одобрен

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 година

Уникален идентификатор:  6c695ed1-a3bf-453b-b7fe-9ebf69a0caea

Описание:

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 година

околна среда РИОСВ - Благоевград регионален доклад

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-19 10:27:14
  • Създаден от: blriosv
  • Последна промяна: 2020-06-19 10:27:14