвия Цветкова Томова
№ 248 (306) / 25.04.2008 г. „ФАБЕР” ЕООД 104614930 Седалище/адрес на управление: Велико Търново, ул. „Краков” № 10, ап. 1 Генчо Нейков Генчев
№ 249 (307) / 25.04.2008 г. ЕТ „ДОМИНО – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” 121509539 Е София, ул. „Русалка” № 6 Георги Димитров Иванов
№ 250 (308) / 29.04.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СВИЩОВ 000124069 Ю Свищов, ул. „Клокотница” № 6 Пети Владимиров Доневски
№ 251 (309) / 07.05.2008 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ 117649695 Русе, пл. „Александър Батенберг” № 3 ст.н.с. д-р Николай Иванов Ненов
№ 252 (310) / 07.05.2008 г. ЕТ „ВАЛЕНТИН ТРАЯНОВ” 121176725 Е София, ул. „Метличина поляна”, бл. 114А, ап. 103 Валентин Димитров Траянов
№ 253 (311) / 07.05.2008 г. „ИК ПЕРСЕЙ” ЕООД 131324058 София, ж.к. „Дружба”, бл. 103, ап. 31 Пламен Стефанов Тотев
№ 254 (312) / 07.05.2008 г. ФОНДАЦИЯ „ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ” 160089588 Пловдив, ул. „Дружба” № 14 Иван Костадинов Кабамитов
№ 255 (313) / 09.05.2008 г. „ДЕЛТА ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ЕООД 131273507 София, ул. „Христо Белчев” № 6 Донка Иванова Ангелова
№ 256 (314) / 09.05.2008 г. „ИЗДАТЕЛСТВО ДАМЯН ЯКОВ” ЕООД 121131445 София, ул. „Николай Ракитин” № 2 Дамян Йорданов Яков
№ 257 (315) / 09.05.2008 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – КАРЛОВО 000455546 Карлово, ул. „Възрожденска” № 4 Мария Иванова Деянова
№ 258 (316) / 10.05.2008 г. ЕТ „ЕМАС – ВАСИЛКА ВАНЧЕВА” 121762332 Е София, ул. „Цар Асен” № 3а Василка Филипова Ванчева
№ 259 (317) / 10.05.2008 г. ЕТ „ЛИСТА – ЛИЛИЯ СТАРЕВА” 831075838 Е София, ул. „Люлин планина” № 4 Лилия Петрова Старева
№ 260 (318) / 10.05.2008 г. „ИЗДАТЕЛСТВО ГУТЕНБЕРГ” ЕООД 131173962 София, бул. „П.Ю. Тодоров”, бл. 7, вх. Г Бойко Киряков Киряков
№ 261 (319) / 10.05.2008 г. „ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ 2014” ООД 121797276 София, бул. „Патриарх Евтимий” № 25 Марин Георгиев Маринов
№ 262 (320) / 12.05.2008 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ” ООД 831916038 Ю София, пл. „Славейков” № 11 Антоанета Колева Колева
№ 263 (321) / 12.05.2008 г. ЕТ „МАЛИНКА ЦАНЕВА – ВОДОЛЕЙ” 831446656 Ю София, бул. „Скобелев” № 41, ап. 5 Малинка Томова Цанева
№ 264 (322) / 12.05.2008 г. „УЧЕБНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС – ПРОГРЕС” ЕООД 124644805 с. Дуранкулак, Община Шабла Пламен Данаилов Матеев
№ 265 (323) / 13.05.2008 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ПРОФ. ИЛИЯ ПЕТРОВ” 000501680 Разград, ул. „Кирил и Методий” № 17 Тодор Пеев Тодоров
№ 266 (324) / 14.05.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПРОВАДИЯ 00093638 Провадия, ул. „Опълченска” № 3 Николай Димитров Христов
№ 267 (325) / 14.05.2008 г. „АРТИШОК” ЕООД 200088949 София, ул. „Триадица” № 4, ет. 1 Мирослав Ласло Боршош
№ 268 (326) / 14.05.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КОЗМА И ДАМЯН” 101805886 Кресна, ул. „Македония” № 120 Василка Атанасова Драчева
№ 269 (327) / 14.05.2008 г. „ФЕСТ – АПОЛОНИЯ” ООД 175304801 София, пл. „Славейков” № 11 Димо Василев Димов
№ 270 (328) / 17.05.2008 г. СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ФАКЕЛ – ЛЕОНИДОВИ” 030002701 София, ул. „Братя Миладинови” № 38 Румен Александров Леонидов
№ 271 (329) / 17.05.2008 г. СРЕДНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ” 000284789 Троян, ул. „Георги С. Раковски” № 15 Христо Димитров Йонков
№ 272 (330) / 21.05.2008 г. ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДЪЛГОПОЛ 000087293 Ю Дългопол, ул. „Георги Димитров” № 105 Румяна Янкова Димитрова
№ 273 (331) / 21.05.2008 г. „ДЖЕЙ ЕНД КЕЙ ПРОДУКШЪН” ООД 175298259 София, бул. „Столетов” № 16А, вх. Б, ап. 53 Красимир Николов Гюлмезов
№ 274 (332) / 26.05.2008 г. ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ ПРИ БАН 000671049 София, бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 чл.-кор. д.и.н. Георги Георгиев Марков
№ 275 (333) / 26.05.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ” 104509818 Велико Търново, ул. „Никола Златарски” № 20 Радка Пенчева Пенчева
№ 276 (334) / 27.05.2008 г. ДИРЕКЦИЯ НА МУЗЕИТЕ – КОПРИВЩИЦА 000760544 Копривщица, пл. „20-ти април” № 6 Искра Асенова Шипева – Пухова
№ 277 (335) / 28.05.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – САМОКОВ 000776491 Самоков, ул. „Проф. Васил Захариев” № 4 Нина Димитрова Христовска
№ 278 (336) / 29.05.2008 г. ФОНДАЦИЯ „РОДОПСКИ ФОРУМ” 120555708 Смолян, бул. „България” № 3 Петър Нейчев Нейчев
№ 279 (337) / 29.05.2008 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БАЛЧИК 000842945 Ю Балчик, ул. „Димитър Желев” № 2 Радостина Енчева Господинова
№ 280 (338) / 30.05.2008 г. НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 000673210 София, ул. „Витошко лале” № 16 Божидар Димитров Стоянов
№ 281 (339) / 30.05.2008 г. НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ 000670919 София, ул. „Съборна” № 16 Маргарита Тодорова Деянова – Ваклинова
№ 282 (340) / 09.06.2008 г. „ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА” 121117901 София, ул. „Солунска” № 49 Румен Георгиев Христов
№ 283 (341) / 10.06.2008 г. „НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ” 000670716 София, ул. „Шипка” № 1 Светослав Кръстев Кокалов
№ 284 (342) / 23.06.2008 г. ЕТ „СИНЕВА – ХРИСТО СТОИЧКОВ” Е 040827762 София, ул. „Шандор Петьофи” № 11 Христо Георгиев Стоичков
№ 285 (343) / 23.06.2008 г. ЕТ „БОГИАННА – БОЯН АНГЕЛОВ” Е 831597665 София, ул. „Пиротска” № 150, бл.127Б, вх. А, ап. 21 Боян Ангелов Иванов
№ 286 (344) / 23.06.2008 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА КОРАЛОВ И СИЕ” ООД 121653094 Ю София, ж.к. „Манастирски ливади”, бл.7, вх. А, ап. 1 Елена Методиева Бърдарова
№ 287 (345) / 23.06.2008 г. „ТАНГРА ТанНакРа ИК” ООД 121005628 София, ул. „Николай Ракитин” № 11 Димитър Михайлов Димитров
№ 288 (346) / 23.06.2008 г. „БАЛКАНИ 93” ЕООД 121179963 Ю София, бул. „Цариградско шосе” № 47А Георги Андонов Гроздев
№ 289 (347) / 23.06.2008 г. ЕТ „КРАЛИЦА МАБ – МАРИАНА БОРИСОВА” 831608745 София, ул. „Герлово” № 3 Мариана Борисова Аретова
№ 290 (348) / 23.06.2008 г. „АСТРА КОМПАС” ООД 831446250 София, бул. „Скобелев” № 27 Емануел Георгиев Икономов
№ 291 (349) / 23.06.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ ГАЙТАНИ” 127509834 Шумен, ул. „Кольо Фичето” № 10, вх. 3, ап. 73 Чавдар Каров Чанов
№ 292 (350) / 23.06.2008 г. „ПАРНАС” ООД 117639516 Русе, ул. „Стефан Стамболов” № 3 Пламен Георгиев Абаджиев
№ 293 (351) / 24.06.2008 г. „КАРИНА – МАРИАНА ТОДОРОВА” ЕООД 175393515 София, ж.к. „Красна поляна-2”, бл. 36, вх. 1, ап. 2 Мариана Тодорова Григорова
№ 294 (352) / 24.06.2008 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА НАСЛУКА” ЕООД 831381482 София, бул. „Витоша” № 31-33 Йото Христов Пацов
№ 295 (353) / 24.06.2008 г. „АТОН” ООД 040396148 Ю София, ул. „Шипка” № 44 Атанас Фотинов Наковски
№ 296 (354) / 24.06.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНО ДРУЖЕСТВО ДЕЛИОРМАН” 116541567 Разград, ул. „Димитър Ненов” № 2 Мустафа Ефраим Мустафа
№ 297 (355) / 24.06.2008 г. „МУЛТИПРИНТ” ЕООД 831752966 Ю София, ж.к. „Хиподрума”, бл. 145, вх. А, ап. 11 Асен Николаев Асенов
№ 298 (356) / 25.06.2008 г. „ГОЛОГАН ПРОДАКШЪНС ЛИМИТИД” Великобритания, Лондон, „Холикрофт авеню” №11 Анна Тодорова Карабинска-Ганева
№ 299 (357) / 26.06.2008 г. „АЛЕКС КОМЕРС КОНСТАНТИНОВСКИЙ” ЕООД 175041510 София, ж.к. „Овча купел-2”, бл. 26, вх. В, ап. 75 Алексей Константинович Константиновский
№ 300 (358) / 27.06.2008 г. „ТВ МЕДИЯ – 1” ЕООД 175336440 София, ж.к. „Младост”, бл. 105, вх. А, ап. 13 Здравка Радкова Димитрова
№ 301 (359) / 27.06.2008 г. „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ИНТЕР МЕДИА” ЕООД 131516642 София, ж.к. „Люлин”, бл. 981, вх. И, ап. 226 Георги Димитров Лалев
№ 302 (360) / 27.06.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ВЕЛЕКА 2002” 102807602 Бургас, ул. „Генерал Гурко” № 59 Дора Димитрова Георгиева
№ 303 (361) / 27.06.2008 г. „ИЗДАТЕЛСТВО ЗАХАРИ СТОЯНОВ” ЕООД 121285809 София, ул. „Николай Ракитин” № 2 Иван Йорданов Димитров
№ 304 (362) / 27.06.2008 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПИСАНИЕ ПЛАМЪК” ЕООД 000653581 София, бул. „Васил Левски” № 60, ет. 2 Георги Константинов Христов
№ 305 (363) / 27.06.2008 г. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД 131106522 София, бул. „Дондуков” № 45 Йовка Колева Томова
№ 306 (364) / 02.07.2008 г. „АГАТО” ООД 121148811 София, ж.к. „Младост-1”, бл. 7, ап. 5 Ангелина Параскова Радева
№ 307 (365) / 02.07.2008 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАЦИ” ЕООД 147056284 Бургас, ул. „Елин Пелин” № 5, ет. 4 Румянка Любенова Емануилиду
№ 308 (366) / 03.07.2008 г. „КНИГОИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ТРУД” ООД 831174131 София, бул. „Дондуков” № 52 Никола Димитров Кицевски
№ 309 (367) / 08.07.2008 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЛИК” ЕООД 130927879 София, ул. „Гогол” № 16, ет. 2 Елена Тодорова Козарева
№ 310 (368) / 08.07.2008 г. „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД 104593509 Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 5 Даниел Димитров Панов
№ 311 (369) / 09.07.2008 г. „ТАНГРА МЕГА РОК” ООД 121623845 София, бул. „Патриарх Евтимий” № 2А Васил Върбанов Върбанов
№ 312 (370) / 10.07.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ТУРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК” 130036131 София, ул. „Стефан Стамболов” № 18А Сабри Ибрахимов Ибрахимов
№ 313 (371) / 16.04.2013 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. ОРЯХОВО 000183612 Оряхово, ул. „Васил Левски” № 13 Евгения Георгиева Найденова
№ 314 (372) / 15.07.2008 г. „ЙОРИ И СИН” ЕООД 175062981 София, ул. „Календерска” № 19 Йордан Иванов Йорданов
№ 315 (373) / 25.07.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННО АЛТЕРНАТИВНО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – 36 МАЙМУНИ” 175215060 София, ул. „Ярослав Вешин”, бл. 29, вх. Б, ап. 40 Гергана Юлиянова Димитрова
№ 316 (374) / 29.07.2008 г. EТ „МУЗИКА И ИЗКУСТВО – ДОРА ХРИСТОВА” 121074760 София, ул. „Проф. Милко Бичев” № 7, ап. 1 Дора Георгиева Христова
№ 317 (375) / 08.08.2008 г. „СПИРИТ ЪФ БУРГАС” ООД 200262556 Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 114, вх. 1, ап. 7 Иван Йорданов Вълков
№ 318 (376) / 28.08.2008 г. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОЗОПОЛ 000044623 Созопол, пл. „Хан Крум” № 3 Димитър Недев Недев
№ 319 (377) / 18.03.2010 г. ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ТЪРГОВИЩЕ 000870617 Ю Търговище, ул. „Христо Ботев” № 5 Ивайло Стоянов Марков
№ 320 (378) / 01.10.2008 г. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 000722757 Ю София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 4 Димитър Георгиев Томов
№ 321 (379) / 01.10.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ” 103768928 Варна, ул. „Хаджи Димитър” № 45, ет. 2, ап. 4 Борислав Костадинов Френчев
№ 322 (380) / 03.10.2008 г. „КРОС МЮЗИК” ЕООД 200261842 Седалище адрес на управление: Враца, ул.„Генерал Леонов” №60, вх. Г, ап. 134 Методи Атанасов Методиев
№ 323 (381) / 03.10.2008 г. ЕТ „ОРИНДЖ ФАКТОРИ – АНЖЕЛА ТОШЕВА” 131058771 Седалище адрес на управление: София, бул.„Сливница” № 158 Анжела Тошева Тошева
№ 324 (382) / 06.10.2008 г. „ДИЛОК” ЕООД 131517559 Седалище адрес на управление: Божурище, ул.„Искър” № 18А Димитър Илиев Козарев
№ 325 (383) / 07.10.2008 г. АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „СЛИВЕН” 119036278 Седалище адрес на управление: Сливен, ул. „Георги Икономов” № 19 Тодор Кръстев Стоянов
№ 326 (384) / 07.10.2008 г. АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ 115013887 Седалище адрес на управление: Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 Василка Стоянова Йончева
№ 327 (385) / 07.10.2008 г. ФОНДАЦИЯ „АРДЕНЦА” 175516409 Седалище адрес на управление: София, ул. „Русалка” № 30 Даниела Петрова Дикова
№ 328 (386) / 08.10.2008 г. „АБ АРТПРОЕКТ” ЕООД 175170327 Седалище адрес на управление: София, ул. „Денкоглу” № 15, вх. В, ет. 3 Бистра Славкова Славова
№ 329 (387) / 08.10.2008 г. „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ВИЕЛ” ЕООД 175437634 Седалище адрес на управление: София, ж.к. „Люлин” 9, бл. 902, вх. Д, ап. 99 Христина Смиленова Лозева
№ 330 (388) / 08.10.2008 г. „АКВА СТОРМ” ЕООД 121755811 Седалище адрес на управление: София, бул. „Драган Цанков” №26А, ет. 1, ап. 1 Красимир Иванов Желязков
№ 331 (389) / 09.10.2008 г. „ХЕТЕРОПОДИ” ООД 131111900 Седалище адрес на управление: София, ж.к. „Младост”-4, бл. 466, вх. А, ап. 16 Росен Младенов Михайлов
№ 332 (390) / 09.10.2008 г. „БАЛКАНСКИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ООД 175197139 Седалище адрес на управление: София, ул. „Пернишко шосе” № 7 Александър Димитров Балкански
№ 333 (391) / 10.10.2008 г. ЕТ „ГЕОРГИ НИКОЛОВ – ЕКШЪН” 121283232 Седалище адрес на управление: София, бул. „Братя Бъкстон” № 70, вх. 33, ап. 1 Георги Генчев Николов
№ 334 (392) / 23.10.2008 г. „РЕНЕСАНЗ” ООД 200351752 Седалище/адрес на управление: Мездра, ул. „Александър Стамболийски” №132, вх. В, ап. 31 Таня Иванова Георгиева
№ 335 (393) / 24.10.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ” 131082562 Седалище/адрес на управление: София, ул. „Отец Паисий” № 87 Георги Георгиев Богданов
№ 336 (394) / 29.10.2008 г. ЕТ „ЙОРДАНКА ХРИСТОВА – УС” 121842967 Седалище/адрес на управление: София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №87, бл.155, ап.3 Йорданка Иванова Христова
№ 337 (395) / 29.10.2008 г. „МОНИ – ЛУЦ” ЕООД 175124269 Седалище/адрес на управление: София, ж.к. „Свобода”, бл. 28, вх. Г, ап. 66 Момчил Георгиев Колев
№ 338 (396) / 05.11.2008 г. „Т.ПРО” ООД 200452694 Седалище/адрес на управление: София, ул. „Плачковица” № 2А Ставрос Атанасиос Екизоглу
№ 339 (397) / 06.11.2008 г. ФОНДАЦИЯ „СВЕТИТЕЛИ” 175474255 Седалище/адрес на управление: София, ж.к. „Младост”-2, бл.203,вх. В, ап.54 Светла Иванова Деянова
№ 340 (398) / 18.11.2008 г. „ОДИОН” ЕООД 121376341 Седалище/адрес на управление: София, ж.к. „Слатина”, бл. 6, вх. Г, ап. 78 Любомир Стефанов Бастрев
№ 341 (399) / 25.11.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „АРЛЕКИН АРТ” 103958589 Седалище/адрес на управление: Варна, ул. „Цимерман” № 12 Стоянка Тенева Гунчева
№ 342 (400) / 26.11.2008 г. „ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ИМПУЛС” ЕАД 121817654 Седалище/адрес на управление: София, ул. „Гурко” № 6 Стоян Стойчев Стоев
№ 343 (401) / 27.11.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА НА ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСТВО „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ” 130921569 Седалище/адрес на управление: София, ул. „Гладстон” № 42, вх. Б Цветан Благоев Иванов
№ 344 (402) / 28.11.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВО ЗА ФОЛКЛОР” 833106129 Ю Седалище / адрес на управление: Стара Загора, ул. „Гоце Делчев” № 69, вх. А Крум Стоянов Георгиев
№ 345 (403) / 04.12.2008 г. СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ” 131158031 Седалище / адрес на управление: София, пл. „Македония” № 1, офис 3-5 Пламен Веселинов Иванов
№ 346 (404) / 05.12.2008 г. АСОЦИАЦИЯ „КРЪВ И ШОКОЛАД” Франция, Париж, „Пасаж де Реколе” № 6 Антония Свиленова Малинова
№ 347 (405) / 05.12.2008 г. „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” ООД 130351561 София, ул. „Тунджа” № 12 А, ет. 4, ап. 401 Омуртаг Крумов Нунов
№ 348 (406) / 05.12.2008 г. „ТИКЕТСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 175092184 Седалище / адрес на управление: София, ул. „Георги Бенковски” № 11 Велислава Цанкова Ганчева
№ 349 (407) / 08.12.2008 г. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 000670552 Седалище / адрес на управление: София, бул. „Цариградско шосе” № 119 проф. Стоян Георгиев Денчев
№ 350 (408) / 12.12.2008 г. „ОКСИАРТ” ЕООД 175104245 Седалище / адрес на управление: София, ул. „Николай Ракитин” № 2 Татяна Кръстева Рашкова
№ 351 (409) / 15.12.2008 г. ФОНДАЦИЯ „КРАСОТА И ПРИРОДА” 130222666 София, ул. „П.Ю.Тодоров” № 80, бл. 112, вх. Б, ап. 41 Роберта Павлова Джурова
№ 352 (410) / 17.12.2008 г. „КБ ПРОДАКШЪН” ЕООД 200459023 Седалище / адрес на управление: София, ж.к. Симеоново, ул. 82-ра № 23 Кичка Жекова Бодурова
№ 1 (411) / 13.01.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „ДУХОВА ФОРМАЦИЯ ДОБРИЧ” 175483311 Добрич, ж.к. „Дружба”, бл. 39, вх. Г, ап. 22 Росица Иванова Бояджиева – Вълева
№ 2 (412) / 14.01.2009 г. „ТИКЕТ ПЛЮС” ООД 200270841 София, ул. „6-ти септември” № 7А Явор Лилянов Ганчев
№ 3 (413) / 15.01.2009 г. ЕТ „АРТ СТУДИЯ ЛАБАС” 200158109 Пловдив, бул. „Македония” № 30 Димитър Тодоров Селенски
№ 4 (414) / 22.01.2009 г. „МЕТРОПОЛИС МЮЗИК” ООД 131368342 София, бул. „Сливница” № 153 Стефан Тодоров Крачанов
№ 5 (415) / 30.01.2009 г. ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЬО ПЕНЕВ” 9035330357 Димитровград, ул. „Климент Охридски” № 7 Илко Василев Чамов
№ 6 (416) / 09.02.2009 г. „ПОДИУМ ПРОДАКШЪНС” ООД 200270898 София, ул. „6-ти септември” № 7А Явор Лилянов Ганчев
№ 7 (417) / 11.02.2009 г. ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НЕВЕНА КОКАНОВА” 819011634 Дупница, пл. „Свобода” № 1 Душко Стефанов Добрев
№ 8 (418) / 11.02.2009 г. „ПАРТИ АГЕНЦИЯ МАСКА” ЕООД 131094435 София, ж.к. „Зона Б-5”, бл. 10, вх. Б, ап. 165 Цветомир Иванов Иванов
№ 9 (419) / 16.02.2009 г. ОБЩИНСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ПЕТЪР ПЕРСЕНГИЕВ” 000931575 Нови пазар, ул. „Цар Освободител” № 4 Георги Тодоров Гроздев
№ 10 (420) / 17.02.2009 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА” 121003584 София, пл. „Славейков” № 4 Михаил Иванов Белчев
№ 11 (421) / 18.02.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „ПРИЯТЕЛИ НА МИСИЯТА ВУЛЬПЕ” 175464695 София, ул. „Сердика” № 29 Богдана Николаева Вульпе
№ 12 (422) / 18.02.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ” 000609948 Смолян, ул. „Дичо Петров” № 7 Тодор Стоев Згуров
№ 13 (423) / 19.02.2009 г. „ФЛЕШБОУН” ЕООД 200512369 София, ул. „Нишава” № 113А, ап. 15 Костадин Господинов Тодоров
№ 14 (424) / 19.02.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕАТЪР ММ” 175468462 София, бул. „Витоша” № 200 В, ап. 51 Мая Димитрова Димитрова
№ 15 (425) / 20.02.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОСЛАВ МИНКОВ” 000381003 Перник, пл. „Кракра” № 1 Росица Иванова Симеонова
№ 16 (426) / 23.02.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ГЕО МИЛЕВ” 000314104 Монтана, пл. „Жеравица” № 1 Димитранка Борисова Тодорова
№ 17 (427) / 24.02.2009 г. „СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ” ЕООД 200596709 София, ул. „Иван Рилски” № 15, ап. 1 Иван Николов Несторов
№ 18 (428) / 25.02.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „САВА ДОБРОПЛОДНИ” 119005279 Ю Сливен, ул. „Никола Карев” № 1 Росица Колева Петрова – Василева
№ 19 (429) / 25.02.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЪР СТЪПОВ” 000869878 Търговище, ул. „Васил Левски” № 2 Росица Николова Куцарова
№ 20 (430) / 23.04.2013 г. РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ” 000457878 Ю Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 17 ДИМИТЪР ТОТЕВ МИНЕВ
№ 21 (431) / 04.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ” 000254689 Кюстендил, ул. „Любен Каравелов” № 1 София Иванова Пейчева
№ 22 (432) / 12.06.2013 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” 000523666 Русе, ул. „Дондуков-Корсаков” № 1 Теодора Александрова Евтимова
№ 23 (433) / 04.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА – БЛАГОЕВГРАД 00016606 Благоевград, пл.„Георги Измирлиев” № 1 Григор Димитров Димитров
№ 24 (434) / 04.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” 000125954 Велико Търново, ул.„Иванка Ботева” № 2 Иван Александров Ангелов
№ 25 (435) / 04.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” 000560329 Силистра, ул. „Симеон Велики” № 44 Лидия Киркор Димитрова
№ 26 (436) / 09.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ” 000500532 Разград, ул. „Бели Лом” № 28 Мирослава Стойчева Кацарова – Цочева
№ 27 (437) / 09.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 126128684 Хасково, пл. „Свобода” № 19 Тонка Тодорова Койчева
№ 28 (438) / 09.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ” 000964187 Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 Димитър Бечев Димитров
№ 29 (439) / 09.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ” 105545589 Видин, пл. „Бдинци” № 1 Тодорка Владимирова Дончева
№ 30 (440) / 09.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕЙО К. ЯВОРОВ” 00047142 Бургас, бул. „Алеко Богориди” № 21 Наталия Вълчева Коцева
№ 31 (441) / 09.03.2009 г. ДЪРЖАВЕН ПЪТУВАЩ ТЕАТЪР 121572436 Ю София, ул.„Софроний Врачански” №104 Румен Ангелов Димитров
№ 32 (442) / 09.03.2009 г. ФОНДАЦИЯ „ТЕАТЪР АБСУРД” 121729268 Ю София, ж.к. „Люлин”, бл. 984, вх. Г, ап. 90 Владимир Владимиров Колишкин
№ 33 (443) / 10.03.2009 г. ТЕАТЪР 199 „ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ” 000670755 София, ул. „Славянска” № 8 Анна Любомирова Монова
№ 34 (444) / 10.03.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „КАМЕРНА КАПЕЛА „ПОЛИФОНИЯ” 831618981 София, бул. „Вардар” № 46, бл. 62, вх. В, ап. 46 Катя Томова Диманова – Василева
№ 35 (445) / 11.03.2009 г. „ТАНЕВС” ЕООД 131390243 София, ж.к.„Света Троица”, бл. 303, вх.А, ап.24 Валентин Танев Танев
№ 36 (446) / 12.03.2009 г. СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР 000673484 София, ул. „Генерал Гурко” №14 Кирякос Методиос Аргиропулос
№ 37 (447) / 12.03.2009 г. „ФОНДАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЧЕРНАТА КУТИЯ” 160100807 Пловдив, ул. „Отец Паисий” № 37, ет. 2 Недялко Славов Славов
№ 38 (448) / 12.03.2009 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – ЛОВЕЧ 000282756 Ловеч, ул. „Търговска” № 49 Васил Стоянов Василев
№ 39 (449) / 12.03.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „САЛСА КАЛИЕНТЕ” 130981250 София, ж.к. „Зона Б-18”, бл. 4, ап. 29 Стефан Валериев Еленков
№ 40 (450) / 13.03.2009 г. ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” 112582278 Пазарджик, пл. „Константин Величков” № 1 Владлен Кирилов Александров
№ 41 (451) / 16.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ” 107544856 , пл. „Възраждане” № 23 Савина Христова Цонева
№ 42 (452) / 17.03.2009 г. ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” 000670794 София, ул. „Стефан Караджа” № 26 Атанас Георгиев Атанасов
№ 43 (453) / 17.03.2009 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – ТЪРГОВИЩЕ 000867998 Търговище, ул. „Бенковски” № 2 Петър Маринов Петров
№ 44 (454) / 17.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 000844960 Добрич, ул. „Независимост” № 7 Пенка Иванова Христова
№ 45 (455) / 18.03.2009 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО 000212156 Ю Дряново, ул. „Шипка” № 59 Тоня Митева Белчева
№ 46 (456) / 19.03.2009 г. МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ” 000670787 София, бул. „Дондуков” № 8-10 Владимир Николаев Люцканов
№ 47 (457) / 19.03.2009 г. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СТОЯН БЪЧВАРОВ” 00083640 Варна, пл. „Независимост” № 1 Дафинка Иванова Данаилова
№ 48 (458) / 19.03.2009 г. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВАРНЕНСКО ЛЯТО” 131188220 София, пл. „Народно събрание” № 12 Николай Горанов Йорданов
№ 49 (459) / 20.03.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ” 000924772 Шумен, бул. „Славянски” № 19 Красимира Стойчева Александрова
№ 50 (460) / 20.03.2009 г. ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ” 123551647 Казанлък, ул. „Искра” № 1 Атанас Георгиев Чопов
№ 51 (461) / 23.03.2009 г. EТ „МИЛЕНА ЧЕРВЕНКОВА – АРТ ТЕАТЪР” 831464768 Е София, ул. „Шипка” № 34 Милена Василева Червенкова
№ 52 (462) / 24.03.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТ АБСОЛЮ” 131408613 София, ул. „6-ти септември” № 9, ап. 3 Рубен Гарабедян
№ 53 (463) / 24.03.2009 г. ФОНДАЦИЯ „ИДЕЯ ЗА ТЕАТЪР” 000677931 София, ул. „Стефан Караджа” № 26 Веселина Димитрова Гюлева
№ 54 (464) / 25.03.2009 г. РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ДАРИ ИКОНОМОВ” ЕООД 831809278 Ю София, ж.к. „Младост”, бл. 102, вх. 2, ап. 19 Божидар Константинов Икономов
№ 55 (465) / 26.03.2009 г. „СДРУЖЕНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННО АЛТЕРНАТИВНО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ПО ДЕЙСТВИТЕЛЕН СЛУЧАЙ” 175577255 София, ж.к. „Лагера”, бл. 43, ап. 54 Огнян Иванов Голев
№ 56 (466) / 27.03.2009 г. „ВИВА АРТЕ” ООД 200635208 София, ж.к. „Младост-3”, бл. 329, вх. 3, ап. 60 Татяна Иванова Иванова
№ 57 (467) / 30.03.2009 г. „ЕДНОРОГ” ЕООД 121395893 София, бул. „Дондуков” № 45, ет. 2 Боряна Ангелова Джанабетска
№ 58 (468) / 31.03.2009 г. Фондация „Приятели на Нов симфоничен оркестър” Ю 121323011 София, Национален дворец на културата, ет. 6 Юлия Христова Георгиева
№ 59 (469) / 18.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „МОЦАРТОВИ ПРАЗНИЦИ – ПРАВЕЦ ’04” 131424966 Правец, пл. „Тодор Живков” № 6 Лъчезар Николаев Тодоров
№ 60 (470) / 02.04.2009 г. Фондация „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 837084331 Шумен, ул. „Цар Освободител” № 152 Минчо Николаев Минчев
№ 61 (471) / 03.04.2009 г. ЕТ „ЛОГОС-91-СОНЯ СТАНЧЕВА” 831015104 София, ул. „Сава Михайлов”, бл. 12, ет. 11 Станислав Кирилов Станчев
№ 62 (472) / 08.04.2009 г. ФОНДАЦИЯ ”ТЕРГУМ” 130930989 София, ул. „Граф Игнатиев”, 37, ет. 4, ап. 13 Яна Даньова Пенкин - Миленова
№ 63 (473) / 08.04.2009 г. ”Култура и музика – звукозаписно студио Варненско лято” ООД 103309615 Варна, ул. „Петър Райчев”, бл. 1, вх. Ж Милко Хинев Коларов
№ 64 (474) / 07.04.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ХОР ПЛАНИНАРСКА ПЕСЕН” 130924299 София, ж.к. „Люлин”, бл. 445 Г Калин Петров Балкански
№ 65 (475) / 13.04.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТ КРЪГ ИМПУЛСИ” 175572297 София, ж. к. „Младост-3”, бл. 374, вх. 2, ап. 29 Йордан Росенов Владев
№ 66 (476) / 13.04.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „ГРИЖА ЗА РАЗВИТИЕ” 175646121 Бургас, ул. „Чайка” № 10 Александра Димитрова Найденова
№ 67 (477) / 13.04.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” 175636853 Кърджали, ул. „Републиканска” № 40 Иван Маринов Димитров
№ 68 (478) / 13.04.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ” 110002310 Ловеч, ул. „Търговска” № 47 Мариана Георгиева Иванова
№ 69 (479) / 13.04.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „КАМЕРЕН ХОР ИВАН СПАСОВ” 115825543 Пловдив, ул. „Богомил” № 41, ет.1, ап. 1 Гергана Жечева Люцканова – Петрова
№ 70 (480) / 13.04.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ” 000344204 Пазарджик, ул. „Любен Боянов” № 3 Лъчезар Василев Риков
№ 71 (481) / 13.04.2009 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” 00085463 Варна, бул. „Сливница” № 34 Емилия Веселинова Станева – Милкова
№ 72 (482) / 14.04.2009 г. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ” – БАН 131020913 София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 4 Снежана Йорданова Николова
№ 73 (483) / 14.04.2009 г. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО 000672343 София, бул. „Драган Цанков” № 4 Валерий Илиев Тодоров
№ 74 (484) / 14.04.2009 г. „АРТВИЖЪН ПРОДЖЕКТ” ООД 200445073 София, ул. „Борис Христов” № 7, ап. 2 Стоян Бойков Стоянов
№ 75 (485) / 14.04.2009 г. СД „ЕКОПРОГРЕС – ДИМИТРОВ И С-ИЕ” 130448665 София, ул. „Цветан Радославов” № 7, вх. Б, ап. 11 Димитър Стефанов Димитров
№ 76 (486) / 15.04.2009 г. ФОНДАЦИЯ „КОМ” 131157820 София, ул. „Порто Лагос” № 8 Светлана Симеонова Тихова
№ 77 (487) / 15.04.2009 г. „ДИМИ-99” ООД 130043802 с. Петърч, Община Костинброд, Област София Звезделин Димитров Андреев
№ 78 (488) / 15.04.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА” 131287058 София, ул. „Шипка” № 39, ет. 3, ап. 6 Магдалена Ангелова Манолова
№ 79 (489) / 17.04.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ” 000690918 София, бул. „Васил Левски” № 75 Костадин Стоянов Паскалев
№ 80 (490) / 17.04.2009 г. „МОЯТ СВЯТ” ООД 175089081 София, ж.к. „Младост-1”, бл. 75А, вх. 1 Правда Иванова Лазова
№ 81 (491) / 04.04.2013 г. „СИЕЛА НОРМА” АД 130199580 София, бул. „Владимир Вазов” № 9 Веселин Тодоров Тодоров
№ 82 (492) / 22.04.2009 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА КУЛТУРА 99” ЕООД 200368641 София, пл. „Славейков” № 11 Антонина Христова Йотова – Джурова
№ 83 (493) / 22.04.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АМАТЬОРСКИТЕ ТЕАТРИ” 106628290 Враца, бул. „2-ри юни” № 10 Георги Димитров Врабчев
№ 84 (494) / 22.04.2009 г. „ИЗДАТЕЛСТВО КАМА” ЕООД 175269994 София, ул. „Георги Раковски” № 8, ап. 5 Румен Димов Дечев
№ 85 (495) / 22.04.2009 г. ЕТ „ИЗДАТЕЛСТВО ЛЮБОМЪДРИЕ – МАРИЯ БОЙКИКЕВА” 040589834 Е София, ул. „Гео Милев” № 114, бл. 58, ап. 81 Мария Недялкова Бойкикева
№ 86 (496) / 22.04.2009 г. СД „АГАТА-А – ПЕТРОВИ” 831333733 София, ул. „11-ти август” № 15 Таня Желязкова Петрова
№ 87 (497) / 22.04.2009 г. ЕТ „ИЗДАТЕЛСТВО ЛЕТЕРА – НАДЯ ФУРНАДЖИЕВА” 40932090 Пловдив, ул. „Родопи” № 62 Надя Иванова Фурнаджиева
№ 88 (498) / 23.04.2009 г. „ДЕФЕКТО” ЕООД 130122057 София, ул. „Одрин” № 95-97, ап. 4 Росен Руменов Дуков
№ 89 (499) / 23.04.2009 г. „СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗКУСТВО. ТЕАТЪР НА МИГА” (THEATER DES AUGENBLICKS) ATU45150303 Австрия, Виена, Еделхофгасе № 10 Гюлшен Гюрсес
№ 90 (500) / 24.04.2009 г. ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО” 160062160 Пловдив, ул. „Марин Дринов” № 3, ап. 12 Кирил Ангелов Ненов
№ 91 (501) / 24.04.2009 г. „АС – 6” ООД 115145433 Пловдив, ул. „Съгласие” № 6 София Петрова Танева
№ 92 (502) / 24.04.2009 г. ЕТ „ПРОФ. ПЕТКО ВЕНЕДИКОВ – ТЕОДОРА ВЕНЕДИКОВА" 203135813 София, ул. „Свети Наум” № 45А Теодора Петкова Венедикова
№ 93 (503) / 24.04.2009 г. „ФАКЕЛ ЕКСПРЕС” ООД 831692992 Ю София, бул. „България” № 97 Георги Борисов Богданов
№ 94 (504) / 24.04.2009 г. „ИЗКУСТВА” ЕООД 128526690 София, ул. „Светослав Тертер” № 17, ап. 3 Цеко Петров Стайков
№ 95 (505) / 24.04.2009 г. „ДЖИ ЕМ ДЖИ ГРУП” ООД 104689608 Лясковец, бул. „Христо Ботев” № 12А Георги Стефанов Георгиев
№ 96 (506) / 27.04.2009 г. „ОНКОММ ГРУП” ЕООД 175154383 София, ул. „Незнаен воин” № 9Б, вх. Б, ап. 10 Радко Стоилов Шопов
№ 97 (507) / 27.04.2009 г. „ПАРАДИГМА” ЕООД 121056957 София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 4 Живко Иванов Кушев
№ 98 (508) / 27.04.2009 г. „ЗИЕЗИ ЕКС КУО ВУЛГАРЕС” ООД 131423259 София, ул. „Мила родина”, бл. 36, ап. 14 Емил Живков Костадинов
№ 99 (509) / 28.04.2009 г. ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ” 000215889 Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 62 Васко Христов Василев
№ 100 (510) / 30.04.2009 г. „АГЕНЦИЯ ВИЛА” ООД 130785472 София, бул. „Васил Левски” №65, ап.10А Илиян Здравков Панайотов
№ 101 (511) / 30.04.2009 г. ЕТ „НИКСИ – СИЛВИЯ ИВАНОВА” 040826151 София, ул. „Никола Славков” № 48, вх. 1, ап. 2 Силвия Бойчева Иванова
№ 102 (512) / 11.05.2009 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИНГРАД 112619278 Велинград, ул. „Владо Черноземски” № 4 Снежанка Михайлова Велева
№ 103 (513) / 14.05.2009 г. „АРЛЕКИН–М” ООД 121490996 София, ул. „Хемус” № 19, вх. Б, ап. 3 Красимир Димитров Прибойски
№ 104 (514) / 22.05.2009 г. „СДРУЖЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ” 121172043 София, ул. „Сердика” № 18, ет. 1 Димитър Бончев Гочев
№ 105 (515) / 25.05.2009 г. ДЪРЖАВЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ФИЛИП КУТЕВ” 000670890 Ю София, ул. „19-ти февруари” № 1 Елена Филипова Кутева – Тъпкова
№ 106 (516) / 28.05.2009 г. „ЕСКЕЙДИ САУНД” ООД 175061301 София, ул. „Неразделни” № 13, ет. 2, ап.4 Светослав Емилов Витков
№ 107 (517) / 03.06.2009 г. „ВВ ИМПЕКС” ЕООД 121310149 София, бул.„Ботевградско шосе” № 5, вх. Б, ап.15 Владимир Александров Василев
№ 108 (518) / 22.06.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕН МЛАДЕЖКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР А’ПАРТ” 825 263337 Ю Пловдив, ул.„Авксентий Велешки” № 20 Сашо Петков Петков
№ 109 (519) / 22.06.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „ЕОС” 175686429 София, ул. „Никола Славков” № 41, ап. 5 Чавдар Колев Петров
№ 110 (520) / 22.06.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО-ФИЛИПОПОЛ” 175699113 Пловдив, ул. „Съборна” № 51А Петър Николов Неделев
№ 111 (521) / 09.07.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „КРЪГ БУДИТЕЛ” 175262050 София, ж.к. „Младост-4”, бл. 474, вх. 3, ап. 56 Пламен Димитров Георгиев
№ 112 (522) / 10.07.2009 г. ФОНДАЦИЯ „ЗА ОБОРИЩЕ” 175668252 София, ул. „Франсис дьо Пресансе” № 12А Петър Николаев Дъбов
№ 113 (523) / 28.07.2009 г. „МАСК МЮЗИК” ЕООД 200778626 София, ж.к. Люлин, бл. 408, вх. А, ап. 31 Елиза Стилиянова Стоева
№ 114 (524) / 28.07.2009 г. „ОРИЕНТ 2007” ЕООД 175333564 София, ж.к. Свобода, бл. 13, вх. Г, ап. 64 Кера Симеонова Димитрова
№ 115 (525) / 04.08.2009 г. „ТОКСИТИ РЕКЪРДС” ООД 130982345 София, ул. „Бенковски” № 11, ап. 1 Борис Георгиев Бончев
№ 116 (526) / 05.08.2009 г. „СПИСАНИЕ ЕДНО” ООД 130684338 София, бул. „Патриарх Евтимий” № 22, ап. 4 Асен Бориславов Асенов
№ 117 (527) / 05.08.2009 г. „ЛАУД КОНСЕРТС” ЕООД 200506875 София, ул. „Хан Аспарух” № 22 Мартин Желязков Стоянов
№ 118 (528) / 21.08.2009 г. „ИВЕНТИМ.БГ” ООД 131448006 София, бул. „Черни връх” № 43 Мирослав Любомиров Еманоилов
№ 119 (529) / 10.09.2009 г. „АЛЕГРОНИ АРТ” ООД 200832700 Варна, ул. „Селиолу”, бл. 12, вх. В, ап. 5 Александър Ервантов Арамов
№ 120 (530) / 15.09.2009 г. „ВИА ТЕАТЪР” ЕООД 175451655 София, ж.к. „Студентски град”, бл. 58, вх. А, ап. 204 Велимир Иванов Велев
№ 121 (531) / 17.09.2009 г. „ММТ.БГ” ООД 200656490 Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 29, ап. 4 Дея Събчева Денева
№ 122 (532) / 25.09.2009 г. ЕТ „ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ – ВЕСЕЛ” 104078873 Е Велико Търново, ул.„Вела Пискова” №17 Веселин Генчев Василев
№ 123 (533) / 12.11.2009 г. КЪЩА-МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ” 000320559 Берковица, ул.„Поручик Грозданов” №11 Лена Георгиева Йорданова
№ 124 (534) / 12.11.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА МУЗИКАЛНИТЕ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ – НОВ” 175664429 София, ул. „Слатинска”, бл. 45, вх. Г, ап. 90 Стоил Любенов Георгиев
№ 125 (535) / 13.11.2009 г. „ГЕРШОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД 200660161 София, ул. „Московска” №29, вх.2, ап. 20 Джордж Лукс
№ 126 (536) / 18.11.2009 г. EТ „ВАЛОС – ДАНИЕЛА ВАЛОСКОВА” 200083336 с. Храбърско, Община Божурище, ж.к. Червен бряг Даниела Здравкова Валоскова
№ 127 (537) / 19.11.2009 г. „ТЕАТЪР ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ” ЕООД 200858606 София, ул. „Шандор Петьофи” № 43, ет.2, ап. 6 Кирил Атанасов Воденичаров
№ 128 (538) / 20.11.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА” 175477543 Бургас, бул. „Мария Луиза” № 15, ап. 16 Златина Иванова Панталеева
№ 129 (539) / 30.11.2009 г. СДРУЖЕНИЕ „ОРФЕЙ 1977” 126747811 Хасково, ж.к. „Бадема”,бл. 33,вх. А, ап.33 Мариана Василева Колева
№ 130 (540) / 30.11.2009 г. ЕТ „МУРА – ДБ – ДАВИД БУЗГЬОВ” 811023905 с. Черна Места, Община Якоруда Давид Каменов Бузгьов
№ 131 (541) / 10.12.2009 г. „АГЕНЦИЯ ЕЛИТ МЮЗИК” ЕООД 200952272 Варна, ул. „Опълченска” № 15, ет. 1 Мария Гичкова Кондова – Петрова
№ 132 (542) / 28.12.2009 г. ЕТ „ЛИРА – ДИМО НАЗЪРОВ” 130313190 София, ул.„Проф. Вайганд”, бл. 17, вх.В, ап. 67 Димо Датков Назъров
№ 1 (543) / 18.01.2010 г. „ЧОЧО И ЧОЧО” ЕООД 200442376 Рудозем, ул. „Васил Левски” № 11, ап. 10 Димитър Стефанов Стефанов
№ 2 (544) / 19.01.2010 г. „РОКЕНРОЛ” ЕООД 200998234 Пловдив, бул.„Цар Борис III Обединител” №23, ап. 32 Ивайло Александров Димитров
№ 3 (545) / 22.01.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ” 175719498 Плевен, бул.„Русе” № 13 Ниджати Мустафов Неджипов
№ 4 (546) / 11.02.2010 г. „ВЕСТ – 2005” ЕООД 102964429 К.к. „Слънчев бряг”, Хотел „Колизеум” I Веселин Георгиев Налбантов
№ 5 (547) / 22.02.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „МУЗИКАЛНО ОБЩЕСТВО ФРЕДЕРИК ШОПЕН” 130891415 София, ул. „Веслец” № 12 Атанас Стефанов Куртев
№ 6 (548) / 23.02.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНСКИ МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР” 130576394 София, бул. „Евлоги Георгиев” № 94 Иво Христов Керемидчиев
№ 7 (549) / 25.02.2010 г. „АРТ БГ – ТЕХНИКС” ООД 200429471 София, бул. „Дондуков” №105, ет.2, ап. 7 Даниел Руменов Стефанов
№ 8 (550) / 24.07.2012 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЦАРЕВО 175822683 Царево, ул. „Пенека” № 12 Яна Василева Кирязова
№ 9 (551) / 02.03.2010 г. ФОНДАЦИЯ „БАЛКАН МЕДЖИК СОСАЙАТИ” 175578558 София, бул. „Черни връх” № 29 Антраник Арабаджян
№ 10 (552) / 04.03.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ” 000019449 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” №1 Дейвид Хюуайлър
№ 11 (553) / 18.03.2010 г. „ПРО ФИЛМС” ООД 131355676 София, ж.к.„Дървеница”, бл.9, вх.Б, ап.46 Емил Милчов Симеонов
№ 12 (554) / 19.03.2010 г. ДОМ НА КУЛТУРАТА „СРЕДЕЦ” 831155217 София, ул. „Кракра” № 2 А Лилия Миткова Тошева
№ 13 (555) / 19.03.2010 г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ” – ВРАЦА 000184956 Враца, ул. „Петропавловска” № 43 Силвия Павлова Врачовска
№ 14 (556) / 23.03.2010 г. ЕТ „ КАТЛИН – ВАЛЕНТИНА КАТЕЛИЕВА” 124103764 Добрич, ул. „Струма” № 7, вх. Б, ап. 10 Валентина Атанасова Кателиева
№ 15 (557) / 23.03.2010 г. „НЕШАНЪЛ АРТ” ООД 130569364 София, ул. „Тодорини кукли” № 47 Нешка Стефанова Робева
№ 16 (558) / 23.03.2010 г. ФОНДАЦИЯ „АВАНСЦЕНА” 831220397 София, ул. „Екзарх Йосиф” № 1 Николай Андреев Ишков
№ 17 (559) / 24.03.2010 г. ЕТ „ТЕАТЪР ГАЛЕРИЯ – ЕВА ВОЛИЦЕР” 121307156 София, ул. „Цар Симеон” № 129 Ева Израел Волицер
№ 18 (560) / 24.03.2010 г. „БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ” 131411837 София, ул. „Поп Богомил” № 23, ет. 2 Стефан Кирилов Гълъбов
№ 19 (561) / 23.04.2012 г. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН БАЛЕТЕН КОНКУРС – ВАРНА” 103099985 Варна, бул. „Сливница” № 2, ФКЦ Димитър Емилов Димитров
№ 20 (562) / 29.03.2010 г. СДРУЖЕНИЕ АРТ АКАДЕМИЯ „УТРИННА ЗВЕЗДА” 175852511 Перник, ул. „Хавана” № 30 Кирил Крумов Костадинов
№ 21 (563) / 29.03.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ИНТЕРАРТ ФЕСТ ПЛОВДИВ” 115626865 Пловдив, ул. „Константин Стоилов” № 50А Ирен Димитрова Чанкова
№ 22 (564) / 29.03.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ФОЛКЛОРНА ТАНЦОВА СТУДИЯ ДОБРУДЖА” 124123884 Добрич, ул. „Отец Паисий” № 13, вх. А, ап. 4 Стоян Господинов Стоянов
№ 23 (565) / 30.03.2010 г. „ТЕАТЪР ИСКРИ И СЕЗОНИ” ЕООД 121760025 София, ул. „Лидице” № 16, бл. 261, вх. А, ап. 7 Искра Радева Станулова
№ 24 (566) / 30.03.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТ СТУДИО ФТ” 175718994 София, ж.к. „Връбница 2”, бл. 635, вх. А, ап. 21 Николай Иванов Темнисков
№ 25 (567) / 30.03.2010 г. ГАБРОВСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР 2156300370 Габрово, ул. „Тимок” № 2, Дом на културата Иван Стефанов Стоянов
№ 26 (568) / 30.03.2010 г. „СЦЕНА АКАДЕМИЯ” ООД 200692270 София, ул. „Българска легия” № 31, ап.5 Нено Ненов Димов
№ 27 (569) / 30.03.2010 г. ФОНДАЦИЯ „ЕМИЛ ДИМИТРОВ” 175525931 София, ул. „Ива” № 1 Емил Емилов Димитров
№ 28 (570) / 30.03.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „МОДЕРЕН ТЕАТЪР” 175842874 София, ул. „Драгшан” № 3, ет. 6, ап. 1 Ивайло Ангелов Христов
№ 29 (571) / 30.03.2010 г. ФОНДАЦИЯ „ЗОНА ЗА КРЕАТИВНОСТ И КУЛТУРА – ЗОНА К2” 175695645 София, ул. „Ангелов връх” № 25 Калина Светославова Терзийска
№ 30 (572) / 30.03.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕАТЪР-СТУДИО 4 × С” 121408328 София, ул. „Раковски” № 31 Николай Хиджев Георгиев
№ 31 (573) / 30.03.2010 г. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 103010965 Варна, к.к. „Чайка” Проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова
№ 32 (574) / 31.03.2010 г. ЕТ “ЕДЕЛВАЙС – ТОРБОВИ – ЦВЕТАНА ТОРБОВА” 106565872 Оряхово, ул. „Асен Златарев” № 4 Цветана Накова Торбова
№ 33 (575) / 31.03.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ СРЕДЕЦ” 175842294 София, ул. „Кракра” № 2А Кристина Владимирова Димитрова
№ 34 (576) / 31.03.2010 г. ФОНДАЦИЯ „ГЪЛИВЕР КЛИРИНГ ХАУЗ” 121060197 София, ул. „Любен Каравелов” № 15 Цветелина Йосифова Петкова
№ 35 (577) / 31.03.2010 г. ЕТ „ЕЛМ – ИВАЙЛО ХРИСТОВ” 121454879 София, ж.к. „Надежда”, бл. 507, вх. В, ап. 68 Ивайло Божидаров Христов
№ 36 (578) / 01.04.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ УЛИЧНА БАНДА” 175643431 София,ж.к. „Овча купел 1”,бл. 413, вх. Г, ап. 26 Валентин Димитров Балабанов
№ 37 (579) / 01.04.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ” 000703707 София, пл. „Народно събрание” № 12 Христо Стефанов Мутафчиев
№ 38 (580) / 01.04.2010 г. ФОНДАЦИЯ „ИКАР” 175239691 София, пл. „Народно събрание” № 12 Валери Петров Кръстев
№ 39 (581) / 01.04.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „КЕЙ – ТЪРН” 175528443 Пловдив,ж.к. „Тракия”,бл.333,вх. Б, ап.10 Мариана Ангелова Вълчева
№ 40 (582) / 01.04.2010 г. ФОНДАЦИЯ „ПРОФ. ИВАН СПАСОВ” 115149008 Ю Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2 Василка Петрова Спасова
№ 41 (583) / 01.04.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ОПЕРНО ПЕЕНЕ – БЪЛГАРИЯ РОЗАТА НА ЕВТЕРПА В КАРЛОВО” 175860456 София, ул. „Цар Симеон” № 1, ап. 4 Руска Горанова Стоянова
№ 42 (584) / 01.04.2010 г. ФОНДАЦИЯ „МЛАДИ МУЗИКАЛНИ ДАРОВАНИЯ” 121044848 София, ул.„Дукатска планина” № 18, ет.2 Татяна Трифонова Томова
№ 43 (585) / 01.04.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „АНТРАКТ” 130007717 София, бул. „Янко Сакъзов”, бл. 13,вх. Б, ап.14 Анна Стефанова Топалджикова
№ 44 (586) / 08.04.2010 г. „СДРУЖЕНИЕ ПЕЙТЕ С НАС ПЛОВДИВ” 175845437 Пловдив, ул. „Славянска” № 21 Златина Стефанова Делирадева
№ 45 (587) / 08.04.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЕАТЪР” 813200133 Ю София, пл. „Народно събрание” № 12 Митко Стефанов Тодоров
№ 46 (588) / 08.04.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ФАЕРТЪР – ТЕАТЪР НА ОГЪНЯ И СЕНКИТЕ” 175835442 София, ж.к. „Младост-4”, бл. 439, вх. 2, ап. 31 Пламен Цанков Иванов
№ 47 (589) / 09.04.2010 г. НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 000670709 София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” № 94 Проф. д-р Димитър Момчилов Момчилов
№ 48 (590) / 12.04.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕАТЪР А” 175238778 София, ж.к. „Разсадника”, бл.30А, вх.А, ап.10 Мая Бориславова Младенова
№ 49 (591) / 12.04.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА "ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ” 117562404 Русе, ул. „Пирот” № 12 д-р Стоян Ненков Стоянов
№ 50 (592) / 16.04.2010 г. „АРТ МЕЛПОМЕНА” ЕООД 200284713 Бургас,ж.к. „П.Р. Славейков”, бл.20, вх.3,ап. 11 Галя Димитрова Петкова
№ 51 (593) / 21.11.2013 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БУРГАС 00044598 Бургас, ул. Славянска” № 69 МИЛЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
№ 52 (594) / 23.04.2010 г. „ДЕРИДА ДЕНС” ООД 115854139 София, бул. „Андрей Ляпчев” № 12, бл. 1, вх.А, ап. 6 Живко Петров Желязков
№ 53 (595) / 03.05.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИЗКУСТВО” 175704877 София, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 113, вх. Г, ап. 95 Валерия Александрова Кардашевска – Ранчева
№ 54 (596) / 03.05.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ХОР НА СОФИЙСКИТЕ МОМЧЕТА” 831830233 Ю София, ж.к. „Младост 1”, бл. 124, вх. Б, ап. 7 Адриана Димитрова Благоева
№ 55 (597) / 19.05.2010 г. „АЙ ТИ ВИ 123” ЕООД 148078789 София, ул. „Родопски извор” № 101 Найден Андреев Найденов
№ 56 (598) / 04.10.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ХОРО” 175563444 София, ул. „Кукуш”, бл. 62, вх. Д, ап. 75 Албена Димитрова Цветанова
№ 57 (599) / 04.06.2010 г. „СПИРИТ ФЕСТИВАЛС” ООД 201105262 Бургас, ж. к. „Изгрев”, бл. 114, вх. 1, ап. 7 Ричард Антъни Абел
№ 58 (600) / 16.06.2010 г. „СПЕКТРУМ ПЛ” ЕООД 160129214 Пловдив, бул. „Копривщица” № 5, ап. 15 Валентин Стоянов Добрев
№ 59 (601) / 12.07.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ЮНЕСКО ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ СОФИЯ” 131134856 София, ж.к.„Света Троица”, бл.378, вх. Д, ап.94 Жанет Александрова Борлакова
№ 60 (602) / 20.11.2013 г. „ГАЛЕРИЯ ЗА МОДЕРНО ИЗКУСТВО” ООД 200886502 София, ул. „Оборище” № 10 Деница Атанасова Атанасова
№ 61 (603) / 19.07.2010 г. ФОНДАЦИЯ „АРТ – МК” 127534264 Шумен, бул. „Славянски” № 16, ет. 5, ап. 26 Милка Антонова Маврова
№ 62 (604) / 02.08.2010 г. „НИТРАКС ПРОДЪКШЪНС” ЕООД 175320517 София, ул. „Княз Борис I” № 151 Николо Спасов Коцев
№ 63 (605) / 03.08.2010 г. „БЛАГОЕВГРАДСКИ МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР” ЕООД 200994378 Благоевград, ул. „Илинден” № 16, ап. 11 Бранимир Иванов Митов
№ 64 (606) / 04.08.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „БУЛГАРИКА” 175668185 Варна, ул. „Преслав” № 6 Веселина Ангелова Савова
№ 65 (607) / 04.08.2010 г. „ХЪРБЪР АЙЛЪНД КОНСЕРТС” ЕООД 201201200 София, ж.к. „Бояна”, ул. „Ралевица” № 13 Юрий Николов Коцев
№ 66 (608) / 09.09.2010 г. „КОРЪЛ МЮЗИК” ЕООД 122052926 София, ул. „Ситняково” № 52 Петър Коев Коев
№ 67 (609) / 20.09.2010 г. ФОНДАЦИЯ „ХРИСТО ЧОЛАКОВ” 175958427 София, бул. „Витоша” № 1, вх. А, ет. 4 Христо Георгиев Чолаков
№ 68 (610) / 04.10.2010 г. „ГЕЯ ЛИБРИС” ООД 121873375 София, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 16, вх. Б, ап. 10 Емил Кирилов Кръстев
№ 69 (611) / 03.11.2010 г. „СТАРС РЕКЪРДС” ЕООД 831229243 София, ул. „Българска легия” № 31, ап. 5 Атанас Андреев Янкулов
№ 70 (612) / 05.11.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „БИСТРИЦА” 175918824 София, ж.к. „Младост-1”, бл. 28А, вх. 2, ап. 85 Венелин Радостинов Кирков
№ 71 (613) / 05.11.2010 г. „ФЕРИ АРТ” ЕООД 201211251 София, ж.к. „Зона Б-18”, бл. 3, ет. 14, ап. 4 Владислав Асенов Славов
№ 72 (614) / 11.11.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „ЕВТЕРПАНИ” 175570588 София, ж.к. „Хр. Смирненски”, бл. 31Б, вх. Б, ап. 10 Аня Георгиева Краваева
№ 73 (615) / 12.11.2010 г. „КОНТРАПУНКТИ” ООД 175140750 София, ул.„Иван Асен II” № 6, вх. 1, ап. 7 Румен Бориславов Бояджиев
№ 74 (616) / 03.12.2010 г. „МИСТЪР РОК МЮЗИК” ЕООД 201347098 София, ул. „Орел” № 8, вх. 1, ап. 17 Милена Славова Пейдж-Робъртс
№ 75 (617) / 20.12.2010 г. СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ЗА НАРОДНИ ИЗКУСТВА, ЗАНАЯТИ И КУЛТУРА „СЛАВЯНСКИ ПЪТ”” 175846549 Несебър, ул. „Хан Аспарух” № 9 Данислав Панайотов Кехайов
№ 76 (618) / 27.12.2010 г. „ФОНДАЦИЯ ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛЕН СИНТЕЗ” 175147257 София, ж.к. „Лагера”, бл. 12, вх. А, ап. 7 Йонко Иванов Стоянов
№ 77 (619) / 30.12.2010 г. „КАМЕН ДОНЕВ” ЕООД 175139545 София, ж.к.„Красно село”, бл.204А, ап.37 Камен Иванчев Донев
№ 1 (620) / 03.01.2011 г. ЕТ „ВИОЛЕТА НАНЕВА” 833096400 Стара Загора, ул. „Атанас Илиев” № 60, вх. А, ап. 60 Виолета Нанева Нанева
№ 2 (621) / 05.01.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕАТЪР АТЕЛИЕ 313” 130460176 София, ул. „Янко Забунов”, бл. 50, вх. Б Петър Захариев Пашов
№ 3 (622) / 13.01.2011 г. „РОДОПСКИ НАРОДЕН ТЕАТЪР – ОРФЕЙ” ООД 201375806 Смолян, бул. „България” № 1-з Светозар Илиев Казанджиев
№ 4 (623) / 26.01.2011 г. ЕТ „НИКИ-КК – НИКОЛИНА КОНСТАНТИНОВА” 131426554 София, бул. „Витоша” № 116, ап. 27 Николина Крумова Константинова
№ 5 (624) / 26.01.2011 г. „КОМЕДИ КЛУБ” ЕООД 131310012 София, ж.к. „Надежда”, бл. 266, вх.Е, ап.149 Венцислав Николаев Мартинов
№ 6 (625) / 26.01.2011 г. „СИРКУС ИВАНОВ” ЕООД / CIRCUS IVANOV LTD 200916803 София, ж. к. „Сухата река”, бл. 18, вх. Г, ап. 18 Христо Иванов Иванов
№ 7 (626) / 27.01.2011 г. ФОНДАЦИЯ „КАЛИНА БОГОЕВА” 175221864 София, бул. „Г. М.Димитров” № 38, вх. А, ап. 2 Калина Кирилова Богоева
№ 8 (627) / 31.01.2011 г. ЕТ „ВЕНЦИСЛАВ МАРТИНОВ – МАРБЛИ” 40587018 София, ж.к. „Надежда”, бл. 266, вх.Е, ап.149 Венцислав Николаев Мартинов
№ 9 (628) / 31.01.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ВИА ПОНТИКА” 102849455 с. Ясна поляна, общ. Приморско, 0
№ 10 (629) / 31.01.2011 г. „НОРТ САУТ ПРОДУКШЪН” ЕООД 200341733 София, ул. „Марин Дринов” № 5А, ет. 1 Николай Иванов Сотиров
№ 11 (630) / 02.02.2011 г. „АРА МЮЗИК” ООД 121307128 София, ул. „Баба Вида” № 1 Виктор Христов Касъмов
№ 12 (631) / 02.02.2011 г. „АРА АУДИО-ВИДЕО” ООД 831483747 София, ул. „Трапезица” № 4 Ненчо Христов Касъмов
№ 13 (632) / 02.02.2011 г. „ДИАПАЗОН РЕКЪРДС” ООД 121308835 София, Бул. „Витоша” № 84 Ненчо Христов Касъмов
№ 14 (633) / 02.02.2011 г. „ДЕГРИС” ООД 103607095 София, ул. „Кишинев”, бл. 4, ет. 5, ап. 6 Виктория Валериевна Гармашевская
№ 15 (634) / 02.02.2011 г. ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТУНДЖА” 9704571425 Ямбол, пл. „Захари Стоянов” № 2А Петър Георгиев Димитров
№ 16 (635) / 03.02.2011 г. „НИКИФОРОВ СТУДИО” ЕООД 201082372 София, ул.„Милевска планина” №16, ет.3 Иван Николов Никифоров
№ 17 (636) / 09.08.2013 г. ФОНДАЦИЯ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО – ИЛИЕВ” 175568950 София, ул. „Кишинев” №10, ап. 19 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
№ 18 (637) / 04.02.2011 г. ЕТ „МЕЛАНИ – МЕЛАНИЯ ЯНАКИЕВА” 121360743 София, ул. „Родосто” № 7 Мелания Крумова Янакиева
№ 19 (638) / 04.02.2011 г. „КОНТРАСТ ФИЛМС” ООД 200643379 София, бул.„Г.М. Димитров” №32, вх. Б, ап. 64 Катя Светославова Тричкова
№ 20 (639) / 04.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ИМАГО ХОМИНИС” 176009540 София, ж.к.”Красна поляна”, бл.33, вх. 1, ап. 2 Мария Радилова Райнова
№ 21 (640) / 04.02.2011 г. ЕТ „АРТ ПРИФИКС – НИКОЛЕТА МАЛЧЕВА” 148096844 Варна, ж.к.„Владислав Варненчик”, бл. 22, вх. 18, ап. 4 Николета Иванова Малчева
№ 22 (641) / 04.02.2011 г. „КИНЕСТЕТИК ПРОДЖЕКТ” ООД 200360908 София, ж.к.„Обеля-1”, бл. 109, вх. Б, ап. 31 Огняна Румянова Серафимова – Пенева
№ 23 (642) / 04.02.2011 г. ЕТ „ВАСИЛ ГЕРЛИМОВ” Е123062720 Стара Загора, ул. „Армейска” №3, вх. А, ап. 19 Васил Велков Герлимов
№ 24 (643) / 07.02.2011 г. СД „СВИРЕЦ – ИГРАЛЕЦ – ИВАНОВ И СИЕ” 121563750 София, ж.к. Борово, бл. 218, вх. Б, ап. 28 Йордан Станимиров Иванов
№ 25 (644) / 07.02.2011 г. „СТАЛКЕР ХОЛДИНГ” ООД 813193336 Варна, ул. „Цани Гинчев” N 10,ап.18 Добринка Иванова Маринкова
№ 26 (645) / 07.02.2011 г. „АРТ ДИАЛОГ” ЕООД 103961603 Варна, ул. „Подполковник Калитин” N 26 Красимира Янева Кутина
№ 27 (646) / 07.02.2011 г. ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „МАК” ООД 131260641 София, ул. „Явор” N 10 Марияна Панайотова Манолова
№ 28 (647) / 08.02.2011 г. ЕТ „ЖАР – ЕЛЕНА ПАПАДОПОВА” 831676223 София, ул. „Г.С.Раковски” N 191, вх. Б, ет.1 Елена Георгиева Пападопова
№ 29 (648) / 08.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ “НАСТОЯТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА ПАНАЙОТ ПИПКОВ – ГР. ПЛЕВЕН” 114595178 Плевен, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” N 33 Гергана Найденова Иванова
№ 30 (649) / 08.02.2011 г. ФОНДАЦИЯ „АМ-АРС МИЛЕНИУМ МММ” 130489167 София, ул. „6-ти септември” N 3, ет.5, ап.24 Милена Асенова Попова
№ 31 (650) / 08.02.2011 г. „ДЕТСКИ БАЛЕТЕН ТЕАТЪР – КАПКА” ООД 201354267 Бургас, ул. „Климент Охридски” N 2 Капка Петрова Роглева
№ 32 (651) / 09.02.2011 г. ЕТ„ФЕЙД ЕНД ТРЕЙД – ВЯРА ПЕНЕВА” 131309985 София, ж.к. Надежда, бл.266, вх. Е, ет.6, ап.149 Вяра Симеонова Пенева
№ 33 (652) / 09.02.2011 г. ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРЕ” 131275401 София, бул.”Мария Луиза” N58 Христо Иванов Димитров
№ 34 (653) / 10.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ – БЪЛГАРИЯ” 175211400 София, ул.”Кърниградска” N2, вх.Б, ет.4, ап.8 Елица Славчева Христова
№ 35 (654) / 10.02.2011 г. „БЛЕК ФЛАМИНГО ПЪБЛИШИНГ” ООД 201166557 София, ул.”Драговица” бл. 21, вх.Ж, ап.133 Йордан Богомилов Йорданов
№ 36 (655) / 10.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ” 000703671 София, бул.”Ал. Стамбoлийски” N 50 Максим Исаков Бенвенисти
№ 37 (656) / 10.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТИСТИ ЕУРОПЕИ АСОЧАТИ” 175085460 София, ж.к.„Гео Милев”, бл.113, вх. А, ет.2, ап.6 Христина Стоянова Гърбова
№ 38 (657) / 10.02.2011 г. ФОНДАЦИЯ „ЕУФОНИЯ” 175847829 София, ул. „Г.С.Раковски” N142 Веселина Иванова Драголова-Данаилова
№ 39 (658) / 11.02.2011 г. ФОНДАЦИЯ „КЕРИГМА” 175950697 София, ул. „Хан Аспарух” N35 Валерий Радославов Пърликов
№ 40 (659) / 14.02.2011 г. „СИМЕОНИС МЮЗИК СИСТЕМС” ЕООД 201332452 Шумен, ул. „Климент Охридски” N35, вх. 4, ап. 86 Славил Здравков Димитров
№ 41 (660) / 14.02.2011 г. ФОНДАЦИЯ „БАХОВО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ” 175271721 София, ул. „Г.С.Раковски”” N85 Георги Михайлов Колчаков
№ 42 (661) / 14.02.2011 г. “НИРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД 148048543 Варна, ж.к. Младост, бл.151, вх.1, ап.9 Нина Иванова Локмаджиева
№ 43 (662) / 14.02.2011 г. ФОНДАЦИЯ “ЮЛАНГЕЛО” 131336306 София, ул. „Цар Иван Асен II” N 7, ет.4, ап.11 Юлиан Асенов Периклиев
№ 44 (663) / 14.02.2011 г. „ЛАКРИЦ” ЕООД 130553958 София, Бул. „Патриарх Евтимий” N 2А Даниела Яворова Филипова
№ 45 (664) / 15.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „УСТАНА” 175844797 София, „Любен Каравелов” N90 Мирослава Костадинова Гоговска-Ласкина
№ 46 (665) / 15.02.2011 г. ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ ИНФОРМБЮРО” 175943539 София, „Тимок” N15 Стефан Антониев Щерев
№ 47 (666) / 15.02.2011 г. ЕТ „ИРИН-ПИРИН – ДИМИТЪР ШАЛЕВ” 811204688 Благоевград, ж.к. „Орлова чука”, бл. 201, вх.Б, Димитър Спасов Шалев
№ 48 (667) / 15.02.2011 г. „ИЗДАТЕЛСТВО МС” ООД 148005271 Варна, бул. „Сливница” N2, Фестивален и конгресен център, офис 112 Кирил Петров Тодоров
№ 49 (668) / 16.02.2011 г. „ИЗДАТЕЛСТВО ЕРГО” ЕООД 201323268 София, ул. „Княз Борис I” N 29, ап.3 Мартин Василев Христов
№ 50 (669) / 16.02.2011 г. „СИЕЛ ИМИДЖ” ЕООД 200056855 София, ул. „Янко Софийски Войвода” N 23, ет. 1, ап.3 Цветана Лазарова Лазарова
№ 51 (670) / 16.02.2011 г. ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ „ПРОФЕСОР АЛЕКСАНДЪР ФОЛ” ПРИ БАН 175906035 София, ул. „Московска” N 45 Александър Григоров Костов
№ 52 (671) / 16.02.2011 г. ЕТ „ЗЛАТЕН ЗМЕЙ – ХРИСТО КОВАЧЕВ” 831007082 София, ж.к. „Младост 4”, бл. 417, вх.1, ет.3, ап.12 Христо Тодоров Ковачев
№ 53 (672) / 16.02.2011 г. „АЛФА-ОМЕГА” ЕООД 121271643 София, ул. Марица N 10, ет.2 Стефания Тодорова Димитрова
№ 54 (673) / 21.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ТАНЦ БГ” 102646630 Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 406, Петя Стайкова Стойкова
№ 55 (674) / 21.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВНИ КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ” 175752150 София, ул. „Персенк” N 7А Димо Костадинов Костадинов
№ 56 (675) / 21.02.2011 г. „ИЗДАТЕЛСТВО РИВА” ЕООД 175451737 София, ул. „Граф Игнатиев” N53, вх. Б, ет. 3, ап. 29 Радост Атанасова Владимирова
№ 57 (676) / 21.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ХИКС” 176037187 Видин, ул. „Цар Асен I” N25, вх. А, ет. 4, ап. 14 Деян Донков Николов
№ 58 (677) / 21.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ЕКЛЕКТИКА” 175867778 София, ж.к. „Младост”, бл. 359, вх. 4, ет.1, ап. 1 Минко Кирилов Ламбов
№ 59 (678) / 21.02.2011 г. „МУЗИКА” ЕООД 831377676 София, пл. „Славейков” N11, ет.4
№ 60 (679) / 21.02.2011 г. ЕТ „РЕКЛАМНО-ИМПРЕСАРСКА АГЕНЦИЯ – 121262494 София, ж.к. „Вълчо Иванов”, бл. 304, Росен Атанасов Николов
№ 61 (680) / 21.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ФАБРИКА ЗА ИДЕИ” 175208386 София, ж.к. „Борово , ул. „Подуево” N 5А, ет.3, ап.6 Янина Иванова Танева
№ 62 (681) / 21.02.2011 г. „ЛЕНИ АН” ЕООД 117684657 Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Борислав” N9 Атанас Славчев Петров
№ 63 (682) / 21.02.2011 г. „ТРИНИТИ СТУДИО” ООД 131441346 София, бул. „Витоша” N 102 Магомед Геланиевич Алиев
№ 64 (683) / 21.02.2011 г. „ХОФ СТУДИОС” ЕООД 131282260 София, ж.к. „Дървеница”, бл. 9, вх. Б, ап. 46 Красимира Райчинова Митева
№ 65 (684) / 22.02.2011 г. „ИЗДАТЕЛСТВО ЗОГРАФ” ЕООД 103265439 Варна, ул. „Княз Борис I” N 59 Александър Монев Петков
№ 66 (685) / 22.02.2011 г. „ПАНДИ” ЕООД 131458790 София, ж.к. „Изток”, ул. „Жолио Кюри” N 18 Татяна Георгиева Пандурска
№ 67 (686) / 22.02.2011 г. „НИКЕ-И” ЕООД 131234625 София, ж.к. „Света Троица”, бл. 347, Илия Костов Илиев
№ 68 (687) / 22.02.2011 г. ФОНДАЦИЯ „МЛАДИ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ” 123585763 Стара Загора, ул. „Армейска” N7 Петър Константинов Петров
№ 69 (688) / 22.02.2011 г. „ИЗДАТЕЛСТВО ПЕНЧО И ПЕТКО СЛАВЕЙКОВИ” ООД 121509254 София, бул. „Христо Смирненски” N2 Емилия Емилова Коралова-Стоева
№ 70 (689) / 22.02.2011 г. „АРТ ЛЕНД” ЕООД 200475497 София, бул. „Черни Връх”, бл. 4, вх. Б, Мария Младенова Банова-Дончева
№ 71 (690) / 23.02.2011 г. ЕТ „КОНТАКТ-92- СТОЯН МАРИНОВ” 816033369 Враца, ул. „Леонов” N 96, ап.21 Стоян Маринов Стоянов
№ 72 (691) / 23.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ” 121514988 София, пл. „Славейков” N 4, стая 609 Ваня Ангелова Грашкина-Минчева
№ 73 (692) / 23.02.2011 г. ФОНДАЦИЯ „ДЖУЛАЙ ДЖАЗ” 175099983 София, ул. „Индустриална” N 9 Пепа Пенева Велева
№ 74 (693) / 23.02.2011 г. ЕТ„ГРАФИКА-МЕДИЯ – КОСТАДИН ЧЕРНЕВ” 130588756 София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 28 , вх. А, ет. 8, ап. 16 Костадин Христов Чернев
№ 75 (694) / 24.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „КАМЕРЕН ХОР СРЕДЕЦ” 130312195 София, ул. „Дунав” N 35, ет.1 Александър Ангелов Куюмджиев
№ 76 (695) / 24.02.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТ СДРУЖЕНИЕ „ДЕЛФИН” 175211635 София, кв. „Княжево”, ул. „Сърнела” N 8, ап. 47 Йордан Великов Карачивиев
№ 77 (696) / 28.02.2011 г. “БИБЛИОСКОП” ООД 200788652 София, ж.к.. „Люлин” - 4, бл. 412, вх. В, ет. 2, ап. 52 Силвия Илиева Вълкова
№ 78 (697) / 28.02.2011 г. “ТЕАТЪР МЕЛПОМЕНА” ЕООД 175164833 София, ж.к.. „Иван Вазов”,ул. „Янко Забунов” N 59, вх. Б Светлин Георгиев Стоилов
№ 79 (698) / 01.03.2011 г. “БЪЛГАРСКИ БЕСТЕЛЪР – НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪГАРСКАТА КНИГА И ПОЛИГРАФИЯ” ЕООД 130559911 София, кв. „Витоша”,ул. „Емануил Попдимитров” бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап.11 Юлиана Кирилова Томова
№ 80 (699) / 01.03.2011 г. “АЛТО КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕНД ПЪБЛИШИНГ” ООД 200365823 София, ул. „Аксаков” N 7А, ет. 4 Виктория Бисерова Димитрова
№ 81 (700) / 02.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ “СДРУЖЕНИЕ СОФИСТИК-ЖИВО” 175850580 София, ж.к. „Люлин”, бл. 423, вх. Б, ет. 3, ап. 32 Елина Маринова Топалска
№ 82 (701) / 02.03.2011 г. “БАЛКАН МЕДЖИК” ЕООД 201463316 София, ул. „Тунджа” N 59 Невена Георгиева Денчева
№ 83 (702) /08.05.2015 г. ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПРИ БАН 175905773 София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 6 доц. д-р Петко Петров Христов
№ 84 (703) / 02.03.2011 г. “ИЗДАТЕЛСТВО ВЕСЕЛА ЛЮЦКАНОВА” ООД 121065550 София, ул. „Кръстьо Сарафов” N 52 Весела Люцканова Иванова
№ 85 (704) / 02.03.2011 г. “ФАМА ХРЕЛ” ООД 200395001 София, ул. „Аксаков” N 10, ет. 3, ап. 5 Мария Христова Коева
№ 86 (705) / 02.03.2011 г. „АРХ- И – АРТ – ТУЛЕШКОВ, СТОЙЧЕВА” СД 20276878 София, ж.к. „Люлин”, бл. 904Б, вх.А Николай Любомиров Тулешков
№ 87 (706) / 07.03.2011 г. НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 000672293 София, бул. „Васил Левски” N88 Боряна Владимирова Христова
№ 88 (707) / 08.03.2011 г. “СИМОЛИНИ – 94-ЗДРАВКОВ- МИЛЕВ И С-ИЕ” СД 121242488 София, ж.к. „Свобода”, бл. 40, вх. B, ап.64 Николай Тодоров Здравков
№ 89 (708) / 08.03.2011 г. ФОНДАЦИЯ “АКАДЕМИЯ ЗА БАЛКАНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” 131025166 София, кв. „Драгалевци”, ул. „Капина” N 14 Кирил Любомиров Топалов
№ 90 (709) / 08.03.2011 г. УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 000670552 София, бул. „Цариградско шосе” N 119 Стоян Георгиев Денчев
№ 91 (710) / 08.03.2011 г. ФОНДАЦИЯ “ИЗКУСТВО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО” 121027368 София, ул.. „Шести септември” N 7А Христо Недев Стоянов - Едрин
№ 92 (711) / 08.03.2011 г. „ХИМЕРА” ООД 127051276 Шумен, бул. „Мадара” N 42 Илиян Иванов Петков
№ 93 (712) / 08.03.2011 г. КООПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ” 121554235 София, ул. „Г.С.Раковски” N108, ап.60 Милчо Веселинов Бошев
№ 94 (713) / 08.03.2011 г. „АВАНГАРД ПРИНТ” ЕООД 117005978 Русе, ул. „Мидия Енос”” N 8, вх. Б, ап.52 Светлозар Ницов Гиндянов
№ 95 (714) / 08.03.2011 г. ФОНДАЦИЯ „ВАПЦАРОВА ВЯРА” 121409909 Каварна, ул. „Дончо Стойков” N 10, вх. В, ет. 1, ап.1 Мая Борисова Вапцарова
№ 96 (715) / 08.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ КИРИЛ ХАРАЛАМПИЕВ” 130414734 София, бул. „Евлоги Георгиев” N 169 Христина Николова Димитрова
№ 97 (716) / 08.03.2011 г. ФОНДАЦИЯ „ФОДАР” 114134811 София, ж.к. „Хаджи Димитър” 107 Б, вх. В, Антоан Василев Божинов
№ 98 (717) / 08.03.2011 г. „КЕЙ ДЖИ МЮЗИК” ЕООД 200786822 София, ж.к. „Връбница – 2”, бл. 621, вх. Б, ет. 1, ап. 25 Красимир Николов Гюлмезов
№ 99 (718) / 08.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РЕСТАВРАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” 131208153 София, ул. „Любен Каравелов” N27, ет.3 Стефан Димитров Белишки
№ 100 (719) / 08.03.2011 г. “ПАРАДОКС АКТ” ЕООД 200929738 София, ул. „Миджур” N 8, ет.3, ап. 8 Доротея Иванова Монова
№ 101 (720) / 08.03.2011 г. “СТИЛУЕТ” ЕООД 175368405 София, ж.к. „Яворов” , бл. 69, вх. А, ет. 2, ап. 6 Ваньо Недков Недков
№ 102 (721) / 14.03.2011 г. ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ” 115843356 Пловдив, ул. „Константин Стоилов” N 50 Весела Тодорова Илиева
№ 103 (722) / 14.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ХУМАНИТАС” 175660683 София, ул. „Светлоструй” N 15, вх. А, Гергана Борисова Гавраилова-Лисичкова
№ 104 (723) / 14.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „АКАДЕМИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ” 175381491 София, ул. „Парчевич” N 35, ет. 2, ап. 4 Валери Стоилов Стефанов
№ 105 (724) / 14.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” 175858569 София, ул. „Оборище” N 9, ет. 2, ап. 8 Валери Стоилов Стефанов
№ 106 (725) / 18.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ” 836223835 София, ул. „Цар Симеон” N 63, ет. 1, ап. 1 Дочка Коева Къшева
№ 107 (726) / 18.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ СЕВЕРОЗАПАД” 175607353 Монтана, ж.к. „Плиска” 17, вх. В, ет. 3, ап. 39 Мирослава Георгиева Здравкова
№ 108 (727) / 18.03.2011 г. „ВСЕКИДЕН” ЕООД 131031774 София, ул. „Славянска” N 32 Мирослав Ласло Боршош
№ 109 (728) / 18.03.2011 г. „КИБЕА” ООД 121113212 София, ж.к. „Люлин”, бл. 329, вх. Ж, ет. 7, ап. 144 Марияна Стоянова Златарева
№ 110 (729) / 18.03.2011 г. „ИНТЕЛИДЖЪНТ МЮЗИК” ЕООД 201396106 София, ул. „Одрин” N 131, ет. 5, ап. 22 Владимир Максимов Горанов
№ 111 (730) / 18.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕМП-АРТ” 106584399 Враца, ул. „Софроний Врачански” N 5, ет.2 Георги Димитров Врабчев
№ 112 (731) / 18.03.2011 г. „ЛИК ИЗДАНИЯ” ЕООД 122025320 Божурище, ул. „Иван Вазов” N 3 Любен Илиев Козарев
№ 113 (732) / 18.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА АРОМЪНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА” 130165069 София, ул. „Княз Борис I” N 152 Михай Василев Христов
№ 114 (733) / 21.03.2011 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЯМБОЛ 000962720 Ямбол, ул. „Бяло Море” N 2 Илия Кръстев Илиев
№ 115 (734) / 22.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „НОВАТА БЪЛГАРИЯ” 175565057 Благоевград, ул. „Алеко Константинов” N 18 Юлия Илиева Гатдерова
№ 116 (735) / 22.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ФАНТАСТИ „ТЕРА ФАНТАЗИЯ” 175859540 Бургас, ж.к.. „Славейков”, бл. 1А, вх. 3, ап. 58 Атанас Петков Славов
№ 117 (736) / 22.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТЦЕНТЪР „КОМПАС” – ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА” 176049613 Бургас, ул. „Вардар” N 1, вх. Д, ап. 85 Емануил Димитров Арнаудов
№ 118 (737) / 22.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ ФОНТАН” 130492996 София, ж.к.. „Връбница - 1”, бл. 503, вх. В, ет. 3, ап.44 Ваня Василева Пешкова
№ 119 (738) / 22.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ” 124518205 Добрич, ул. „Генерал Гурко” N 2 Огнян Божидаров Ханджиев
№ 120 (739) / 22.03.2011 г. ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР - СОФИЯ 000670812 София, ул. „Панайот Волов” N 3 Тодор Димитров Димитров
№ 121 (740) / 22.03.2011 г. ФОНДАЦИЯ „АДОРАЦИЯ” 130938345 София, кв.„Княжево”, ул.„Студен Кладенец” 32 Димчо Желев Радев
№ 122 (741) / 23.03.2011 г. „АРТ БГ ПРОДАКШЪН” ООД 201386852 София, бул. „Михайл Д. Скобелев” N 7, Михаил Косев Анев
№ 123 (742) / 23.03.2011 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ГАЛЕРИЯ МУЗЕЙ „ДЕЧКО УЗУНОВ” 130921068 София, бул. „Драган Цанков” N 24 Боряна Георгиева Павлова
№ 124 (743) / 23.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТ ЦЕНТЪР СТРИНДЖЕНДО” 124526604 София, ж.к. „Света троица” бл. 175, вх. Б, Емил Горанов Струнджев
№ 125 (744) / 23.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ТИРИЗИС” 103857241 Варна, ул. „Бдин” N 5 Красимир Стоянов Петров
№ 126 (745) / 23.03.2011 г. ЕТ „ИМПРЕСАРСКА КЪЩА БУЛАРТ – АНДРЕЙ КАЛУДОВ” 30232727 Хисаря, ул. Шести септември” N 11 A, Андрей Иванов Калудов
№ 127 (746) / 24.03.2011 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛОВДИВ 825279900 Пловдив, пл. „Съединение” N 1 Стефан Николов Шивачев
№ 128 (747) / 24.03.2011 г. ФОНДАЦИЯ „ДЕТЕТО И ФОЛКЛОРА” 121838805 София, ул. „Люлин Планина” 4 Лилия Петрова Старева
№ 129 (748) / 24.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ПРЕГЪРНИ МЕ” 175797415 София, ул. „Княз Борис I” N 48, ап.. 10 Милена Иванова Нейова
№ 130 (749) / 25.03.2011 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВРАЦА 106556503 Враца, ул. „Христо Ботев” N 2 Илия Димитров Стоянов
№ 131 (750) / 28.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕАТЪР ЦВЕТЕ” 121896662 София, ж.к. „Младост”, бл. 15, вх. Б, Цвете Василева Янева
№ 132 (751) / 29.03.2011 г. „БАЛКАН ФИВЪР” ЕООД 200427404 София, ж.к. „Младост” 2 , бл. 209 А, вх. 2, ет. 3, ап.22 Георги Атанасов Дерменджиев
№ 133 (752) / 29.03.2011 г. ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „СТРАНДЖА” 176023718 Бургас, ул. „Гладстон” N 47 Марио Койчев Егов
№ 134 (753) / 29.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ТЕАТЪР СТУДИЯ СТУДЕНТИНА” 831534565 София, пл. „Народно събрание” N 10, Любомир Любомиров Дреков
№ 135 (754) / 29.03.2011 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СЛИВЕН 000582910 Сливен, бул. „Цар Освободител” N 18 Георги Атанасов Кюпчуков
№ 136 (755) / 29.03.2011 г. НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 129009048 София, ул. „Черковна” N 92 Соня Борисова Пенкова
№ 137 (756) / 31.03.2011 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПОПОВО 125584158 Попово, бул. „България” N 97 Пламен Славев Събев
№ 138 (757) / 31.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ ЗА НЕЗАВИСИМО ТВОРЧЕСКО ОБЩУВАНЕ” 115175608 Пловдив, бул. „България” N 103, ет. 4, ап. 11 Инна Димитрова Церовска
№ 139 (758) / 31.03.2011 г. ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА 175932425 Варна, пл. „Независимост” N 1 Даниела Стефанова Иванова - Димова
№ 140 (759) / 31.03.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР – СДРУЖЕНИЕ НА СВОБОДНО ПРАКТИКУВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕАТРАЛНИ ТРУПИ” 175782872 София, бул. „Цариградско шосе” N 10, бл. 5, вх. А, ет. 5 Ида Андрей Даниел
№ 141 (760) / 05.04.2011 г. „ЛИРА ГРУП” ООД 175252105 София, ж.к. „Люлин” 2, бл. 261, вх. 1, ет. 2, ап. 5 Ангел Ангелов Бобев
№ 142 (761) / 18.04.2011 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ЖОРЖ ПАПАЗОВ”- ЯМБОЛ 000965218 Ямбол, ул. „Цар Самуил” N 2 Донка Неделчева Маркова
№ 143 (762) / 29.04.2011 г. „СИМФОНИКС ЕНТЕРТЕЙМЪНТ” ЕООД 201403077 София, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Емине”, бл. 48, Борислав Георгиев Миланов
№ 144 (763) / 02.05.2011 г. „ТЕАТЪР ПАН ТРЕЙД” ООД 130919099 София, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 83, вх. Б, Панайот Стефанов Цанев
№ 145 (764) / 05.05.2011 г. „ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО” ЕООД 121903991 София, ул. „Иван Вазов” N 12 Пламен Христов Стоянов
№ 146 (765) / 11.05.2011 г. „ТЕАТРАЛНА КЪЩА „ЕМИЛ ЕМИЛОВ” ЕООД 201524374 София, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Костенски водопад” бл. 101, ет. 11, ап.41 Емил Емилов Атанасов
№ 147 (766) / 30.05.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ВЪЗРОЖДЕНСКА СТОЛИЦА” 119622743 Котел, ул. „Ген. Иван Кишелски” N 11 Атанас Димитров Чолаков
№ 148 (767) / 21.06.2011 г. „ЕМБЕКС” ЕООД 130631257 София, ул. „Г.С. Раковски” № 137, ап. 9 Мария Пенчева Пенчева
№ 149 (768) / 21.06.2011 г. „ПРОПАГАНДА 2006” ЕООД 175173800 София, ул. „Иван Рилски” № 15, вх. 1, ап. 1 Димитър Георгиев Ковачев
№ 150 (769) / 21.06.2011 г. „ЛОВЛЕНД” ЕООД 201557189 Варна, ул. „Цар Петър” № 12 Слави Петков Славов
№ 151 (770) / 29.07.2011 г. „СОФИЯ АРТ ПРОДАКШЪНС” ЕООД 201505121 София, бул. „Г.С.Раковски” № 209, вх. Б, ап. 27 Ваньо Русинов Петров
№ 152 (771) / 04.08.2011 г. ФОНДАЦИЯ „БЕГЛИКА” 176123191 София, ул.„Тодор Каблешков” №10, вх.А, ап.47 Георги Емилов Мавров
№ 153 (772) / 08.08.2011 г. ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ „АЛЕКСИ РИЛЕЦ” 176047577 Рила, ул.„Манастирска” № 21 Генка Цветанова Иванова
№ 154 (773) / 15.08.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ВИВА ФОЛКЛОРИЯ” 175922146 София, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Ген. Стефан Тошев”64 Б, ет.3, ап.7 Боряна Георгиева Микини
№ 155(774) / 03.10.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ” 176078383 София, ул. „Св. Теодосий Търновски” 3, ет 4, ап.11 Йорданка Златева Бибина
№ 156(775) / 06.10.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „БЕЛОСЛАВА” 103813597 Белослав, ж.к. „Младост”, бл.14, вх. Б, ет 2, ап.14 Бригита Цанева Златарева
№ 157(776) / 12.10.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА И ЗАНАЯТИТЕ 7” 175632933 София, ул. „Коста Лулчев” N 10, вх 1, Павлин Димитров Петров
№ 158(777) / 14.10.2011 г. „КРЕДИ АРТЕ” ООД 201455202 София, ул. „Кърниградска” N 16, Димитър Динев Митев
№ 159(778) / 14.10.2011 г. ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” 000610135 Смолян, бул. „България” N 5, Георги Николов Кичуков
№ 160(779) / 20.10.2011 г. „ИМИДЖ КОНСУЛТ” ЕООД 201562026 Пловдив, ул. „Славейна” N 6, вх. А, Никола Ангелов Шопов
№ 161(780) / 24.10.2011 г. „ТАНЦУВАЙ” ООД 201591309 София, ул. „Манастирска” N 8А, вх. А, Ирена Иванова Попова
№ 162(781) / 28.10.2011 г. ФОНДАЦИЯ „МУЗИКАРТИСИМО” 176007863 София, бул. „Янко Сакъзов” N 21 А Мила Любенова Павлова-Теодосиева
№ 163(782) / 28.10.2011 г. „БУЛФЕСТА” ООД 112124470 София, ул. „Иван Денкоглу” N 42, ет.2 Найден Тодоров Шопов
№ 164(783) / 28.11.2011 г. КУКЛЕН ТЕАТЪР - СИЛИСТРА 561325 Силистра, ул. „Симеон Велики” N 35 Златина Илиева Станева
№ 165(784) / 06.12.2011 г. ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ „СТАРИНЕН НЕСЕБЪР” 812115040 Несебър, ул. „Месамбрия” N 2А Петя Стефанова Кияшкина
№ 166(784) / 06.12.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „РИЛА-2011” 176058733 к.к.Боровец, хотел „Самоков”, офис 212 Ясен Иванов Чуруков
№ 167(785) / 07.12.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ХУДОЖНИЦИ АНИМАТОРИ – ПРОЙКО ПРОЙКОВ” 175715592 София, ж.к. „Зона Б-5”, бл. 14, вх. Б, ет.14, ап.15 Надежда Димитрова Славова
№ 168(786) / 09.12.2011 г. „СТРАЙП МЕДИА” ЕООД 831257805 София, ж.к. „Дианабад”, бл. 37, ет.2, ап.4 Димитър Иванов Бакалов
№ 169(787) / 16.12.2011 г. ФОНДАЦИЯ „БОЖУРА АРТ” 175891897 София, ул. „Бистрица” N 7, вх..Б, ет. 2, ап.3 Теодосий Спасов Йорданов
№ 170(789) / 20.12.2011 г. СДРУЖЕНИЕ „ВИВА ЛА МУЗИКА” 176189412 София, ул. „Марин Дринов” N 26 Емил Николов Янев
№ 171(790) / 20.12.2011 г. „МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛЕН ЦЕНТЪР – ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ” ЕООД 201785342 София, ул. „Уилям Гладстон” N 42Б Цветан Благоев Иванов
№ 1 (791) / 12. 01.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „ХЛАДИЛНИКА” 176049225 София, ж.к.„Надежда”, бл.230, вх А, ет.1, ап.1 Ана Павлова Васева
№ 2 (792) / 13. 01.2012 г. ФОНДАЦИЯ „ОПЪН СПЕЙС” 175099983 София, ул. „Индустриална” 9 Пепа Пенева Велева
№ 3 (793) / 16. 01.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „АКАДЕМИЯ ЗА ТАЛАНТИ – ДИМИТРОВГРАД” 176163314 Димтровград, бул. „Христо Ботев”, бл. 38, вх Д., ап. 3 Маргарита Иванова Дякова
№ 4 (794) / 19. 01.2012 г. „ОН СТЕЙДЖ” ООД 131576397 София, ул. „Стара планина” 5, ет.8 Марк Джъстин Елиът
№ 5 (795) / 30. 01.2012 г. ФОНДАЦИЯ “КУЛТУРНА ФОНДАЦИЯ А 25” 176138923 София, пл. „П.Р.Славейков” 7, вх. Б, ап.30 Павлина Брайкова Дублекова
№ 6 (796) / 30. 01.2012 г. “АХ-БА-КА” ЕООД 131319591 София, ж.к.„Гоце Делчев”, бл. 261, вх. Д, ап.118 Венета Петрова Райчева
№ 7 (797) / 02.02.2012 г. “АКАДЕМИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” ЕООД 201597600 София, ул. „Хан Аспарух” 58, ет.3, ап. 5 Мартина Димитрова Ненова
№ 8 (798) /02.02.2012 г. “ЛИ-1” ЕООД 201288130 София, ул. „Оборище” 33 Лили Иванова Петрова
№ 9 (799) /06.02.2012 г. СДРУЖЕНИЕ “ЧЕРНОМОРСКА СТРАНДЖА” 176237782 София, кв. Горубляне, ул. „Абагар” 16 Петър Георгиев Кънев
№ 10 (800) /21.05.2013 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ХАСКОВО 126128563 Хасково, пл. „Свобода” 19 ВАЛЕНТИН ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ
№ 11 (801) /08.02.2012 г. “ТЕОРЕМА” ООД 130512986 София, бул. „Евлоги Георгиев” 40 Евелина Стойкова Митева
№ 12 (802) /08.02.2012 г. “СОЛАР САМЪР ФЕСТИВАЛ” ООД 201902048 София, бул. „Цар освободител” 20 Илиян Атанасов Дяков
№ 13 (803) /10.02.2012 г. ФОНДАЦИЯ “ЕНЧО КЕРЯЗОВ” 176186537 София, пл. „Народно събрание” 12 Анжела Георгиева Димитрова
№ 14 (804) /14.02.2012 г. «СТЕЙДЖ ДАЙВИНГ СТЪДИС» ЕООД 101155702 София, ж.к. „Младост -1”, бл. 106, ет.2, ап.8 Петър Димитров Филипов
№ 15 (805) /14.02.2012 г. «СТЕФАНИ АРТ» ЕООД 121541775 София, ж.к. „Дианабад”, бл. 20, вх. Г, ет.6, ап.84 Лъчезар Ангелов Стефанов
№ 16 (806) /14.02.2012 г. «ЕС ЕЙЧ ЕН СТУДИО» ООД 200353810 София, ж.к.„Младост 3”, бл. 362, вх.2, ет.2, ап.7 Илиан Здравков Кокаларов
№ 17 (807) /17.02.2012 г. ЕТ «МУЗИКАЛНА КОМПАНИЯ СЪНРАЙЗ МАРИН МАРИНОВ» 103096416 Варна, „Младост”, бл. 150, вх.11, ет.2 ап.5 Марин Георгиев Маринов
№ 18 (808) /17.02.2012 г. АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ «БОЖЕНЦИ» 000210372 с.Боженци, Община Габрово Ели Николова Петрова
№ 19 (809) /23.02.2012 г. НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО «КРЪСТЬО САРАФОВ» 000670723 София, ул. „Г.С.Раковски” 108 А Любомир Тодоров Халачев
№ 20 (810) /24.02.2012 г. „СМЪГЛЪРС” ООД 201343281 София, ж.к..Манастирски ливади, ул. „Тодор Каблешков” 53, вх.Б, ет.7, ап.701 Димитър Петров Драгнев
№ 21 (811) /02.03.2012 г. ФОНДАЦИЯ „ПРОФЕСОР ЕМИЛ КАМИЛАРОВ” 176182866 София, бул. „Драган Цанков” 36, СТЦ Интерпред, офис 102 А Дина Йосифова Шнайдерман
№ 22 (812) /08.03.2012 г. “СКАЛИНО” ООД 201427587 София, ж.к. „Дружба – 2” бл. 514, вх.Б, ет.9 ап.27 Емилия Иванова Миразчийска
№ 23 (813) /09.03.2012 г. ЕТ “МАРИНОВ – ВЕСЕЛИН МАРИНОВ” 121842718 София, бул. „Акад. Стефан Младенов” 80 Веселин Стефанов Маринов
№ 24 (814) /09.03.2012 г. „СПИРИТФЕСТ” АД 201786864 Бургас, ул. „Рилска” 1 Стефан Валериев Еленков
№ 25 (815) /14.03.2012 г. ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН 000665644 София, ул. „15 ноември” 1 Динчо Илиев Кръстев
№ 26 (816) /14.03.2012 г. „ИЗДАТЕЛСТВО БЕЗСМЪРНИ МИСЛИ” ЕООД 201768617 София, ул. „Елемаг” 2, бл. 304, вх..1, ет.5, ап.17 Асен Григоров Минчев
№ 27 (817) /14.03.2012 г. „МУЗИКАЛНА КЪЩА ПСАЛТИКА” ЕООД 131422310 София, ж.к. „Люлин”, бл. 213, вх..Д, ет.7, ап.103 Симеон Стоянов Генов
№ 28 (818) /19.03.2012 г. „СЛАВЕНА” ООД 103087004 Варна, ж.к. „Младост”, ул. „Вярност”12 Наско Якимов Димитров
№ 29 (819) /19.03.2012 г. „ИНТЕРАРТ ФЕСТ” ЕООД 160093921 Пловдив, ул. „Княз Александър I” 38 Ирен Димитрова Чанкова
№ 30 (820) /20.03.2012 г. ФОНДАЦИЯ „ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК” 131001507 София, ул. „Св. Иван Рилски” 1, ет.1 Амелия Веселинова Личева
№ 31 (821) /20.03.2012 г. МУЗЕЙ „БОРИС ХРИСТОВ” 131157965 София, ул. „Цар Самуил” 43 Елена Константинова Драгостинова
№ 32 (822) /22.03.2012 г. “A – ПРЕС” ООД 117029317 София, кв.„Модерно предградие”,ул. 367-МА 31 Ремзи Булут
№ 33 (823) /23.03.2012 г. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО ПРОФЕСОР ПЕТЪР ДЕТЕВ” 175839775 София, ул. „У.Гладстон” 20 (офис 1) Мария Илиева Детева
№ 34 (824) /07.11.2012 г. ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА - КАРЛОВО 176223131 Карлово, ул. „Площад 20-ти юли” Мирослав Николаев Колев
№ 35 (825) /23.03.2012 г. ФОНДАЦИЯ „ООСТ-ОЙРОПА ПРОЙЕКТЕН” Кралство Нидерландия, гр. Утрехт, ул. Мерведекаде 117 Рудолф Хискес-Бос
№ 36 (826) /26.03.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ГЕНЕАЛОГИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ РОДОЗНАНИЕ” 131140880 София, ул. „Г.С.Раковски” 127, ет.2 Антоанета Георгиева Запрянова
№ 37 (827) /27.03.2012 г. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ЕООД 115868007 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, Георги Славов Кърнев
№ 38 (828) /27.03.2012 г. „КОАЛА ПРЕС” ООД 115869803 Пловдив, ул. „Атанас Каменаров” 11 Динко Генчев Стойчев
№ 39 (829) /19.03.2013 г. „ИЗДАТЕЛСКО АТЕЛИЕ АБ” ООД 201953014 София, ул. „Княз Борис I” 134 Ана Василева Боянова
№ 40 (830) /29.03.2012 г. “ДЖИЛЕРА” ООД 201898176 София, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 35, вх. Б, ет.8, ап. 43 Йордан Киров Йорданов
№ 41 (831) /29.03.2012 г. “СТУДИО ПЛАКАТ 1” ЕООД 175430351 София, ул. „Любен Каравелов” 53 Евгени Божидаров Йонов
№ 42(832) /03.04.2012 г. “БИБЛИОТЕКА-48” ООД 000708939 София, ул. „Шипка” 44 Николай Методиев Стоянов
№ 43(833) /04.04.2012 г. “ДИЗАЙН ИМИДЖ РЕКЛАМА” ООД 201877310 София, ж.к. „Стрелбище”, бл.28, вх. А, Костадин Христов Чернев
№ 44(834) /18.04.2012 г. ФОНДАЦИЯ “ТАВИТА ФОНДАЦИЯ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ” 176242968 Пловдив, ул. „П.Р.Славейков” 5 А Красимира Христова Кръстанова
№ 45(835) /18.04.2012 г. СДРУЖЕНИЕ “ПООЩРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕТСКИ ТАЛАНТИ - ВЕГА” 175444319 Варна, ул. „Околчица” 5 А Ирена Тодорова Атанасова - Стойчева
№ 46(836) /23.04.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „ОКАСТА” 108686538 Кърджали, бул. „България” 37, вх. А, ап. 18 Румяна Димитрова Бъчварова
№ 47(837) /24.04.2012 г. ФОНДАЦИЯ „ФОНДАЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН И ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛЕПИ И ИНВАЛИДИ РАВНОСТОЙНО ПАРТНЬОРСТВО” 121669967 София, ж.к. „Бъкстон”, бл. 4, вх.А, ет.1, ап.1 Анелия Петрова Велинова-Кацарска
№ 48(838) /24.04.2012 г. ФОНДАЦИЯ „СОФИЯ ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА” 175810193 София, бул. «Патриарх Евтимий» 22, ап.4 Асен Бориславов Асенов
№ 49(839) /24.04.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНИ КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ -ТРОИЦА” 176272769 София, ж.к. «Младост» 1, бл. 78, вх.6, ап.134 Таня Ицова Терзиева
№ 50(840) /26.04.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКО ХРИСТИЯНСКО СДРУЖЕНИЕ ИМКА ДОБРИЧ” 175943507 Добрич, ул. «Ген. Колев» 7, вх. 1, ап. 3 Кита Ивайлова Бончева
№ 51(841) /26.04.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „ЕТНИЧЕСКА ХАРМОНИЯ” 117044949 Русе, ул. «Петрохан» 92, бл.Марица, вх А, Румянка Стоянова Куцарова
№ 52(842) /27.04.2012 г. “АРТ УЪРКС”ЕООД 201349238 София, ул. „Ген. Гурко” 48, ап. 24 Мая Калинова Митрева
№ 53(843) /27.04.2012 г. “РИЛФИЛ” ЕООД 201372219 София, ул. „Петра ” 6 Андрей Андреев Пеев
№ 54(844) /02.05.2012 г. “МОДО БЪЛГАРИЯ” ЕООД 125556358 София, ул. „Брегалница ” 40, офис 3 Венета Бориславова Нейнска
№ 55(845) /07.05.2012 г. ФОНДАЦИЯ “ЦВЕТЕ” 176106797 София, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Иван Сусанин ” 45, бл. Б, вх. Б, ап.5, ет. 1 Венета Иванова Николова
№ 56(846) /07.05.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „НОМАД ДЕНС АКАДЕМИ БЪЛГАРИЯ” 176110258 София, ж.к. „Бели брези”, бл. 20, вх. 5, ет.23 Кателина Владимирова Кънчева
№ 57(847) /07.05.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „МУЛТИАРТ” 175767297 София, ул. „Цар Симеон” 109 Томи Димитров Йовчев
№ 58(848) /07.05.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТТО СОФИЯ ПЕЕ” 175838431 София, ул. „Гео Милев” 125 Чавдар Гергов Гергов
№ 59 (849) /09.05.2012 г. ФОНДАЦИЯ „ОТВОРЕН ИНТЕЛЕКТ – ОУПЪН МАЙНД” 121798556 София, ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2, вх. А, ап. 15/16 Татяна Иванова Косекова
№ 60(850) /15.05.2012 г. “БРАЗИ Ю”ЕООД 202008670 София, ул. „Славянска” 38, вх. А, ап.3 Соня Клодин Габор
№ 61(851) /18.05.2012 г. ФОНДАЦИЯ “ТЕАТЪР ИСКРА» 176273110 София, бул. „Ботевградско шосе” 166 А Милена Бориславова Стоянова
№ 62(852) /18.05.2012 г. ЕТ „ВЕСЕЛИН ПРАМАТАРОВ – СОНМ” 115085687 София, ж.к. „Обеля”, бл. 245, вх.1, ет.11, ателие 3 Веселин Костадинов Праматаров
№ 63(853) /23.05.2012 г. "АБАГАР" АД 814216918 Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 98 Мариян Веселинов Кенаров
№ 64(854) /29.05.2012 г. „РИТОН – К” ООД 131541955 София, ул. „Димитър Шишманов” № 3 Екатерина Асенова Михайлова
№ 65(855) /15.06.2012 г. ЕТ „ЕДИ – ЦЕНТЪР ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ – ЕМИЛ ИЛИЕВ” 121548780 София, ул. Райко Жинзифов № 15, бл. 10, вх. А, ап. 6 Емил Димитров Илиев
№ 66(856) /21.06.2012 г. ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ВИДА” 000 152 296 Видин, ул. „Градинска” № 13 Ирина Огнянова Флорова – Капелова
№ 67(857) /06.07.2012 г. „МАЙНЕТ.БГ” ООД 201480419 София, ул. „Смолянска” № 10, ап. 3 Мартин Методиев Христов
№ 68(858) /12.10.2012 г. „ДЕГРИС ИВЕНТС” ЕООД 202071651 София, ул. „Христо Ботев” № 48, ет. 3 Виолета Александровна Гармашевская
№ 69(859) /13.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТ СТУДИО КАМБАНА” 131572160 София, ж.к. "Лагера", бл. 36, ет. 3 Екатерина Йорданова Казакова
№ 70(860) /16.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ПО ИНТЕРЕСИ КОСМОС” 175821713 София, ж.к. "Дианабад", бл. 57, ет. 15 Милена Павлова Панова - Аврионова
№ 71(861) /17.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „Б ПЛЮС” 175814334 София, ж.к. Младост 1, бл. 23, вх. I, ет. 8 Йордан Славейков Тодоров
№ 72(862) /17.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „ФУЛС ОН ДЪ ХИЛ” 176194384 София, ул. Васил Левски 60, ап. 5 Стефания Георгиева Георгиева
№ 73(863) /19.07.2012 г. „ЕКЗОД АРТ” ЕООД 201465584 София, ж.к. Яворов, ул. "Николай Ракитин" № 3, ет. 2 Кристин Митков Шарков
№ 74(864) /19.07.2012 г. „ПРО БОНО” ООД 175280453 София, ж.к. Младост 1, бл. 1А, вх. 1, ет. 16 Пенко Стефанов Господинов
№ 75(865) /20.07.2012 г. ФОНДАЦИЯ "АРТ ЛИНК" 176267601 София, ул. Индустриална № 11 Живко Петров Желязков
№ 76(866) /20.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "ВИДЕОХОЛИКА" 175858341 Варна, ж.к. Левски; ул. Студентска № 12; бл. 12, ет. 3 Нено Белчев Белчев
№ 77(867) /20.07.2012 г. ФОНДАЦИЯ "КУЛТУРА АНИМИ" 131181941 София, ул. Ворино № 52, ет. 4, ап. 1 Кръстьо Стоянов Ламбев
№ 78(868) /20.07.2012 г. ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ КЛАСИК-ФОНД "ИЗКУСТВО И КУЛТУРА"" 176318775 Пазарджик, ул. Градинарска № 11 Мавриело Петров Колев
№ 79(869) /23.07.2012 г. "УЕСТ ЕНД АКАДЕМИЯ" ООД 201487096 София, ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 15, ап. 2 Живко Николов Ботев
№ 80(870) /24.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „ТВОРЧЕСТВО ЗА ВСЕКИ” 176264313 София, ж.к. Младост 4, бл. 468, вх. 6, ет. 3 Елена Веселинова Колева-Иванова
№ 81(871) /24.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ – АЛОС” 131058472 София, ул. "Цар Иван Асен II" № 30, ет. 2, ап. 4 Любен Николаев Кулелиев
№ 82(872) /25.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „МАРГАРИТКИ” 176029048 Стара Загора, ул. "Георги Сава Раковски" № 57 Маргарита Ненчева Шоселова
№ 83(873) /27.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "ГАРАЖ-КОЛЕКТИВНА ПЛАТФОРМА ЗА НЕЗАВИСИМИ АРТИСТИ" 176232454 София, ж.к. Овча купел 1; бл. 412, вх. Л, ет. 4 Ирена Красимирова Цветанова
№ 84(874) /27.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "ПЛЮС" 175859945 София, ул. "Бенковски" № 25, ет. 3 Мирослав Стоянов Христов
№ 85(875) /27.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ТЕНДЖЕРАТА ПОД НАЛЯГАНЕ - СДРУЖЕНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО В УСЛОВИЯ НА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ" 176050067 София, ж.к. Изток, бул. Цариградско шосе № 10, бл. 5, вх. А, ет 5 Ида Андрей Даниел
№ 86(876) /27.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ / "КОЛДПИЙЗ ТАНЦОВО ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ" 176345377 София, ж.к.Младост 2, бл. 219 А, вх. 1, ет. 4 Александър Стоянов Манджуков
№ 87(877) /27.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "СТУДИО ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР ВОКС ПОПУЛИ" 176246183 София, кв. Иван Вазов, ул. Бурел, бл. 62 А, вх. А Неда Михайлова Соколовска
№ 88(878) /30.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "ФАБРИКАТА" 107573352 Габрово, ул. Стефана Богдан Генчева № 25 Димо Пенчев Димов
№ 89(879) /30.07.2012 г. СДРУЖЕНИЕ / "СДРУЖЕНИЕ ЗА ТЕКСТ И ТЕАТЪР ОСЕМ И ПОЛОВИНА" 176037842 София, ул. Симеонов век № 12, вх. Б Весела Веселинова Василева
№ 90(880) /31.07.2012 г. "ГАЛА ФИЛМ" ООД 831714638 София, ул. Струмица № 1, вх. Б, ет. 1 Галина Антонова Тонева
№ 91(881) /02.08.2012 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ /МУЗЕЙ/ - гр. Бяла, Област Варна 000 093 435 Бяла, обл. Варна, пл. Европа, ул. Андрей Премянов № 14 Деян Кирилов Янчев
№ 92(882) /02.08.2012 г. СДРУЖЕНИЕ „БИВЕДА” 175270879 София, ж.к. Сухата река, бл. 13, вх. Б, ет. 8 Бистра Иванова Чолева – Лалева
№ 93(883) /16.08.2012 г. ЕТ "ДАНИ И ДЕСИ - АТАНАС ЕВТИМОВ" 126059619 Хасково, ул. Дойчо Дойчев № 8-12, вх. А, ап. 25 Атанас Делчев Евтимов
№ 94(884) /28.08.2012 г. "ПАУЪР МЮЗИК ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД 202156726 Пловдив, ул. "Александър Стамболийски" № 35, вх. Д, ет. 5 Емилиян Максимов Китов
№ 95(885) /28.08.2012 г. "АРТ КЕЙС" ЕООД 202024799 София, ул. "Костенски водопад" № 47, вх. Б, ап 8 Валерия Костова Пачева
№ 96(886) /28.08.2012 г. "БГ ТРЕЙНИНГ СЪРВИС КОНСУЛТ" ЕООД 131162019 София, бул. Тотлебен № 85-87, ет. 5 Бойко Борисов Гюров
№ 97 (887) / 29.08.2012 г. ФОНДАЦИЯ "БАЛКАНИТЕ - ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ" 176329000 София, бул. „Васил Левски” № 68, вх. 1, ап. 1 ЗЛАТКА СПАСОВА БОРИСОВА
№ 98 (888) / 14.09.2012 г. СИМФОНИКС ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ГРУП ООД 202169008 София, бул. „Бъкстон” № 69, ет. 1, ап. 3 БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ
№ 99 (889) / 18.09.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ" 176383118 Варна, ул. „Константин Доганов” № 30 НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГУРБАНОВ
№ 100 (890) / 09.10.2012 г. „ТЕКНОХЕД” ЕООД 202185471 София, бул. „Сливница” № 153 ЯСЕН СЛАВЧЕВ ПЕТРОВ
№ 101 (891) / 12.10.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "ТЕАТЪР ВИА ВЕРДЕ" 176255008 София, ул. „Университетски парк” № 9, ет. 2 ПЛАМЕН СТАНКОВ ГЛОГОВ
№ 102 (892) / 18.10.2012 г. ТЕАТЪР АРИЕЛ ЕООД 831704471 София, ул. „6-ти септември” № 9, ет. 2 РУБЕН МИХРАН ГАРАБЕДЯН
№ 103 (893) / 19.10.2012 г. ТИ ТИ ДЖИ 2004 ООД 131200772 София, ж.к. Люлин, бл. 238, вх. А, ет. 7 КИРИЛ КИРИЛОВ БОЙЧЕВ
№ 104 (894) / 22.10.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАЛЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ" 131056382 София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 106 ПЕТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ
№ 105 (895) / 18.04.2013 г. „АРТ БГ – ИНВЕСТ” ООД 201111710 София, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 7, ет. 2 ДАНИЕЛ РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
№ 106 (896) / 30.10.2012 г. ФОНДАЦИЯ "ЗЛАТНА АМФОРА" 121888427 София, ул. „Стара планина” № 17, бл. 31 АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВИЧ МИХАЙЛОВ
№ 107 (897) / 06.11.2012 г. СДРУЖЕНИЕ "РЕПЛИКА" 176063246 София, ж.к. Младост 2, бл. 224, вх. 8, ап. 4 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ
№ 108 (898) / 23.11.2012 г. ФОНДАЦИЯ "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" 176422329 София, бул. „Васил Левски”, № 99, вх. В АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧОПОВ
№ 109 (899) / 23.11.2012 г. „МОНТФИЗ АРТ ГРУП” ЕООД 175280535 София, бул. „Цар Освободител”, № 31, ет. 2 СЛАВ БОРИСЛАВОВ БОЙЧЕВ
№ 110 (900) / 23.11.2012 г. „МОНТФИЗ СОУЛ ЕНД БОДИ ЦЕНТЪР” ООД 201198067 София, бул. „Цар Освободител”, № 31, ет. 2 СЛАВ БОРИСЛАВОВ БОЙЧЕВ
№ 111 (901) / 23.11.2012 г. „МОНТФИЗ” ЕООД 201086355 София, бул. „Цар Освободител”, № 31, ет. 2 ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА БОЙЧЕВА
№ 112 (902) / 29.11.2012 г. „АЙ ДИ ПИ МЕДИЯ” ЕООД 200895526 София, ж.к. ЛЮЛИН 6, бл. 667, ет. 1 КОСТАДИН ИВАНОВ ХАЙКОВ
№ 113 (903) / 10.12.2012 г. ФОНДАЦИЯ „ЕЙ ТУ ЗЕТ” 176050569 София, ул. „Юрий Венелин” № 10 ПЕТЪР ЯВОРОВ ДИМИТРОВ
№ 114 (904) / 21.12.2012 г. ФАСИЛИТИ ООД 175064466 София, ж.к. Младост 3, бл. 303, вх. А, ап. 10 ИРЕНА СОТИРОВА КИРОВА
№ 115 (905) / 27.12.2012 г. ФОНДАЦИЯ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА” 130376041 Ботевград, ул. „Любен Каравелов” № 25 КОСТАДИН БОРИСОВ БАНОВ
№ 116 (906) / 27.12.2012 г. ЕТ „ФИЛ - ВЕСЕЛИН МЕЗЕКЛИЕВ” 130422841 София, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Димитър Манов” № 10, вх. Б, ап. 20 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МЕЗЕКЛИЕВ
№ 117 (907) / 27.12.2012 г. „СИМПЪЛ ЕВЕНТС” ЕООД 202202718 София, бул. „Бъкстон” № 69, ет. 1, ап. 3 МЛАДЕН ПАТАЯЦ СИРОТИЧ
№ 118 (908) / 08.01.2013 г. „Слънчева агенция” ЕООД 202344799 гр. Слънчев бряг, х-л Колизеум ЛЕНКА НАЛБАНТОВА
№ 119 (909) / 14.01.2013 г. „АРТ СТАРT” ЕООД 201640681 гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 26, вх. Б, ет. 6 ПЛАМЕН ХРИСТОВ АНДРЕЕВ
№ 120 (910) / 15.01.2013 г. СДРУЖЕНИЕ „КАЛЧЪРЪЛ БРИДЖИС” 176012305 гр. София, ул. „Георги Данчов Зографина” № 8 НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ ИЛЧЕВ
№ 121 (911) / 17.01.2013 г. „ТРИ БЕАРС ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ООД 202265818 гр. София, ул. „Смолянска” № 30, ет. 5, ап 18 ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
№ 122 (912) / 23.01.2013 г. „Тикетпортал БГ” ООД 200492190 гр. София, ж.к. Средец, ул. „Славянска” № 32 МИРОСЛАВ ЛАСЛО БОРШОШ
№ 1 (913) / 04.02.2013 г. „МОТОР ШОУ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД 202396853 гр. София, ж.к. Люлин, бл. 237, вх. А, ет. 4 НАДЕЖДА АТАНАСОВА ДОЛАПЧИЕВА
№ 2 (914) / 04.02.2013 г. СДРУЖЕНИЕ / "НОВ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР СЪЛЗА И СМЯХ" 176384184 гр. София, ж.к. Люлин 4, бл. 436, вх. 1, ет. 10 ЕМИЛ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ
№ 3 (915) / 20.02.2013 г. ФОНДАЦИЯ "СИДЕЯ" 176029443 гр. Варна, ул. “Фредерик Жолио-Кюри” № 42 СВЕТЛОЗАРА СВЕТЛОЗАРОВА ХРИСТОВА
№ 4 (916) / 20.02.2013 г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ / "КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - КАЗАНЛЪК" 176427956 гр. Казанлък, ул. “Искра” № 4 БЕДРОС АРТИН АЗИНЯН
№ 5 (917) / 21.02.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "АРТ ЦЕНТЪР СТРИНДЖЕНДО" 124526604 гр. София, ул. “Струга” № 28, ет. 4 ЕМИЛ ГОРАНОВ СТРУНДЖЕВ
№ 6 (918) /25.05.2016 г. МЕТЕО КОМ 2016 ЕООД 202826817 гр. София, ж.к. Надежда 4, бл. 464, вх. A, ет. 14 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЪРТИЛОВА
№ 7 (919) / 13.03.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ ТРАДИЦИИ ИЗКУСТВО И ЕТНОЛОГИЯ - Б.И.Т.И.Е." 176427874 гр. София, ул. «Хан Аспарух» № 51, ет. 3, ап. 10 ВЕСЕЛИНА ОЛЕГОВА НЕДКОВА
№ 8 (920) / 07.03.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ" 000 703 194 гр. София, ул. "Шипка" № 6 ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ ГЕНОВ
№ 9 (921) / 19.03.2013 г. "РОЗЕКС" ЕООД 115811390 гр. Пловдив, ул. «Пълдин» № 12 СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ДРАГУШЕВ
№ 10 (922) / 19.03.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНО ТРИАНАЛЕ НА СЦЕНИЧНИЯ ПЛАКАТ-СОФИЯ" 130279044 гр. София, ж.к. Младост, бл.102, вх. 2 БОЖИДАР КОНСТАНТИНОВ ИКОНОМОВ
№ 11 (923) / 19.03.2013 г. "ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА РОД - РАНГОЧЕВ И МАЛЧЕВ" СД 831025454 гр. София, бул. «Васил Левски» № 42 КОНСТАНТИН ЗВЕЗДОМИРОВ РАНГОЧЕВ
№ 12 (924) / 20.03.2013 г. "МИРФЕЯ" ЕООД 202137035 гр. София, ж.к. Редута, ул. Марагидик № 62, ет. 3 МИЛЕНА БОЙКОВА МИЛАДИНОВА-ТЕРЗИЙСКА
№ 13 (925) / 21.03.2013 г. "ПИК-ВТ" ЕООД 201077197 гр. Велико Търново, ул. Цар Тодор Светослав № 17 БОЙКА НИКОЛОВА КУШЕВА-МУТАФЧИЕВА
№ 14 (926) / 22.03.2013 г. ФОНДАЦИЯ "ПАРТНЬОРИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ, ТРУДОВИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА - ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОР" 175778450 гр. Пловдив, пл. Гроздов пазар № 8, офис 1 МИШО ИЛИЕВ ГРЪБЛЕВ
№ 15 (927) / 22.03.2013 г. ФОНДАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КУЛТУРНО СЪРЕВНОВАНИЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 176352959 гр. София, ул. «Методи Патчев», бл. 13, вх. Е, ап. 167 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
№ 16 (928) / 22.03.2013 г. "ТОП АРТИСТС" ООД 202177574 гр. София, ул. «Шипка» № 34, ет. 3 АТАНАС АНДРЕЕВ ЯНКУЛОВ
№ 17 (929) / 25.03.2013 г. "АВАЛОН ПЪБЛИШИНГ" ЕООД 200570867 гр. София, ж.к. "Разсадника", бл. 24, вх. Б, ет. 5 ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
№ 18 (930) / 26.03.2013 г. "ГРОЗЕН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ" ЕООД 201039506 гр. София, ул. «Цар Симеон» № 202, ет. 4 ИВАН ТОДОРОВ КОРИТАРЕВ
№ 19 (931) / 26.03.2013 г. "ИТУС 98" ЕООД 121766918 гр. София, ул. «Граф Игнатиев» № 38А, ет. 4 КЪНЧО АСЕНОВ КРЪСТЕВ
№ 20 (932) / 26.03.2013 г. "АТЕА БУКС" ЕООД 200103632 гр. София, бул. «Дондуков» № 18, ет. 2, ап. 5 ДЕЛЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ
№ 21 (933) / 29.03.2013 г. "КРИСТАЛ МЮЗИК" ЕООД 202496020 гр. Стамболийски 4210, ул. «Тракия» № 87 ЕМИЛИЯН МАКСИМОВ КИТОВ
№ 22 (934) / 29.03.2013 г. ФОНДАЦИЯ "ИСКЪР" 816075838 гр. Мездра, ул. «Вл. Заимов» № 2 СТЕФАН СТОЙЧЕВ ЗДРАВКОВ
№ 23 (935) / 01.04.2013 г. ЕТ „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СЛОВО И ЗНАК - ЖЕНИНА ЕНЧЕВА” 175274557 гр. София, ул. Цанко Церковски № 33, ет. 2 ЖЕНИНА РАЙНОВА ЕНЧЕВА
№ 24 (936) / 01.04.2013 г. „ТОЧИЦА” ООД 201042278 гр. София, ж.к. «Хаджи Димитър», бл. 111, вх. Б, ет. 6 ЗОРНИЦА ХРИСТОВА БОДАКОВА
№ 25 (937) / 01.04.2013 г. „Издателство за поезия ДА” ООД 202048704 гр. София, ж.к. Ситняково № 63, ет. 3, ап. 12 ИГЛИКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
№ 26 (938) / 01.04.2013 г. „ГРАМА” ООД 110530165 гр. Плевен, ул. «Сопот» No 9, ет. 1, ап. 3 ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ПЪРВАНОВ
№ 27 (939) / 01.04.2013 г. „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ „ПОЛИ”” ООД 831056987 гр. София, ул. «Верила» № 1, вх. А, ет. 5 ПАВЛИНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
№ 28 (940) / 01.04.2013 г. „СВЕТЛАНА ЯНЧЕВА - ИЗИДА” ЕООД 202291300 гр. София, бул. «Шипченски проход» № 18, вх. Б, ет. 5 СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ЯНЧЕВА
№ 29 (941) / 02.04.2013 г. ЕТ „ХАЙНИ - КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ” 831397230 гр. София, ул. «Незабравка» № 33 А, бл. 315, ет. 16 КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КОНСТАНТИНОВ
№ 30 (942) / 03.04.2013 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ГУТЕНБЕРГ” ЕООД 202233005 гр. София, ул. «Осогово» № 60 АНАТОЛИЙ ВАСИЛЕВ КЪНЕВ
№ 31 (943) / 03.04.2013 г. „ПРОЕКТОРИЯ” ЕООД 200626159 гр. София, ж.к. Стрелбище, Гоце Делчев № 103, вх. 1, ап. 1 ЮНУЗ МЮМЮНАЛИ ЮНУЗ
№ 32 (944) / 03.04.2013 г. „ФОЛИАРТ” ООД 834057238 гр. Добрич, бул. 25-ти Септември № 49 НИКОЛАЙ ИВАНОВ РАДЕВ
№ 33 (945) / 04.04.2013 г. „ИНТЕЛДЕЙ СОЛУШЪНС” АД 831656220 гр. София, ул. «Цар Симеон» № 57, ет. 2 НЕВЕНА ГЕНЧЕВА ПОПОВА-МИНКОВА
№ 34 (946) / 05.04.2013 г. „АРТГРАФ” ЕООД 121695168 гр. София, ул. „Хубавка” № 6, ет. 4 ПЕТЪР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ
№ 35 (947) / 05.04.2013 г. „Д ЕНД Д-АГЕНЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА” АД 131268271 гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов” № 1, вх. 1, ет. 1 ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА - МИХОВА
№ 36 (948) / 08.04.2013 г. „АВТО СПЕКТЪР” ЕООД 825232203 гр. Пловдив, ул. „ул. Петьофи” № 19 ИВАЙЛО ПЕТРОВ БОТУШАНОВ
№ 37 (949) / 10.04.2013 г. „ТИ КЮ ПАРТНЕРС” ЕООД 201468559 гр. София, ж.к. Илинден, бл. 120, вх. В, ет. 1 ИВО НИНОВ ГЕОРГИЕВ
№ 38 (950) / 11.04.2013 г. ФОНДАЦИЯ "ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА КРЕАТИВНОСТ" 176458880 гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 147 ИВАЙЛО ИВАНОВ ИВАНОВ
№ 39 (951) / 11.04.2013 г. ФОНДАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДЕН КЛУБ НА ТАЛАНТА-АРТТОС" 175490366 гр. София, ж.к. „Красно село”, бл. 201А, вх. А, ет. 7 ТОДОР ДИМИТРОВ МАДОЛЕВ
№ 40 (952) / 19.04.2013 г. "РЕПОРТЕР" ЕООД 831175272 гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 113 КРУМ ЙОНЧЕВ БЛАГОВ
№ 41 (953) / 30.04.2013 г. ФОНДАЦИЯ / "КРАЛИЦА НА МУЗИКАТА И ИЗКУСТВАТА" 176471408 гр. Божурище, бул. Европа, Народно читалище Христо Ботев 1934 МИЛЕНА СЛАВОВА ПЕЙДЖ-РОБЪРТС
№ 42 (954) / 07.05.2013 г. "ПЕРГАМЕНТ" ООД 130419133 гр. София, ул. „Пиротска” № 12, ет. 3 ГЕОРГИ ИВАНОВ МИЛЕВ
№ 43 (955) / 13.05.2013 г. ЕТ "ВИДЖИ - ВИКТОР ГУЦЕВ" 130537911 гр. София, ж.к. Надежда 3, бл. 303, вх. Б, ет. 8 ВИКТОР КОСТАДИНОВ ГУЦЕВ
№ 44 (956) / 16.05.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "СЛИЙПУОЛКИНГ" 175145982 гр. София 1415, ул. „Акад. Сандерс” № 12 РУСИ МИЛКОВ ЙОСИФОВ
№ 45 (957) / 17.05.2013 г. ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ТОПОЛОВГРАД 176490821 гр. Тополовград, ул. България № 31 ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ КЪЛВАЧЕВ
№ 46 (958) / 21.05.2013 г. „ЕЛЕН МЮЗИК” ЕООД 200880944 гр. София, ул. Оборище № 22, ет. 3 МАРИЯ СТОИЛОВА ПАНЕВА
№ 47 (959) / 12.06.2013 г. „ЛАОКООН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД 130519863 гр. София, ул. д-р Алберт Лонг No 11, ап. 22 ИВАЙЛО КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
№ 48 (960) / 13.06.2013 г. ФОНДАЦИЯ „ОПЕРОСА” 175227340 гр. София, ж.к. „Гео Милев”, бл. 115, вх. 1, ет. 4 КАТЕРИНЕ ЕЛИНА ХААТАЯ
№ 49 (961) / 17.06.2013 г. ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО ИЛИНДЕНЦИ” 176479757 с. Илинденци 2833, ул. „Костур Махала” № 1 НИНА ИВАНОВА РУСЕВА
№ 50 (962) / 17.06.2013 г. „СОФИЯ АРТ ГРУП” ЕАД 201371793 София, ж.к. Младост, бул. Въртопо 47, вх. А, ет. 4 ИВАН ГЕОРГИЕВ САЛЧЕВ
№ 51 (963) / 25.06.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "ПЕНСИОНЕРСКО СДРУЖЕНИЕ АКТИВНО ДЪЛГОЛЕТИЕ" 176267722 гр. Дулово, ул. „Христо Ботев” № 90 АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
№ 52 (964) / 09.07.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА" 105035885 гр. Видин, кв. Строител, бл. 0, вх. А, ап. 30 МЕТОДИ ФИЛЧЕВ ИЛИЕВ
№ 53 (965) / 09.09.2013 г. ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЬР – БЛАГОЕВГРАД 000 018 767 гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев” №1 МАРИЯ РАДИЛОВА РАЙНОВА
№ 54 (966) / 11.07.2013 г. „СЕРДИКА МЮЗИК ПРОДАКШЪНС” ЕООД 202576274 гр. София, ж.к. Чумерна № 13, ет. 1, ап. 1 МАРКО ИВАНОВ ЧОБАНОВ
№ 55 (967) / 16.07.2013 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ” 121108254 гр. София, ул. Гурко № 52, ет. 4 НЕЙЧО ХРИСТОВ КЪРПАЧЕВ
№ 56 (968) / 18.07.2013 г. „БЛЕК ФЛЕГ” ЕООД 201002807 гр. София, ж.к. Дървеница, бл. 17, вх. Б, ет. 3 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ШИВАРОВ
№ 57 (969) / 19.07.2013 г. ЕТ „КАМИЛА - ИЛИЯ ДЕВЕДЖИЕВ” 117594380 гр. Русе, ул. Борисова № 99, бл. Йовков, вх. А ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДЕВЕДЖИЕВ
№ 58 (970) / 19.07.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "ПЕТЛИТЕ" 176459509 гр. Бургас, к-с Зорница, бл. 11, вх. А, ет. 6 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
№ 59 (971) / 23.07.2013 г. ФОНДАЦИЯ "ПРОСТРАНСТВО ЗА ТАНЦ" 176053316 София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Клисура № 2 МАЯ МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА
№ 60 (972) / 23.07.2013 г. ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР "ПАТИЛАН" – МОНТАНА 111002459 гр. Монтана, ул. Иван Вазов № 22 ИВАН ВЕЛФИНОВ ИСТАТКОВ
№ 61 (973) / 23.07.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "ТЕАТЪР-СТУДИО ПЕРСОНА" 103264141 гр. София, ул. Чипровци № 14, ет. 3 АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
№ 62 (974) / 24.07.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПОРТНИ ТАНЦОВИ ДИСЦИПЛИНИ - ЕРА 3000" 160102683 гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 56, ет.2 КРЕМЕНА АТАНАСОВА ШОПОВА
№ 63 (975) / 26.07.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 115173977 гр. Пловдив, ул. „Весела” № 30 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ПАРАПАНОВ
№ 64 (976) / 31.07.2013 г. „АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ” ЕАД 130419375 гр. София, бул. „Самоков” № 60 АЛЕКСАНДЪР ДОНЕВ АНГЕЛОВ
№ 65 (977) / 01.08.2013 г. „Ами да - 6” ООД 202623368 гр. София, ж.к. Гео Милев 117, вх. Б ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА БОЕВА
№ 66 (978) / 01.08.2013 г. „Ха Ха Ха ИмПро” ООД 202679356 гр. София, Сан Стефано №19, ет. 3, ап. 4 ПЕТЪР МИХАЙЛОВ МЕЛТЕВ
№ 67 (979) / 05.08.2013 г. СДРУЖЕНИЕ „ПУЛСАРТ” 176194391 гр. София, ул. „Цар Симеон” №2, ап. 13 МАРТИН ГЕОРГИЕВ КАРОВ
№ 68 (980) / 07.08.2013 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЛОВЕЧ 110564185 гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков” № 1 КАПКА НАКОВА КУЗМАНОВА
№ 69 (981) / 07.08.2013 г. ФОНДАЦИЯ "ЗЛАТНО КЛЮЧЕ" 000 681 043 гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 523 вх. 5 ет. 5 МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТАНОВ
№ 70 (982) / 07.08.2013 г. „ЕМ ДЖИ ПРОДЮСИНГ” ЕООД 202508106 София, ж.к. "Овча купел-2", бл. 33, вх. А, ет. 4 ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ ГИЯСБЕЙЛИ
№ 71 (983) / 07.08.2013 г. „КАМЕН ВО СТУДИО” ЕООД 831253283 София, ул. „Г. С. Раковски” № 191Б, ет. 5 ТИХОМИР РОМАНОВ ГАВРИЛОВ
№ 72 (984) / 07.08.2013 г. ФОНДАЦИЯ "ВЕДНА" 176246774 София, бул. „Христо Ботев” № 29 КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА НИКОЛОВ
№ 73 (985) / 07.08.2013 г. ФОНДАЦИЯ "СПЕКТРА" 176516789 гр. Пловдив, ул. „Георги Бакалов” № 28 ВИКТОР ИЛИЕВ УЗУНОВ
№ 74 (986) / 07.08.2013 г. ФОНДАЦИЯ "СПОДЕЛИ ДОБРОТО" 176466681 гр. София, ул. „Ябълкова градина” № 19А ИВА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА-КАРАГЬОЗОВА
№ 75 (987) / 09.08.2013 г. ФОНДАЦИЯ "КРЕО КУЛТУРА 176485831 гр. Варна, ул. „Марко Балабанов” № 23 БИЛЯНА РУБИНОВА КОЦЕВА
№ 76 (988) / 12.08.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "ТЕАТЪР ВЯТЪР 130092482 гр. София, ул. „Стефан Стамболов” № 13, ет. 4 ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
№ 77 (989) / 20.08.2013 г. ФОНДАЦИЯ "КОРЕН" 176429900 гр. София, ул. „проф. Асен Златаров” № 10 БОЖИДАР АНТОНОВ ЕМАНУИЛОВ
№ 78 (990) / 23.08.2013 г. „ИК УНИСКОРП” ЕООД 202367666 гр.София, ж.к. „Захарна фабрика”, бл.19, вх.Б, ап.8 ЛЪЧЕЗАР ЧАВДАРОВ РАГИН
№ 79 (991) / 23.08.2013 г. СДРУЖЕНИЕ „КУЛТУРНА ВЪРТЕЛЕЖКА” 176500386 гр.София, ул. „Цанко Церковски” № 22 СТЕФАН КРАСИМИРОВ БОЗАДЖИЕВ
№ 80 (992) / 28.08.2013 г. СДРУЖЕНИЕ „КРИЕЙТИВ БОКС” 176045248 гр.София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 28, вх. Г, ап. 54 МАРИН МИНЧЕВ ДИМИТРОВ
№ 81 (993) / 12.09.2013 г. „ИНТЕРШОУ” ЕООД 103861204 гр. Варна, ул. „Хан Аспарух” № 32 ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ
№ 82 (994) / 13.09.2013 г. „Работилница Културно Настроение (РКН)” ЕООД 202710734 гр. София, бул. „Плиска”, бл. 1, вх. Г, ет. 1 ИВО РУМЕНОВ ГУГЛЕВ
№ 83 (995) / 18.09.2013 г. „БУЛ БЕК” ООД 104651753 гр.Велико Търново, ул. Стефан Стамболов 4 №4 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ МАРКОВ
№ 84 (996) / 25.09.2013 г. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ / "АНСАМБЪЛ ЗАГОРЧЕ" 123105449 гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” № 94 ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ
№ 85 (997) / 27.09.2013 г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ" 000 697 600 гр. София, ул. „Московска” № 5 ИВАН ВИКЕНТИЕВ КОМИТСКИ
№ 86 (998) / 04.10.2013 г. ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР" 175655800 гр. София, ул. „Цар Симеон” № 63, ет. 1, ап. 1 СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
№ 87 (999) / 07.10.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО МЮЗИКЪЛЪТ" 176039156 гр. София, ж. к. Младост 1, бл. 92, вх. Б, ет. 13 АНТОН ИВАНОВ РАДОСЛАВОВ
№ 88 (1000) / 09.10.2013 г. "МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА" 176397413 гр. Ямбол, ул. Стара планина № 1 НИКОЛАЙ ДИЧЕВ КОЛЕВ
№ 89 (1001) / 16.10.2013 г. "БВЛ-67" ООД 175163820 гр. София, ул. Симеон Радев № 40, вх. В, ап. 58 КИРИЛ АНДОНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
№ 90 (1002) / 17.10.2013 г. "ЛАЙФ ЕНД ЛАУД" ООД 200172137 гр. София, ж.к. Сухата река, бл. 67, вх. Д, ап. 75 ВИКТОР СТИЛИЯНОВ ПЕНЕВ
№ 91 (1003) / 24.10.2013 г. "АРТИШОК ПРОДАКШЪНС" ЕООД 202246999 гр. София, ул. Цар Шишман № 7, ет. 1 МИРОСЛАВ ЛАСЛО БОРШОШ
№ 92 (1004) / 12.05.2015 г. "КИЙН АКТС" ЕООД 130518472 гр. София, ул. Петра № 6, вх. А, ет.4, ап. 23 АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ПЕЕВ
№ 93 (1005) / 29.10.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "ВОЕННО ИСТОРИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ "МУЗЕЙ БОЙНА СЛАВА"" 176604142 гр. Ямбол, ул. Генерал Заимов, бл. 8, вх. Б, ап. 2 ТОШКО ИВАНОВ СТАНЕВ
№ 94 (1006) / 30.10.2013 г. ФОНДАЦИЯ "НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА" 101679637 гр. Гоце Делчев, ул. Вихрен № 12 ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ЦИРОВ
№ 95 (1007) / 04.11.2013 г. "ОМНИШОПС" ЕООД 202746666 гр. София, ул. 6-ти Септември № 9, ет. 2, ап. 3 РУБЕН МИХРАН ГАРАБЕДЯН
№ 96 (1008) / 05.11.2013 г. "АЖУР - ПИКО" ЕООД 202617014 гр. София, ул. Иван Вазов № 15, ет. 1, ап. 1 КИРИЛ СИМЕОНОВ КИРИЛОВ
№ 97 (1009) / 07.11.2013 г. "БЪЛГЕРИАН ЛАЙВ МЮЗИК" ЕООД 202799964 гр. София, ж.к. Борово, бл. 216, вх. А, ап. 10 АЛЕКСИ ИЛИЕВ КАЛЕВ
№ 98 (1010) / 18.11.2013 г. ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 131444004 гр. София, ул. Александър Жендов № 2 ЛЮДМИЛА ЯНКОВА ДИМИТРОВА
№ 99 (1011) / 19.11.2013 г. ФОНДАЦИЯ "АРТ ЦЕНТЪР - ИЛИНДЕНЦИ" 121596960 гр. София, ул. Латинка № 37 ИВАН ВЛАДИМИРОВ РУСЕВ
№ 100 (1012) / 21.11.2013 г. ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ 000 455 560 гр. Пловдив, ул. Съборна № 14А КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЛИНКОВ
№ 101 (1013) / 29.11.2013 г. "ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП" ООД 202383550 София, ул. Ген. Александър Суворов № 117, вх. Б ДЕНИС ВИКТОРОВ КАСЪМОВ
№ 102 (1014) / 29.11.2013 г ФОНДАЦИЯ "ДИРЯ" 176452742 гр. Плевен, ул. Морава № 2, вх. Г, ет. 4, ап. 8 ГЕРГАНА ИЛИЯНОВА БОЧЕВА
№ 103 (1015) / 03.12.2013 г. "БОНИНИ" ЕООД 202402478 гр. София, ж.к. Зона Б-18, бл. 1-2, вх. Б, ет. 18 ХРИСТО ИВАНОВ БОНИН
№ 104 (1016) / 05.12.2013 г. СДРУЖЕНИЕ "ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ "ЧЕМЕРИКА"" 175305006 гр. София, ул. Цар Иван-Асен II №11, ОНЧ "Антон Страшимиров - 1926" № 13 КОСТАДИНКА МАНЧОВА КАРЪПСКА
№ 105 (1017) / 12.12.2013 г. „ПУКО ЕНД ПУКА ЕЙДЖЪНСИ” ООД 202848429 гр. София, ул. „11-ти август” № 8, ет.4 ЦВЕТЕЛИНА ДОБРЕВА ГРОЗДАНОВА
№ 106 (1018) / 12.12.2013 г. „ПИ ЕЙ МЮЗИК” ЕООД 175121419 гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл. 308, / вх.Б, ап 35 / ПЛАМЕН МИЛЧЕВ УЗУНОВ
№ 107 (1019) / 14.12.2013 г. „Ес Си И-ЕС” ООД 121180079 гр. София, ул. Опълченска № 84 СВЕТЛА ГАНЧЕВА МАНЧЕВА
№ 108 (1020) / 16.12.2013 г. СДРУЖЕНИЕ „ДУПИНИ” 104534764 гр. Велико Търново, ул. Иван Вазов № 16 РУМЕН МИХОВ ДИМИТРОВ
№ 109 (1021) / 17.12.2013 г СДРУЖЕНИЕ „ВОДНА КУЛА АРТ ФЕСТ” 176613220 гр. София, ул. Богатица № 9, ап. 12 НИЯ ИВАНОВА ПУШКАРОВА
№ 110 (1022) / 19.12.2013 г. „Продуцентска къща моноГрам” ООД 202818158 гр. София, бул. Евлоги Георгиев № 153, ет. 2 АЛБЕНА ТОДОРОВА КОЛЕВА
№ 1 (1023) / 09.01.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ПЛАТФОРМА АГОРА - АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВА” 175485586 гр. София, ж.к.„Красно село”, бл. 195, вх. В, ап.73 ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ЛИСИЧКОВА
№ 2 (1024) / 13.01.2014 г. ФОНДАЦИЯ „МАЛЪК ЗОГРАФ” 176324013 гр. Самоков, кв.„Самоково”, бл. 38, вх. В, ап.7 ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
№ 3 (1025) / 20.01.2014 г. „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦИРК СОФИЯ” ЕООД 202253075 гр София, ул. „Клокотница” 29 Силвестър Левенов Лолов
№ 4 (1026) / 20.01.2014 г. „МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС” 568141418 гр Бургас, ул. „Гладстон” 39 Катя Николаева Делчилова
№ 5 (1027) / 20.01.2014 г. ФОНДАЦИЯ „ФОРМАТ СФФ” 131125259 гр София, ул. „Янтра” 17А Яна Ноел Дочева
№ 6 (1028) / 20.01.2014 г. „ЛАУД КОНСЕРТ” ЕООД 202868392 гр София, ул. „Панорамен път” 38А, вх.А, ет.1, ап. 1 Мартин Желязков Стоянов
№ 7 (1029) / 20.01.2014 г. „НИКРИМА” ЕООД 130995499 гр София, ж.к. „Красна Поляна 2”, бл.223, вх.А, ап.1 Григор Иванов Николов
№ 8 (1030) / 06.02.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛТУРА И КНИЖОВНОСТ” 176603381 гр София, бул. „Дондуков”№ 5, вх.4, ет.2, ап. 5 Венка Иванова Рагина
№ 9 (1031) / 06.02.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” 825270716 гр Пловдив, ул. „Димитър Талев” № 49 Нонка Дечева Матова
№ 10 (1032) / 11.02.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „МЕСАМБРИЯ ПОНТИКА” 176216069 гр Несебър, ул. „Месамбрия” № 18 Георги Стойков Карачев
№ 11 (1033) / 20.02.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ЖП МОДЕЛИСТИ” 175691230 ВТУ „Тодор Каблешков”, I учебен корпус, ет 4 Венелин Ралев Василев
№ 12 (1034) / 20.02.2014 г. „ЛАЙФ ЕНД ЛАУД МЮЗИК”ЕООД 202935478 гр София, ж.к „Сухата река”, бл. 67, вх. Д, ет.2, ап. 75 Павлина Георгиева Гергова
№ 13 (1035) / 24.02.2014 г. „ФЛАТ ЛАЙН КЪЛЕКТИВ”ЕООД 202178975 гр София, ул. „Бигла” № 30А, ап.2 Рут Неделчева Колева
№ 14 (1036) / 24.02.2014 г. „КЪЩА-МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ” 455642 гр Сопот, ул. „Васил Левски” № 1 Стефан Филчев Филчев
№ 15 (1037) / 28.02.2014 г. „ФОНДАЦИЯ ЕЛИЗАБЕТ КОСТОВА” 175329644 гр София, ул.„Любен Каравелов” № 15 Елизабет Джонсън Костова
№ 16 (1038) / 28.02.2014 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА” ЕООД 115350662 гр Пловдив, ул.„Христо Ботев” № 27А Янко Иванов Янев
№ 17 (1039) / 06.03.2014 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ХРИСТО ЦОКЕВ” 176351825 гр Габрово, ул.„Св.Св.Кирил и Методий” № 10 Евгени Веселинов Недев
№ 18 (1040) / 11.03.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ТРАДИЦИОННИ И МОДЕРНИ ИЗКУСТВА” 176602409 гр Велико Търново, ул.„Оборище” № 10, вх. Г, ап.21 Александър Христов Михайлов
№ 19 (1041) / 11.03.2014 г. ЕТ „НИНА ДИМИТРОВА – ТЕАТЪР КРЕДО” 831569566 гр София, ул.„Кутловица” № 53, вх.Б, ет.8, ап.22 Нина Димитрова Петкова
№ 20 (1042) / 11.03.2014 г. „ЕВРОПЕЙСКА НАРОДНА АКАДЕМИЯ” ООД 40647344 гр Велико Търново, ул.„Хан Крум” № 10 Калоян Илиянов Николов
№ 21 (1043) / 11.03.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФОЛКЛОРНИТЕ ФЕСТИВАЛИ - ЕАФФ” 104648810 гр Велико Търново, ул.„Хан Крум” № 10 Калоян Илиянов Николов
№ 22 (1044) / 13.03.2014 г. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – С. КУНИНО 000183306 с. Кунино, ул.„Петко Лалов” № 1 Стефан Петров Стефанов
№ 23 (1045) / 13.03.2014 г. ФОНДАЦИЯ „ГРУУВ АТЕЛИЕ” 176466172 гр. София, ул. „Петър Делян” № 15 Никола Ангелов Горялов
№ 24 (1046) / 14.03.2014 г. „ИК ПОЛИС” ООД 131221663 гр. София, ул. „Парчевич” № 37, вх. Б, ет.3, ап.9 Венета Петрова Гунева
№ 25(1047) / 18.03.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ - СОФИЯ” 176085374 гр. София, бул. „Свети Наум” № 10 А Борис Харалампиев Филчев
№ 26(1048) / 18.03.2014 г. ФОНДАЦИЯ „ВИ АРТ” 176367997 гр. Пазарджик, ул. „Йордан Ненов” № 9 Величка Ангелова Тодорова
№ 27(1049) / 20.03.2014 г. ФОНДАЦИЯ „ЙОРДАН ПАРУШЕВ” 176326590 гр. Сливен, ул. „Цар Симеон” № 11, ет.13, ап. 47 Деян Йорданов Парушев
№ 28(1050) / 20.03.2014 г. „ГРАФИТ ГАЛЕРИ” ЕООД 103812011 гр. Варна, ул.„Цар Симеон I” № 31, ет.3; Марин Великов Митев
№ 29(1051) / 27.03.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ПРИЯТЕЛИ НА АВСТРИЙСКАТА МУЗИКА” 176662662 гр. София, ул.„Кораб планина” № 54-56, вх.В, ап.41; Дарина Михайлова Малеева
№ 30(1052) / 27.03.2014 г. „ЪПЪР” ЕООД 201977727 гр.София, ж.к. „Красна поляна”, бл.38 Б, вх.А, ет. 5,ап. 20; Александър Каменов Митов
№ 31 (1053) / 28.03.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БИЙТБОКС АСОЦИАЦИЯ” 201977727 гр.София, ж.к. „Овча Купел 3”, бл. 8, ет.6, ап. ат.8; Александър Христов Деянов
№ 32 (1054) / 01.04.2014 г. ФОНДАЦИЯ „СВЕТОВЕН ФОРУМ НА ИЗКУСТВАТА – КЪМ ЗВЕЗДИТЕ” 176030431 гр.София, ул. „Парчевич” № 35, ап. 1, ет.1 Мариус Иванов Донкин
№ 33 (1055) / 01.04.2014 г. „МРЕЖА ЗА СОЦИАЛНИ КАУЗИ” ЕООД 202960015 гр.София, ул. „Рила” № 6, ет.2 Красимир Панев Стоичков
№ 34 (1056) / 02.04.2014 г. ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ, РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ИМЕОН-БАЛКАНИ” 131132346 гр.София, бул. „Васил Левски” № 59, ап. 3, ет.2 Юлия Борчева Станкулова
№ 35 (1057) / 02.04.2014 г. ФОНДАЦИЯ „ПЪТЯТ НА ТРАКИТЕ” 176466279 гр.София, ул. „Стоил войвода” № 3, офис 1 Диана Иванова Късметска
№ 36 (1058) / 03.04.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ТАНГО.БГ” 176014110 гр.София, ул. „Веслец” № 6, ет.4 Адриан Стефанов Златанов
№ 37 (1059) / 03.04.2014 г. ФОНДАЦИЯ „ЗЛАТНАТА РИБКА” 103790091 гр.Варна, ул. „Бачо Киро” № 10, ет.6, ап.10 Галина Иванова Стоянова
№ 38 (1060) / 04.04.2014 г. ФОНДАЦИЯ „АРТ ПРОДЖЕКТС” 176508010 гр.София, ул. „Св. Киприян”, бл.242, вх.2, ет.1, ап.1 Катерина Владимирова Кирова-Миланова
№ 39 (1061) / 15.04.2014 г. КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ПАРИЖ гр. Париж 75008, ул. „Ла Боеси” № 28 Диана Маринова Игнатова
№ 40 (1062) / 22.04.2014 г. „ЕРА МЕДИЯ” ЕООД 175254572 гр. София, пл. “Славейков” N 11, ет. 2 Цветелина Йорданова Дечева
№ 41 (1063) / 22.04.2014 г. „ОБНОВА БТ – ВЕЗИРОВИ - СИЕ” ЕООД 202083018 гр. Сливен, м. Среди дол № 393 Божидар Тодоров Везиров
№ 42 (1064) / 22.04.2014 г. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГАБРОВО 176349482 гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 10 Красимира Христова Чолакова
№ 43 (1065) / 23.04.2014 г. НАУЧЕН АРХИВ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 665651 гр. София, ул. „15-ти ноември” № 1 Руженка Андреева Симеонова
№ 44 (1066) / 22.04.2014 г. „ТАПА” ЕООД 200536498 гр. София, ул. „Владайска” № 16 Юлиян Емилов Табаков
№ 45 (1067) / 24.04.2014 г. „ИЗДАТЕЛСТВО СЛАВЕНА” ООД 103908561 гр. Варна, ул. „Ген. Радко Димитриев” № 59 А Виталий Александров Зарков
№ 46 (1068) / 25.04.2014 г. „БАРУХ ЕНД ПАРТНЕРС” ЕООД 175194851 гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 19, ап.14 Еми Фидел Барух
№ 47 (1069) / 25.04.2014 г. БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ - ВАРШАВА гр. Варшава, алея. „Уяздовские” 33/35, ет.1 Калина Станчева Велева
№ 48 (1070) / 25.04.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „В ПАМЕТ НА ПРЕДЦИТЕ” 176534374 гр.София, ж.к. „Мотописта”, бл.1Е, вх.В, ет.8, ат.7 Явор Христов Дичев
№ 49 (1071) / 29.04.2014 г. ЕТ „АРА - АРТ - РУМЕН АТАНАСОВ 114039968 гр.Долна Митрополия, ул. „Росица” №10 Румен Атанасов Атанасов
№ 50 (1072) / 29.04.2014 г. „МОНИ ЦОНИ” ЕООД 128565241 гр.Ямбол, ул. „Малко Търново” № 20, вх. А Симеон Георгиев Нанев
№ 51 (1073) / 29.04.2014 г. ЕТ „ПИСЕЦ – ЮЛИЯ МОМЧИЛОВА” 200666666 гр.София, ж.к. „Люлин”, бл. 614, вх. В, ет.4, ап. 55 Юлия Костова Момчилова
№ 52 (1074) / 30.04.2014 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ОГЛЕДАЛО” ЕООД 202597119 гр.София, ул. „Никола Славков” № 48, вх. 1, ап.2 Пламен Стоев Анакиев
№ 53 (1075) / 07.05.2014 г. ФОНДАЦИЯ „ОБЩОНАРОДНА ФОНДАЦИЯ ХРИСТО БОТЙОВ-СОФИЯ” 831658214 гр.София, ул. „Шипка” № 23 Боян Боянов Ботйов
№ 54 (1076) / 07.05.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „СОФИЯ - ДУХ И КУЛТУРА” 176416194 гр.София, бул.„Симеоновско шосе” № 67, ет.3, ап.7 Мария Росенова Русева
№ 55 (1077) / 07.05.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „КАМЕРНО МУЗИКАЛНО ОБЩЕСТВО НОТА БЕНЕ” 175807215 гр.София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви” № 74, ет.2, ап.5 Грациела Иванова Панайотова - Георгиева
№ 56 (1078) / 07.05.2014 г. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „БОРИС ДЕНЕВ” 104015043 гр.Велико Търново, бул.„Ал. Стамболийски” № 17 Николай Димитров Сираков
№ 57 (1079) / 08.05.2014 г. “АЙ ЕМ ЕНТЪРПРАЙЗ” ООД 131256066 гр.София, бул.„Васил Левски” № 37, ет.4, ап. 12 Галина Александрова Спасова
№ 58 (1080) / 08.05.2014 г. ФОНДАЦИЯ “ОРФЕИКА” 130533489 гр.София, ул.„Софроний Врачански” № 1, ет.4, ап. 8 Радосвета Костадинова Клямова
№ 59 (1081) / 08.05.2014 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СКРИТО СЪКРОВИЩЕ” ЕООД 202207268 с. Мало Конаре, ул.„47” № 20 Бистра Спасова Алексова
№ 60 (1082) / 09.05.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТСЕНЗОРИУМ” 175604299 гр.София, ж.к. „Малинова долина” № 25, вх. А, ет.2, ап.19 Лидия Русланова Черешарова
№ 61 (1083) / 09.05.2014 г. „ЕС.ДЕ.КА.” ЕООД 175060432 гр.София, ж.к. „Толстой”, бул. „Рожен” № 9 Ирина Стефчова Атанасова
№ 62 (1084) / 10.05.2014 г ФОНДАЦИЯ „ИНДОЛОГИЧЕСКА ФОНДАЦИЯ „ИЗТОК-ЗАПАД” 121540043 гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” № 24, ет.2, ап. 3 Йорданка Василева Боянова
№ 63 (1085) / 12.05.2014 г. ЕТ „НИКЕ – НТ- 89- НИКОЛА ТЕПЕЛИЕВ” 831410069 гр София, ж.к.„Люлин”, ул.410, бл.409,вх.Е, ет.6, ап. 126 Никола Иванов Тепелиев
№ 64 (1086) / 12.05.2014 г. „ИЗТОК – ЗАПАД ТМ” ЕООД 131049007 гр Божурише, ж.к.„Заимов-2”, № 2, вх.Г, ет.1 Любен Илиев Козарев
№ 65 (1087) / 12.05.2014 г. „ДА ДА ПРОДАКШЪН” ООД 202514269 гр София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 107, вх.Б, ет.5, ап. 18 Димитър Каменов Димитров
№ 66 (1088) / 12.05.2014 г. „БЯЛО БРАТСТВО” ЕООД 121222578 гр София, ул. „Ген. Щерю Атанасов” № 6 Галина Антова Герасимова
№ 67 (1089) / 12.05.2014 г. „ИЗДАТЕЛСТВО БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ” ЕООД 131164422 гр София, ул. „6-ти септември” № 35 Боян Ангелов Иванов
№ 68 (1090) / 12.05.2014 г. „СКРИЙНИНГ ИМОУШЪНС” ООД 200408865 гр София, ул. „Филип Тотю” № 40 Павлина Стойчева Ангелова
№ 69 (1091) / 12.05.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „СЕДЕМ” 175265580 гр София, ж.к. „Овча Купел”, бл. 33Г, вх. В, ет.5, ап.69 Елена Людмилова Мошолова
№ 70 (1092) / 13.05.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ” 176525254 гр София, ул. „Охрид”, бл.69, вх. В, ап.73 Филип Димитров Димитров
№ 71 (1093) / 14.05.2014 г. „ДРАГОСТИН МЮЗИК” ЕООД 202838876 гр София, ж.к. „Дианабад”, бл. 2, ет.3, ап.13 Стефан Тодоров Драгостинов
№ 72 (1094) / 22.05.2014 г. ФОНДАЦИЯ „НО СTУДИО” 176662274 гр София, ул. „Неофит Рилски” № 60, ет.1, ап.4 Нора Хари Караламбева
№ 73 (1095) / 26.05.2014 г. „КОММА ГРУП” ЕООД 203065311 гр София, ж.к. „Орландовци” ул. „София” № 58 Станислав Сашов Ружин
№ 74 (1096) / 29.05.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ЗАБЕЛСКИ ГЛАС” 176663312 гр София, ж.к „Гоце Делчев”, ул. „Кестенова гора”, Валерия Александрова Димитрова
№ 75 (1097) / 09.06.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ПАРТНЬОРИ - КЮСТЕНДИЛ” 109576443 с..Слокощица, обл. Кюстендил, ул. Теменужка № 8 Веска Драганова Миланова
№ 76 (1098) / 16.06.2014 г. ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО – ОРФЕЕВ ЗАВЕТ” 176690665 гр. София, ж.к. „Разсадника” 21 А, вх. Г, ап. 68 Розалина Кирилова Касабова - Кушинчанова
№ 77 (1099) / 16.06.2014 г. ФОНДАЦИЯ „КИНЕМАТОГРАФ МЕДИЯ” 176648381 гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл. 329, вх. 5, ет. 4, ап. 134 Калин Свиленов Димитров
№ 78 (1100) / 18.06.2014 г. ЕТ „ВЕНКО МАРИНОВ – ВИНИ 1837” 121537385 гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 528А,ет.7, ап. 15 Венко Маринов Драгозов
№ 79 (1101) / 18.06.2014 г. „МУЗИКА ЗА ХОРАТА” ООД 203083058 гр. София, ж.к. „Младост 1А”, бл. 501,вх. 1, ап. 24 Мирослав Велизаров Георгиев
№ 80 (1102) / 18.06.2014 г. „МАРГИСЪН” ЕООД 175004113 гр. София, ул. „Цар Асен” № 14 Маргарита Христова Кушинова
№ 81 (1103) / 17.07.2014 г. ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „НАДЕЖДА” 130614717 гр. София, бул. „Ломско шосе” № 2 Анна Георгиева Дамянова
№ 82 (1104) / 26.08.2014 г. ФОНДАЦИЯ „ФЕСТИВАЛ МУНДО ЛАТИНО” 176710185 гр. Пловдив, бул. „Стефан Стамболов” № 75 Румен Руменов Каравълев
№ 83 (1105) / 29.08.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕСТИВАЛНА АСОЦИАЦИЯ” 176405283 гр. София, ул. „Панайот Волов” № 3, ет.5 Васил Димитров Димитров
№ 84 (1106) /15.09.2014 г. “ТЪНДЪР СИТИ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ” ООД 203189654 гр. София, пл. „България” № 1, вх. А5 Йоана Захариева Захариева
№ 85 (1107) /15.09.2014 г. “ДЕНС СТЕЙШЪН” ООД 203122463 гр. София, бул.„Черни връх” №100, Paradise Centre, ет .3 Ралица Атанасова Мерджанова
№ 86 (1108) /16.09.2014 г. ФОНДАЦИЯ „ПЕТЪР ПЕТРОВ – ПАРЧЕТО” 176514012 гр. Русе, ул. „Петър Берон”№ 16 Борис Петров Петров
№ 87 (1109) /03.10.2014 г. „ФАЙЪР СОУЛ” ЕООД 201499483 гр. София, ул. „Козлодуй” № 25 Виктор Георгиев Николов
№ 88 (1110) /30.10.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ВАРНА ДИЗАЙН ФОРУМ” 176615100 грВарна, пл. „Мусала” № 10 Росица Йорданова Никифорова
№ 89 (1111) /05.11.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ГЛОБАЛНО ТВОРЧЕСТВО” 176719355 гр София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 252, вх. Б, ет.8, ап.46 Татяна Йорданова Миланова - Касимова
№ 90 (1112) /18.11.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „АРТЕ КЛАСИКА” 176474144 гр София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Н. Коперник” ет.6, ап.27 Антония Кирилова Евгениева
№ 91 (1113) /18.11.2014 г. „ОЗАРЕНИЕ” ЕООД 1201085443 Седалище/адрес на управление: гр София, , ул. „Позитано” № 171 Женя Костадинова Цветанова
№ 92 (1114) /20.11.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” 103117771 Седалище/адрес на управление: гр Варна, бул. „Владислав Варненчик”№ 60 Представлявано от: Румяна Петкова Вълчева-Йонкова
№ 93 (1115) /24.11.2014 г. „ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПРОДЪКШЪН БГ”ЕООД 203303638 Седалище/адрес на управление: гр София, ж.к. „Света троица”, бл. 374, вх. Д, ап. 98 Георги Стефанов Христов
№ 94 (1116) /01.12.2014 г. СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ - 2004” 131363641 Седалище/адрес на управление: гр София, ул. „Алабин” № 33 Цветан Димитров Минков
№ 95 (1117) /02.12.2014 г. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” 0009039460474 гр Хасково, ул. „България” № 41 Елена Цветкова Шопова
№ 1 (1119) /13.01.2015 г. „ШАКА ЗУЛУ СТУДИО” ЕООД 201308818 гр София, кв. Суходол, м. „Долни Смърдан” № 999 Ана Георгиева Топалова
№ 2 (1120) /15.01.2015 г. „ПРОЗНАНИЕ АКАДЕМИЯ” ЕООД 203270654 гр София, ул. „Шипка” № 36, ет. 3 Михаил Гурков Баликов
№ 3 (1121) /21.01.2015 г. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 00669799 гр София, бул. „Шипченски проход” № 48 Анна Светозарова Донева
№ 4 (1122) /26.01.2015 г. “НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ И ИЗКУСТВАТА – ОРЕШАК” ЕООД 110507565 с. Орешак, ул. „Стара планина” № 256 Иван Александров Чакъров
№ 5 (1123) /29.01.2015 г. БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ - ПРАГА Чехия, гр. Прага, ул. „Клементска”, ет. 2, ап. 6 Галина Стоева Тодорова
№ 6 (1124) /09.02.2015 г. ФОНДАЦИЯ „ДОМА АРТ” 176439353 гр. София, ул. „Бачо Киро” № 5, вх. А, ет. 2, ап. 7 Дойчин Иванов Котларов
№ 7 (1125) /10.02.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „ИНТЕРАКТИВА” 176818225 гр. Варна, ул. „М.Д.Скобелев” № 44 Жулиета Саркизова Ценкова
№ 8 (1126) /10.02.2015 г. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЧИРПАН 000804115 гр. Чирпан, ул. „Георги Димитров” № 87 Тодор Петков Иванов
№ 9 (1127) /10.02.2015 г. „АРТЕ БГ” ЕООД 175367876 гр. София, ул. „Твърдишки проход” № 27, ап. офис 1 Илин Кирилов Стоянов
№ 10 (1128) /10.02.2015 г. ФОНДАЦИЯ „ЗЛАТНА ЛИПА” 176448402 гр. София, ул. „Богатица” № 10-12 Магдалена Янкова Ралчева
№ 11 (1129) /12.02.2015 г. „РИНГО 2005” ЕООД 202903936 гр. София, ул. „Япаджа” № 22 Асен Василев Манолов
№ 12(1130) /17.02.2015 г. ФОНДАЦИЯ „XX ТРИОЛА КВИНТОЛА” 175885751 гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 30А, вх.А, ап. 148 Максим Хари Ешкенази
№ 13 (1131) /19.02.2015 г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН „АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ” - КАЗАНЛЪК 000803725 гр. Казанлък, ул „Генерал Радецки” № 80 Петя Маринова Минекова
№ 14 (1132) /19.02.2015 г. “ЧАМБАО” ООД 201078858 гр. София, ул „Едисон” № 47-47Б Филка Драгомирова Соколова
№ 15 (1133) /20.02.2015 г. НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 831154303 гр. София, кв. Горна баня, ул „Вечерница”” № 21 Величка Велянова Пейкова
№ 16 (1134) /20.02.2015 г. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ” 000455029 гр. Пловдив, ул „Иван Вазов” № 23 Нели Минчева Попова - Коева
№ 17 (1135) /24.02.2015 г. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 000044210 гр. Бургас, ул „Каавала” № 39 Златина Иванова Пантелеева
№ 18 (1136) /24.02.2015 г. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ” 000403460 гр. Плевен, ул „Св.Св. Кирил и Методий” № 33 Жечка Илиева Димитрова
№ 19 (1137) /25.02.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ” 000713516 гр.София, ул „Пиротска” № 5, ет.2 Александър Георгиев Гребенаров
№ 20 (1138) /25.02.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „АНСАМБЪЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 175880875 гр.София, ул „Пиротска” № 5, ет.3, стая 2А Маргарита Величкова Недкова
№ 21 (1139) /25.02.2015 г. „НОВ ТЕАТЪР” ООД 203386527 гр.София, ул „Христо Станчев” № 13, ет.5, вх.А, ап.9 Бойко Ненов Илиев
№ 22 (1140) /10.03.2015 г. „7 ЛЪЧА” ЕООД 202219094 гр.София, ул „Антим I” № 2, ет.7, вх.А, ап.17 Жаклин Ваклуш Толева
№ 23 (1141) /10.03.2015 г. ФОНДАЦИЯ „СЛАВЯНИ” 000707641 гр.София, ул „Никола Мирчев” № 35 проф. д-р Захари Михайлов Захариев
№ 24 (1142) /13.03.2015 г. “КЕНТО КОМЕРС” ЕООД 202186908 гр.София, ул „6-ти септември” № 32 Анна Светославова Кемилева
№ 25 (1143) /13.03.2015 г. ФОНДАЦИЯ „СВЯТА БЪЛГАРИЯ” 176311347 гр.Дупница, ул „Св. Иван Рилски” № 95 Георги Владимиров Чараклиев
№ 26 (1144) /13.03.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „МУЗИКАЛЕН СВЯТ - БАЛЧИК” 176077790 гр.Балчик, ул „Георги Бенковски” № 46 Валентина Георгиева Петрова
№ 27 (1145) /17.03.2015 г. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ” 000083302 гр.Варна, ул „Стефан Караджа” № 34 Христо Иванов Дипчиков
№ 28 (1146) /17.03.2015 г. „ДИД ФАКТОРИ” ЕООД 202130119 Седалище/адрес на управление гр.София, ул. „Шипка” № 24, ет.1, ап. 3 Дениз Герганова
№ 29 (1147) /17.03.2015 г. ФОНДАЦИЯ „БЛИСФУЛ АРТ” 176784972 гр.София, ж.к..„Дървеница”, ул. „Жеко войвода” № 5, Радостина Димитрова Лазарова
№ 30 (1148) /19.03.2015 г. „АКВАРИУС” ООД 831191141 гр.София, ж.к.„Младост 4”, бл. 473 вх. Б, ет.4, ап. 21 Дарина Христова Хараланова - Петкова
№ 31(1149) /31.03.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „ЗЛАТНА ЛИРА 1973” 176432217 гр.Търговище, ул. „Антим I” № 34, ет.2, ап. 4 Илиана Иванова Иванова
№ 32(1150) /31.03.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „ГРИЙН РОК ФЕСТ” 176435173 гр.Русе, ул. „Солун” № 43, бл. „Илина”, вх.1, ап.6 ет.2 Мария Харалампиева Атанасова
№ 33(1151) /08.04.2015 г. „СОФАРТИСТС” ЕООД 203429964 гр.София, ул. „Г.С.Раковски” № 84 Ренета Юлий Ганева
№ 34(1152) /08.04.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ, ТРАДИЦИЯ И КУЛТУРА”БЪЛГАРЧЕ” 175371485 гр.София, ж.к.„Красна поляна”, ул.„Самодивско изворче” № 6, ат. 3Б Розалина Димитрова Златкова
№ 35(1153) /08.04.2015 г. „НЕСТ ПРЕС” ЕООД 202795325 гр.София, ж.к.„Младост -1”, бл. 75А, вх.1, ет.3, ап. 3 Виктория Николаева Лекова
№ 36(1154) /08.04.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЛИБЕРТАРИУМ” 176799981 гр.София, ж.к.„Младост -1”, бул.. „Андрей Сахаров” 75А, ет.3, вх.1, ап.3 Едвин Стефанов Сугарев
№ 37(1155) /08.04.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ЕКЗАРХ АНТИМ I” 102057905 гр.Бургас, ул.. „Конт Андрованти” № 5 Тодор Димитров Ангелов
№ 38(1156) /16.04.2015 г. ФОНДАЦИЯ „ИЗКУСТВОТО Е” 176660113 гр.София, ж.к.„Студентски град”, бл. 10, ет.3, ап.338 Деян Златков Димитров
№ 39(1157) /16.04.2015 г. „ОПРЕПРОДАКШЪНС” ЕООД 203483563 гр.София, ж.к.„София парк”, кв. Симеоново, къща 7 Мария Иванова Опренова
№ 40(1158) /16.04.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ НА ИЗКУСТВАТА” 176523100 гр.Бургас, ул. „Цар Симеон I” № 121, ет.2 Петя Великова Великова - Димитрова
№ 41(1159) /20.04.2015 г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА” 000212722 гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 1 Орфей Атанасов Миндов
№ 42(1160) /20.04.2015 г. ФОНДАЦИЯ „ФОНДАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ” 176641216 гр.София, ж.к.”Яворов”, ул.„Николай Ракитин” № 23 гр.София, ж.к.”Яворов”, ул.„Николай Ракитин” № 23
№ 43(1161) /21.04.2015 г. ФОНДАЦИЯ „АЛЕГРА” 176829079 гр.София, ул.„Хан Омуртаг” № 68, ет.2 Петър Георгиев Найденов
№ 44(1162) /23.04.2015 г. “ЛИТЕРНЕТ” ООД 200270058 гр.Варна, ул.„Дубровник”, бл.7, вх.А, ет.1, ап.2 Георги Кръстев Чобанов
№ 45(1163) /24.04.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „ДИВИ РОДОПИ” 176483410 гр.София, ул.„Незабравка” № 23, Парк-хотел Москва, Сия Димитрова Чолакова
№ 46(1164) /24.04.2015 г. СДРУЖЕНИЕ „ОТВОРЕН КРЪГ” 176660864 гр.София, ж.к. „Карпузица”, ул. „Седянка”№ 3, ап.5 Ивелина Миладинова Минева
№ 47(1165) /29.04.2015 г. ЕТ „ВАЛЕНТИН БОКОВ – АРТ МЕДИЯ ПЛЮС” 109579133 гр.Дупница, ул.„Цар Освободител” № 25 Валентин Борисов Боков
№ 48(1166) /29.04.2015 г. „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ТЕНДРИЛ” ООД 200337902 гр.София, ж.к. „Обеля”,бл. 114, вх.А, ап.8,ет.3 Лиляна Иванова Александриева