одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници - 01.2020

Уникален идентификатор:  6c42f8af-7ac8-4f35-8348-23335494b2d6

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 12:27:36
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-02-14 12:27:36

№ по ред

Фирма превозвач

Булстат

Адрес на фирмата

Държавен регистрацио

Име, презиме фамилия на водача на МПС-превозвач за своя сметка

№ на Разрешение

забележка

нен № на автомобила Лиценз
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 45 37 РА Илия Тодоров Неделчев №218 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 37 13 ВК Христо Трифонов Хинов №120 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 71 81 РА Христо Янев Христов №133 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 69 80 ВК Радослав Нанев Панев №139 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 40 71 ВТ Недялко Милков Турлаков №121 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 63 55 СК Радослав Тодоров Иванов №157 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 69 33 РК Бранимир Димитров Донев №141 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 67 73 РА Иван Желев Атанасов №129 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 16 89 ВХ Венцислав Юриев Чучумишев №170 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 92 66 СК Бисер Ангелов Костенаров №130 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 81 20 АТ Найден Иванов Найденов №115 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 29 52 ВМ Мариян Добромиров Армейков №166 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 37 98 ВН Ваньо Йовчев Петков №119 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 71 78 ВТ Радостин Станимиров Неделчев №151 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 67 83 АК Стефан Димитров Димитров №171 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 67 77 РВ Росен Димитров Господинов №156 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 39 63 ВМ Петър Минчев Петров №221 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 92 41 ВС Николай Радев Горанов №189 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 39 50 РА Деян Георгиев Навущанов №145 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 51 06 ВТ Донко Георгиев Коджейков №131 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 41 03 ВН Иван Георгиев Стефанов №136 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 79 62 ВХ Иван Трифонов Колев №099 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 88 74 РА Искрен Алеков Боренджиков №095 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 39 19 РА Иван Василев Картунов №123 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 52 57 ВТ Иван Георгиев Стоянов №146 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 56 51 ВК Иван Генчев Иванов №149 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ39 16 РА Божидар Стоянов Стоянов №117 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 40 37 ВН Стойчо Станев Стойчев №174 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 51 11 ВВ Илия Иванов Николов №161 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 53 00 ВН Северин Ангелов Томов №122 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 91 42 ВХ Димитър Тодоров Заяков №160 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 37 26 ВН Анелия Желязкова Дончева №094 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 07 62 РВ Мирослав Петров Петров №128 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 41 15 ВА Детелин Атанасов Стоев №215 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 62 25 ВВ Иван Тодоров Колев №098 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 29 47 ВК Христомир Тодоров Янкулов №191 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 28 76 РМ Петър Ненов Карамомчев №116 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 08 06 ВТ Димитър Василев Колев №109 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 28 47 ВН Николай Димитров Димитров №167 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 69 95 РА Тинко Мирчев Петков №168 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 96 30 РА Нешо Ибраимов Чаушев №155 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 57 83 ВК Радиан Пенчев Пенчев №159 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 89 19 РВ Петър Пенчев Добрев №142 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 72 20 ВН Ангел Христов Ангелов №162 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 28 63 ВН Наньо Христов Кефалов №105 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 53 96 ВС Иван Желев Желев №118 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 28 51 ВР Тихомир Петров Кабакчиев №097 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 09 32 ВТ Николай Тодоров Пенков №103 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 91 45 ВВ Кънчо Славов Кънев №152 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 15 29 СВ Росен Андреев Цонев №217 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 39 64 РР Християн Георгиев Димов №219 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 38 14 ВХ Леонидас Пацеас №216 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 70 79 ВТ Славчо Асенов Парунев №106 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 30 58 ВТ Андон Атанасов Андонов №154 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 27 00 АТ Юлиян Ангелов Пейчев №148 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 58 59 РН Милен Иванов Христов №137 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 77 53 РК Павлин Василев Минчев №192 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 53 01 ВС Халил Мехмед Тунти №169 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 54 47 ВС Тошо Кръстев Танев №172 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 50 42 РА Нено Стефанов Ненов №140 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 88 19 РК Али Асан Манджи №162 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 72 37 ВН Мирослав Мерчев Чернаев №101 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 29 05 ВВ Георги Иванов Георгиев №127 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 70 53 ВХ Иво Колев Стефанов №112 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 41 27 ВА Силвия Венелинова Красивирова №193 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 08 93 ВТ Тихомир Тончев Петков №190 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 67 40 РВ Димитър Иванов Желев №126 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 07 52 ВН Димитър Петков Димитров №110 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 28 35 РА Слави Златанов Недев №158 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 90 28 ВК Цветан Дешков Георгиев №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 30 30 ВН Ивайло Бончев Милев №194 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 61 00 ВТ Станислав Стефанов Стефанов №102 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 28 30 ВН Стефан Иванов Иванов №173 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 37 08 РА Атанас Стоянов Георгиев №124 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 07 58 РК Павел Киров Митков №150 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 99 20 СВ Борислав Станев Коев №147 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 40 72 ВТ Никола Бориславов Аршинков №138 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 98 08 РА Иван Цочев Иванов №153 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 28 40 РК Щерьо Янев Щерев №165 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 29 13 ВХ Стоян Христов Георгиев №164 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 Ст 40 97 ВТ Иван Димитров Желев №125 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 Ст 16 51 ВА Анастас Иванов Анастасов №111 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 04 43 ВА Николай Стоянов Стоянов №132 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 77 49 РК Живко Иванов Петков №096 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 58 06 АК Веселин Карамфилов Неделчев №134 №10748/14.05.2013 г.
"Вил такси-С"ООД 123755831 гр.Казанлък, ул. "Стара река"2 СТ 69 38 РК Марин Милков Златанов №144 №10748/14.05.2013 г.
ЕТ"Галин Тодоров" 123083114 гр.Казанлък,ул.Тракия№12,вх.Б,ет.4 СТ 35 68 ВК Галин Тодоров Бегерджиев №065 №12277/05.04.2016г.
ЕТ"Галин Тодоров" 123083114 гр.Казанлък,ул.Тракия№12,вх.Б,ет.4 СТ 68 05 РВ Русен Стоянов Куруджиев №067 №12277/05.04.2016г.
ЕТ"Галин Тодоров" 123083114 гр.Казанлък,ул.Тракия№12,вх.Б,ет.4 СТ 49 15 РА Тодор Славчев Тодоров №226 №12277/05.04.2016г.
ЕТ"Галин Тодоров" 123083114 гр.Казанлък,ул.Тракия№12,вх.Б,ет.4 СТ 86 85 ВК Атанас Георгиев Хънтов №070 №12277/05.04.2016г.
ЕТ"Галин Тодоров" 123083114 гр.Казанлък,ул.Тракия№12,вх.Б,ет.4 СТ 40 90 ВТ Георги Атанасов Хънтов №066 №12277/05.04.2016г.
ЕТ"Галин Тодоров" 123083114 гр.Казанлък,ул.Тракия№12,вх.Б,ет.4 СТ 82 74 ВС Николай Георгиев Григоров №071 №12277/05.04.2016г.
ЕТ"Галин Тодоров" 123083114 гр.Казанлък,ул.Тракия№12,вх.Б,ет.4 СТ 28 09 ВС Иван Генчев Петков №069 №12277/05.04.2016г.
ЕТ"Галин Тодоров" 123083114 гр.Казанлък,ул.Тракия№12,вх.Б,ет.4 СТ 08 77 РМ Станимир Кръстев Танев №068 №12277/05.04.2016г.
ЕТ"Георги Лолов-Буба" 123596172 гр.Казанлък,ул.Столетов"№41 СТ 29 18 ВА Георги Димитров Лолов №008 №12224/29.03.2016г.
ЕТ"Георги Лолов-Буба" 123596172 гр.Казанлък,ул.Столетов"№41 СТ 09 89 ВК към фирмата №009 №12224/29.03.2016г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 40 56 РВ Неделчо Банев Курумилев №051 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 48 22 РВ Тодор Милев Минчев №016 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 48 09 РВ Радослав Антонов Низамов №090 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 58 61 ВХ Стефан Петков Стефанов №029 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 23 94 ВА Руско Манолов Манолов №021 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 41 59 ВТ Христо Йорданов Христов №198 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 80 88 АТ Величко Бончев Бончев №015 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 14 45 АР Красимир Василев Кирилов №030 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 18 97 ВТ Ангел Ганчев Ганчев №042 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 95 55 СК Георги Ташков Иванов №024 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 28 14 РК Димитър Христов Ройдов №228 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 42 84 ВН Станчо Вълев Стайков №031 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 16 23 АР Николай Богданов Иванов №222 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 29 77 ВК Камен Тодоров Манчев №084 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 Ст 47 93 ВР Цветан Тинков Банков №092 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 82 14 ВК Веселин Евгениев Пейчев №224 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 19 23 ВМ Николай Христов Бояджиев №019 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 14 45 АР Красимир Василев Кирилов №030 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 19 34 ВК Дончо Николов Дончев №044 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 82 25 КК Момчил Дичов Мехов №047 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 80 24 РА Стоян Петров Маджаров №020 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 73 13 ВМ Ялзер Адил Качан №086 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 29 06 ВМ Георги Запрянов Видев №041 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 29 56 РВ Николай Георгиев Янков №023 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 53 23 ВС Светослав Стефанов Карагьозов №143 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 82 37 ВС Петър Мойнов Петров №017 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 67 52 РК Христо Стефанов Балабанов №078 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 44 10 РМ Кристиян Руменов Колев №185 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 80 48 АТ Димитър Ангелов Бангов №212 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 17 70 РМ Никола Георгиев Калчев №202 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 38 23 РМ Цанимир Тодоров Стефанов №214 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 47 84 РВ Димитър Георгиев Димитров №223 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 29 21 ВС Димитър Иванов Чакръкчиев №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 61 75 СК Петър Колев Нешев №175 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 А 84 36 МК Тихомир Йовчев Куцаров №048 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 12 54 ВХ Борис Радостинов Тодоров №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 52 86 ВН Мартин Колев Марков №043 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 08 32 РВ Азис Хайриев Дишлиев №181 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 92 76 КК Валентин Димитров Георгиев №026 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 28 62 ВК Стоян Иванов Юруков №018 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 58 38 ВК Димитър Христов Георгиев №208 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 19 40 РК Милен Петков Петков №091 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 63 66 АТ Детелин Славов Палиев №025 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 52 99 ВС Димитър Иванов Стоилов №049 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 57 16 РА Стефан Колев Стоянов №100 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 82 04 ВТ Петър Трифонов Пондев №227 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 27 21 ВТ Теорги Тошев Тодоров №230 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 33 42 РА Георги Костадинов Милев №046 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 38 14 РМ Исмет Джамал Копанов №027 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 60 76 ВР Иван Петров Димитров №028 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 40 45 ВВ Евгений Димитров Койчев №205 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 82 68 ВР Валери Станчев Спасов №200 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 90 67 АР Емил Георгиев Папазов №177 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 90 19 ВТ Лальо Славов Коев №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 32 88 ВТ Румен Георгиев Брадваров №195 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 78 86 АН Георги Димов Георгиев №184 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 77 80 АН Христо Георгиев Байнов №088 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ07 24 РМ Диян Василев Калайджиев №054 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 38 87 РА Дончо Стоянов Милиев №075 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 08 37 ВМ Пейчо Петков Колев №203 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 68 05 ВК Марин Златанов Колев №186 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 08 54 ВР Пенчо Радиев Пенчев №199 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 19 69 ВС Диян Богданов Иванов №178 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 71 93 ВН Илиан Ивелинов Димитров №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 17 44 РК Трифон Стоев Чипилски №083 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 08 90 ВН Евгений Василев Чоланов №213 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 71 06 ВВ Милен Стефанов Видев №207 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 ЕВ 56 28 АХ Георги Руменов Брадваров №201 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 79 14 РВ Тенчо Петров Князов №060 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 88 07 РК Николай Георгиев Чакръков №089 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 50 29 АТ Стефан делянов Ноев №032 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 08 89 ВМ Илиян Йорданов Христов №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 57 56 РМ Стефан Христов Балабанов №187 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 40 31 ВР Ивелин Славов Желев №040 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 09 37 ВН Мирослав Донев Пенев №183 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 91 86 ВТ Веселин Стоянов Орешков №180 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 81 46 ВК Владимир Желязков Вълканов №077 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 90 80 ВХ Стоян Росенов Марков №080 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 68 33 РВ Димитър Минев Иванов №206 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 08 75 РК Георги Димитров Касаков №179 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 68 41 РК Радостина Стаменова Манчева №085 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 22 76 ВХ Радостина Динева Караджова №039 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 А 43 80 МР Николай Пенев Пенев №204 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 33 85 РА Атанас Добрилов Стоев №209 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 09 30 РК Тихомир Тодоров Трифонов №182 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 71 50 ВА Радослав Детелинов Маслов №210 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 27 56 РК Васил Петков Каяров №211 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 24 06 РВ Господин Славов Христов №022 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 61 80 ВТ Иван Пенев Запрянов №082 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 89 69 РА Добромир Димитров Аврамов №045 №10217/23.08.2010г.
"Джипи-Н"ЕООД 200968839 гр.Казанлък,ул.Добруджа №28 СТ 30 18 РК Младен Ангелов Иванов №033 №10217/23.08.2010г.
ЕТ"Байнов-Жельо Байнов" 20811334 гр.Казанлък,ж.к.В.Левски,бл.33,вх.А,ет.4,ап.10 СТ 09 16 ВМ Жельо Петров Байнов №176 №12170/22.03.2016г.
ЕТ"Ина-68-Хр. Костадинов" 833143149 гр.Казанлък,,ул.Родопи№14 СТ 51 79 КК Христо Стоянов Костадинов №034 №12290/12.04.2016г.
"Казанлък такси-2016"ООД 203943175 гр.Казанлък,ж.к.Изток,бл.15,вх.Б,ет.7,ап.43 СТ 41 23 АТ Петко Иванов Костадинов №005 №12104/14.03.2016г.
"Казанлък такси-2016"ООД 203943175 гр.Казанлък,ж.к.Изток,бл.15,вх.Б,ет.7,ап.43 СТ 82 60 АТ Милен Василев Ганчев №003 №12104/14.03.2016г.
"Казанлък такси-2016"ООД 203943175 гр.Казанлък,ж.к.Изток,бл.15,вх.Б,ет.7,ап.43 СТ 51 61 ВР Николай Стефанов Георгиев №002 №12104/14.03.2016г.
"Казанлък такси-2016"ООД 203943175 гр.Казанлък,ж.к.Изток,бл.15,вх.Б,ет.7,ап.43 СТ 47 58 РВ Иван Иванов Стоянов №004 №12104/14.03.2016г.
"Казанлък такси-2016"ООД 203943175 гр.Казанлък,ж.к.Изток,бл.15,вх.Б,ет.7,ап.43 СТ 61 81 ВН Росен Александров Николов №006 №12104/14.03.2016г.
"Казанлък такси-2016"ООД 203943175 гр.Казанлък,ж.к.Изток,бл.15,вх.Б,ет.7,ап.43 СТ 29 76 РК Иван Ганев Коев №001 №12104/14.03.2016г.
"Казанлък такси-2016"ООД 203943175 гр.Казанлък,ж.к.Изток,бл.15,вх.Б,ет.7,ап.43 СТ 42 11 МА Георги Райчев Мирчев №007 №12104/14.03.2016г.
ЕТ"Георги Чушев-Жоро" 203216667 гр.Несебър,ж.к. Черно море,№3 А 96 31 ВХ Георги Василев Чушев №135 №11123/10.03.2015г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 62 09ВН Димо Христов Димов №063 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 47 96 РМ Златко Ганчев Иванов №113 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 72 83 ВР Николай Киров Симеонов №072 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ37 87 РМ Иван Христов Байраков №061 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 41 55 ВР Богомил Цветанов Радославов №074 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 92 27 СК Стоян Костов Костов №087 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 56 19 АВ Слави Ангелов Палиев №076 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 17 32 ВМ Милен Иванов Данов №108 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 40 64 ВТ Веселин Иванов Дянков №073 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 Ганчо Пенчев Петров №062 №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 89 24 ВХ Бончо Стоянов Бонев №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 02 15 ВМ Енчо Енев Караенев №8505/21.08.2006г.
"Мистрал"ООД 123561965 гр.Крън, ул. Спартак №19 СТ 07 52 КК Недялко Рачев Георгиев №8505/21.08.2006г.
ЕТ"Надежда-Д.Димитров" 123528794 гр.Казанлък,ул.Родопи №56 СТ 90 98 КК Димитър Ангелинов Димитров №013 №06520/17.06.2005г.
ЕТ"Надежда-Д.Димитров" 123528794 гр.Казанлък,ул.Родопи №56 СТ 29 61 КК Христо Недев Рафаилов №014 №06520/17.06.2005г.
"Ник такси 16"ООД 203993107 гр.Казанлък,ул. Цар Иван Шишман"№36 СТ 06 79 ВВ Мария Лалева Костова №011 №12303/19.04.2016г.
"Ник такси 16"ООД 203993107 гр.Казанлък,ул. Цар Иван Шишман"№36 СТ 90 28 ВК Никола Петков Костов №012 №12303/19.04.2016г.
"Спийд такси"ООД 203950084 гр.Казанлък,ул.Орлово гнездо,№18 СТ 65 60 АК Велина Тошева Стоянова №010 №12142/15.03.2016г.
"Съни транс груп"ЕООД 200153560 гр.Несебър,ул.Христо Кудев№12 А 41 14 КР към фирмата №055 №09464/16.06.2008г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 17 15 ВР Бончо Христов Гяуров №036 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ09 38 РМ Никола Калчев Овчаров №038 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 25 92 ВВ Вълчо Георгиев Динчев №057 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 29 00 ВС Реджеп Ахмедов Мемишев №050 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 38 43 ВХ Ваньо Минев Донев №114 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 07 72 РК към фирмата №081 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 88 36 РК Венцислав Стефанов Стефанов №037 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 82 29 ВВ Валентин Иванов Танев №056 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 59 04 РК Данчо Стефанов Цанев №059 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 93 33 ВР Тодор Венелинов Русчев №093 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 38 39 РВ към фирмата №052 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 Държавен регистрацио Име, презиме фамилия на водача на МПС № на Разрешение №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 нен № на автомобила №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 34 23 СМ към фирмата №064 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 52 92 КК към фирмата №058 №7164/27.10.2005г.
"Транс такси"ЕООД 40320570 с.Енина,ул.10-ти април № 17 СТ 50 63 АТ Красимир Николов Шапшалов №053 №7164/27.10.2005г.
"Ник ТГ 67"ЕООД 204009760 гр.Казанлък,ж.к. ИЗток,бл.2,вх.Д СТ 30 55 ВН Николай Тодоров Гаджев №035 №12944/21.11.2018г.
"Ивкони-Ивайло Иванов"ЕТ 200146459 гр. Несебър,ул. Ив. Вазов,бл.19 А 42 26 КС Ивайло Минчев Иванов №188 №09480/24.06.2008 г.
"Деси-Ц"ЕООД 205430805 гр.Казанлък,ж.к.Изток,вх.Г,ет.2,ап.58 СТ 71 43 ВТ Десислава Борисова Дженкова №196 №12973/03.01.2019 г.
"Деси-Ц"ЕООД 205430805 гр.Казанлък,ж.к.Изток,вх.Г,ет.2,ап.58 РВ 73 05 ТТ Стефан Николаев Пеев №197 №12973/03.01.2019 г.
"Деси-Ц"ЕООД 205430805 гр.Казанлък,ж.к.Изток,вх.Г,ет.2,ап.58 РВ 73 05 ТТ Стефан Николаев Пеев №197 №12973/03.01.2019 г.