одобрен

Справка за акредитирани специалност от РП /регулирани професии/ от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Уникален идентификатор:  6c2df8b9-73e9-4a0b-90cc-6797d78d226d

Описание:

Справка за акредитирани специалност от РП /регулирани професии/ от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-20 14:38:12
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-07-20 14:38:12

Справка за акредитирани специалност от РП /регулирани професии/ от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Наименование на ВУ/ филиал/ основно звено шифър на проф. направление Наименование на професионалното направление Наименование на специалността Вид процедура Статус на процедурата Акредитационна оценка Дата, до която е валидна акредитацията
Бургаски свободен университет 3.6 Право Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.85 11.10.2023
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 3.6 Право Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.63 11.7.2024
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.74 3.12.2020
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 3.6 Право Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.28 25.10.2024
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Речно корабоплаване програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.04 26.4.2024
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Корабоводене програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.04 6.10.2022
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Електрообзавеждане на кораба програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.97 12.1.2022
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Корабна радиоелектроника програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.04 12.1.2023
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 9.2 Военно дело Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.55 12.9.2025
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.97 1.3.2023
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 9.2 Военно дело Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.33 9.5.2025
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 9.2 Военно дело Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.31 9.5.2025
Лесотехнически университет - София 6.4 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.08 2.4.2021
Медицински университет - Плевен 7.1 Медицина Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.16 27.3.2020
Медицински университет - Плевен 7.3 Фармация Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.06 11.5.2025
Медицински университет - Плевен 7.4 Обществено здраве Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.39 19.5.2022
Медицински университет - Плевен 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.39 13.6.2019
Медицински университет - Плевен 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.19 13.6.2019
Медицински университет - Плевен 7.5 Здравни грижи Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.95 19.5.2021
Медицински университет - Плевен 7.5 Здравни грижи Рентгенов лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.78 17.3.2021
Медицински университет - Плевен 7.5 Здравни грижи Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8 22.1.2020
Медицински университет - Пловдив 7.1 Медицина Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.49 9.4.2021
Медицински университет - Пловдив 7.2 Стоматология Дентална медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.38 12.3.2021
Медицински университет - Пловдив 7.3 Фармация Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.32 27.7.2023
Медицински университет - Пловдив 7.4 Обществено здраве Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.56 28.7.2021
Медицински университет - Пловдив 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7.84 12.6.2019
Медицински университет - Пловдив 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.02 12.6.2020
Медицински университет - Пловдив 7.5 Здравни грижи Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.04 8.6.2023
Медицински университет - Пловдив 7.5 Здравни грижи Рентгенов лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.4 22.6.2022
Медицински университет - Пловдив 7.5 Здравни грижи Рехабилитатор програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9 7.12.2023
Медицински университет - Пловдив 7.5 Здравни грижи Зъботехник програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация няма информация 5.10.2022
Медицински университет - Пловдив 7.5 Здравни грижи Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.19 7.12.2022
Медицински университет - Пловдив 7.5 Здравни грижи Инспектор по обществено здраве програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.95 28.9.2022
Медицински университет - София 7.1 Медицина Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.74 28.5.2021
Медицински университет - София 7.2 Стоматология Дентална медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.56 9.4.2021
Медицински университет - София 7.3 Фармация Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.7 3.9.2021
Медицински университет - София 7.4 Обществено здраве Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.17 17.12.2021
Медицински университет - София 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 6.88 2.2.2021
Медицински университет - София 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.99 26.7.2023
Медицински университет - София 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.01 26.7.2024
Медицински университет - София 7.5 Здравни грижи Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.04 17.5.2024
Медицински университет - София 7.5 Здравни грижи Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.19 17.5.2024
Медицински университет - София 7.5 Здравни грижи Инспектор по обществено здраве програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.82 31.5.2023
Медицински университет - София , МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи Рехабилитатор програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.74 26.4.2023
Медицински университет - София , МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи Масажист (с увредено зрение) програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.01 26.4.2024
Медицински университет - София , МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи Зъботехник програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.82 26.4.2023
Медицински университет - София , МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи Медико-социални грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7.78 20.12.2021
Медицински университет - София , МК - Филаретова 7.5 Здравни грижи Рентгенов лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.49 12.4.2023
Медицински университет - София , МУ-София - филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.78 30.1.2025
Медицински университет - София , МУ-София - филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца 7.5 Здравни грижи Лекарски асистент програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.13 9.4.2026
Медицински университет - София , МУ-София - филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.82 30.1.2025
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.1 Медицина Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.28 6.3.2020
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.2 Стоматология Дентална медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.99 11.1.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.3 Фармация Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.75 7.2.2024
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.4 Обществено здраве Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.26 23.6.2021
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.79 26.7.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.5 Здравни грижи Инспектор по обществено здраве програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.86 8.6.2022
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.78 26.7.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.5 Здравни грижи Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.02 11.5.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.5 Здравни грижи Рентгенов лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.6 21.5.2020
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.5 Здравни грижи Рехабилитатор програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.86 8.6.2022
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.5 Здравни грижи Зъботехник програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.05 18.5.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 7.5 Здравни грижи Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.96 8.6.2022
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Филиал Велико Търново 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.81 26.7.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Филиал Велико Търново 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.7 26.7.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Филиал Сливен 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.43 26.7.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Филиал Сливен 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.64 26.7.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Филиал Шумен 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.69 26.7.2023
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Филиал Шумен 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.53 26.7.2023
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 9.2 Военно дело Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.46 7.11.2025
Национална спортна академия "Васил Левски" - София 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.15 3.9.2021
Нов български университет - София 3.6 Право Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9 6.10.2022
Нов български университет - София 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.5 29.11.2023
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 3.6 Право Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.17 21.6.2024
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 7.5 Здравни грижи Рентгенов лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.4 13.7.2022
Русенски университет "Ангел Кънчев" 3.6 Право Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.66 7.2.2024
Русенски университет "Ангел Кънчев" 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.24 5.11.2020
Русенски университет "Ангел Кънчев" 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.21 13.6.2024
Русенски университет "Ангел Кънчев" 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.27 13.6.2024
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3.6 Право Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.68 12.9.2025
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 7.1 Медицина Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9 20.9.2024
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 7.3 Фармация Фармация програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7.7 17.12.2020
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.88 4.4.2024
Технически университет - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Корабоводене програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9 1.3.2024
Технически университет - Варна 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Корабни машини и механизми програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.06 27.7.2023
Тракийски университет - Стара Загора 6.4 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.48 14.5.2026
Тракийски университет - Стара Загора 7.1 Медицина Медицина програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7.58 28.1.2020
Тракийски университет - Стара Загора 7.4 Обществено здраве Управление на здравните грижи програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.46 7.7.2021
Тракийски университет - Стара Загора 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.62 19.12.2024
Тракийски университет - Стара Загора 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.37 19.12.2024
Тракийски университет - Стара Загора 7.5 Здравни грижи Медицински лаборант програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.94 21.12.2022
Тракийски университет - Стара Загора 7.5 Здравни грижи Рехабилитатор програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.38 21.12.2022
Тракийски университет - Стара Загора, Филиал Хасково 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.53 30.4.2025
Тракийски университет - Стара Загора, Филиал Хасково 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.33 30.4.2025
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 4.83 13.3.2017
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 7.5 Здравни грижи Рехабилитатор програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.47 21.12.2022
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 7.5 Здравни грижи Помощник фармацевт програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 4.99 6.3.2017
Университет за национално и световно стопанство - София 3.6 Право Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.19 28.7.2022
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.4 19.10.2023
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 3.6 Право Право програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 9.13 7.11.2025
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 7.68 21.6.2023
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 7.5 Здравни грижи Акушерка програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.64 21.12.2022
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 7.5 Здравни грижи Медицинска сестра програмна акредитация - по специалност от РП дава акредитация 8.62 21.12.2022