Набор от данни:  Раждания и аборти

одобрен

Раждания и аборти

Уникален идентификатор:  6cdd569b-1a23-4c6f-8c05-396f1aa30a40

здравеопазване раждания и аборти

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-10-05 14:00:51
  • Създаден от: mariyana_mincheva
  • Последна промяна: 2020-02-03 11:52:51
  • Последно променил: mariyana_mincheva

Раждания и аборти

Години Раждания Аборти Раждания Аборти
Брой На 1000 жени от 15–49 г.
1980 129 176 156 056 60.4 72.9
1990 105 821 144 644 49.2 67.2
2000 74 234 61 378 37.0 30.6
2005 71 640 41 795 38.2 22.3
2009 81 572 33 733 45.2 18.7
2010 76 105 31 548 42.9 17.8
2014 68 083 28 145 42.8 17.7
2015 66 370 27 782 42.3 17.7
2016 65 446 26 412 42.2 17.0
2017 64 359 24 287 42.1 15.9
2018 65 576 23 437 41.6 15.6