одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Уникален идентификатор:  6cf32777-ddfa-42b3-ba49-f6aec1ceba05

Описание:

Регистърна местните поделения по вероизповедания

местни регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Провадия община

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-01 11:46:56
  • Създаден от: petya_petrova
  • Последна промяна: 2021-06-03 11:04:56
  • Последно променил: petya_petrova

Дата на регистрация

Наименование

Седалище на ръководния орган

Членове на ръководния орган

1. 04.10.2000г. Църква на адвентистите от седмия ден с. Чайка 1. Н.Д.
2. С.Д.
3. И.Н.
2. 04.10.2000г. Обединена Божия църква с. Храброво 1. Н.Р
2. Е.Р.
3. Г.А.
3. 28.08.2000г. Обединена Божия църква гр. Провадия 1. Н.Г.
2. А.Я.
3. Н.Р.
4. 12.06.2000г. Евангелска баптистска църква с. Житница 1. Т.С.
2.В.Т.
3.В.Д.
5. 16.03. 2001г. Българска православна църква с. Чайка, храм " Света Троица" 1. И.И.
6. 04.10.2001г. Обединена Божия църква гр. Провадия, храм "Свето Благовещение" 1. Г.Х.
2. С.М
3. И.А.
7. 06.11.2001г. Българска православна църква гр. Провадия, храм "Свето Благовещение" 1.В.В.
2. Д.Н.
3.С.Я.
4.Й.В.
5. Л.С.
8. 24.11.2001г. Мюсюлманско изповедание гр. Провадия 1. П.Т.
2.Р.Х.
3. Х.М.
9. 06.12.2001г. Българска православна църква с. Петров дол, храм "Вмч. Георги" 1. А.А.
2. Д.Г.
3. К.Ф.
4.К.А.
5. Т. П.
6.Я.Л.
10. 21.12.2001г. Българска православна църква с. Манастир, храм "Св. Параскева" 1.И.М.
2.В.А.
3.К.К.
4.М.Х.
5.Ж.Х.
6.М.Х.
7.К.П.
8.Х.Н.
11. 20.02.2002г. Обединена Божия църква-2 с. Бозвелийско 1. А.И.
2.Ж.С.
3.М.М.
12. 20.02.2002г. Обединена Божия църква - 1 гр. Провадия 1.Е.К.
2.С.Н.
3.Е.С.
4.Х.И.
13. 20.02.2002г. Обединена Божия църква - 1 с. Бозвелийско 1. С.Р.
2. Х.Р.
3. М.Я.
14. 27.02.2002г. Обединена Божия църква "Живот чрез Христа" с. Петров дол 1. Р.Д.
2. С.К.
3. Я.Й.
15. 15.08.2002г. Обединена Божия църква- 2 с. Снежина 1.А.Я.
2.А.А.
3.М.С.
16. 14.08.2002г. Обединена Божия църква с. Кривня 1. Б.Б.
2.М.Х.
3. Н.Р.
17. 14.08.2002г. Обединена Божия църква- 1 с. Блъсково 1. С.И.
2.Д.Д.
3.А.М.
18. 14.08.2002г. Обединена Божия църква с. Градинарово 1.И.И.
2. Р.Р.
3. С.Р
4. Ю.А.
19. 14.08.2002г. Обединена Божия църква - 1 с. Снежина 1. И.И.
2. Р.Р.
3.С.Р.
4. Д.Р.
20. 14.08.2002г. Обединена Божия църква - 2 с. Блъсково 1. И.И.
2. С.Р.
3. Р.Р.
4. Р.С.
5. Х.С.
21. 14.08.2002г. Българска православна църква с. Неново, храм "Свето Вознесение Господне" 1. П.Г.
22. 14.08.2002г. Българска православна църква с. Градинарово, храм "Св. Архангел Михаил" 1.В.В.
23. 14.08.2002г. Българска православна църква с. Житница,, Св. Вмч. Димитър" 1. В.В.
24. 14.08.2002г. Българска православна църква с. Равна, храм "Св. Марина" 1.В.В.
25. 26.06.2003г. Обединена Божия църква- 2 с. Снежина, 1. А.Я.
2.А.А.
3.А.М.
26. 26.06.2003г. Обединена Божия църква- 1 с. Блъсково 1. С.И.
2.М.М.
3.А.М.
27. 26.06.2003г. Обединена Божия църква с. Храброво 1.Н.Р
2. Е.Р.
3. Г.А.
28. 26.06.2003г. Обединена Божия църква- 1 гр. Провадия 1. Е.К.
2.С.Н.
3.Е.С.
4.Х.И.
29. 26.06.2003г. Обединена Божия църква- Църква на канарата гр. Провадия 1. Н.Г.
2.А.Я.
3.Н.Р.
30. 02.09.2003г. Мюсюлманско изповедание с. Градинарово 1.Х.М.
2.М.К.
3.М.М.
4.С.С.
5. Я.Р.
31. 02.09.2003г. Единни в Христа с. Бозвелийско 1.А.И.
2.Ж.С.
3.М.М.
32. 02.09.2003г. Обединена Божия църква гр. Провадия 1.Г.Х.
2.С.М.
3. И.А.
33. 02.08.2004г. Евангелистка методическа епископална църква гр. Провадия 1. С.С.
2. Р.С.
3. Д.П.
4.Т.Д.
5.В.С.
35. 27.01.2006г. Евангелистка методическа епископална църква гр. Провадия 1. П.Д.
2.С.С.
3.Д.П.
4. Ш.Д.
36. 28.03.2006г. Църква " Свето Възнесение Господне" с. Неново, храм "Свето Вознесение Господне" 1.М.В.
2.Г.В.
3.С.Х.
4.Г.В.
5.С.Ф.
37. 30.03. 2007г. Мюсюлманско изповедание гр. Провадия 1. П.
2. Р.
3.С.
38. 2008г. Българска православна църква с. Комарево, храм "Св.Вмчк Атанасий Велики" 1. И.И.
2. П.А.
3. Д.Д.
4. В.В.
5. Н.В.
6. К.Д.
7. П.А.
8. Х.И.
9. Т.А.
39. 2009г. Българска православна църква с. Черковна, храм "Свето Вознесение Господне" 1.И.И.
2. Г.В.
3.Г.Х.
4.П.Д.
5. Й.М
6. С.Х.
7. Р.Д.
8. Х.Б.
9. С.Ф.
40. 2009г. Българска православна църква с. Комарево, храм "Св.Вмчк Атанасий Велики" 1. И.И.
2. П.А.
3. Н.П.
4. К.Д.
5.Д.Д.
6.В.А.В.
7.В.Т.В.
8. Т.А.
9.Х.И.
10. П.А.
41. 2009г. Мюсюлманско изповедание гр. Провадия 1. Р.М.
2.С.М.
3. С.Ю.
42. 2009г. Българска православна църква с. Кривня, храм "Света Троица" 1. Я.Я.
2.Д.К.
3.А.А.
4.С.С.
5. А.И.
6. Н.Б.
7. Й. Х.
43. 28.04. 2009г. Мюсюлманско изповедание с. Славейково 1.Н.М.
2. М.С.
3.С.С.
4.Ю.Т.
5. А.И.Б.
6. А.А.Б.
44. 28.04.2009г. Българска православна църква гр. Провадия, храм "Свето Благовещение" 1. Я.Я.
2. Р.П.
3. Д.Н.
4.С.Я.
5. И.С.
6. С.С.
7. Л.Я.
8. В.И.
9. С.Н.
10.Ц.П.
45. 28.04.2009г. Българска православна църква с. Славейково, храм "Света Петка" 1. Я.Я.
2.К.С.
3.Я.Й.
4.А.П.
5.С.А.
6.Е.Г.
7.К.В.
8.К.К.
46. 28.04.2009г. Българска православна църква с. Тутраканци, храм "Свети Пророк Илия" 1. Я.Я.
2. В.К.
3.К.С.
4.И. Т.
5.П.К.
6.В.В.
7.Е.К.
8.Е.Н.
47. 28.04.2009г. Българска православна църква с. Петров дол, храм "Вмч. Георги" 1. Я.Я.
2.Г.Т.
3.К.Д.
4. Р.Г.
5.А.А.
6.М.Г.
7.К.Н.
8.Д.И.
9.В.Д.
10.Д.И.
48. 28.04.2009г. Българска православна църква с. Венчан, храм "Св. Иван Рилски" 1. Я.Я.
2.С.Б.И.
3.И.К.
4.А.М.
5.С.Г.И.
6.Р.И.
7. М.А.
8. М.И..
49. 28.04.2009г. Българска православна църква с. Градинарово, храм "Св. Архангел Михаил" 1. Я.Я.
2.В.Р.
3.Д.Д.
4.Ж.К.
5. И.Т.
6. Р.Т.
7.Б.Б.
8. Д.Д.
50. 28.04.2009г. Българска православна църква с. Чайка, храм " Света Троица" 1. Я.Я.
2.И.И.
3.И.Ф.
4.В.Х.
5.Н.Н.
6.С.С.
7. Ф.Ф.
8.С.Г.
51. 28.04.2009г. Българска православна църква с. Равна, храм "Св. Марина" 1.Я.Я.
2.Ж.К.
3.Б.Ж.
4.Д.И.
5. Г.Г.
6.И.Р.
7.И.Н.
8.Ц.Г.
9.Ж.Ж.
52. 03.06.2009г. Българска православна църква с. Добрина, храм "Св. Рождество Богородично" 1. Я.Я.
2.Д.Т.
3. З.Г.
4.Х.К.
5. П.В.
6.Д.Д.
7.П.Д.
8.В.Т.
53. 03.06. 2009г. Българска православна църква с. Блъсково, храм "Света Троица" 1. Я.Я.
2.Г.А.
3.В.Ж.
4.М.Д.
5.М.З.
6.Н.И.
7.И.И.
8.Д.З.
54. 16.06.2009г. Мюсюлманско изповедание гр. Провадия 1. Р.М.
2.С.М.
3. С.Ю.
55. 16.06.2009г. Мюсюлманско изповедание с. Черноок 1. Х.Д.
2.Ф.Х.
3.К.Б.
4.И.Х.
5.Д.Х.
6.М.С.
7.А.Н.
56. 16.07.2009г. Мюсюлманско изповедание с. Храброво 1. Т.Л.
2.К.А.
3.М.Ф.
4. Р.Л.
57. 03.11.2009г. Българска православна църква с. Храброво 1.Р.Р.
2.А.С.
3.М.Д.М.
4.Х.Х.
5.Д.С.
6.А.Д.
7.М.Х.М.
58. 22.07.2009г. Обединена Божия църква - 1 "Единни в Христа" гр. Провадия 1.А.А.
2.С.Н.
3.Е.С.
4.А.Х.
59. 23.09.2010г. Българска православна църква с. Равна, храм "Св. Марина" 1. Я.Я.
2.Ж.К.
3.Б.Ж.
4.Д.И.
5.Г.Г.
6.И.Р.
7. И.Щ
8.Ц.Г.
9.Ж.Ж.
60. 23.09.2010г. Българска православна църква с. Бозвелийско, храм "Свети Архангел Михаил" 1.Я.Я.
2.В.Н.
3.С.Д.
4.С.П.
5.Д.М.
6.И.Д.
7. Н.Й.
8.Ц.Г.
61. 21.10.2010г. Българска православна църква с. Житница, храм "Света Петка" 1. Я.Я.
2.Д.И.
3.Я.Д.
4. Д.Д.
5.М.М.
6.В.В.
7. Д.Д.
8. И.И.
9. Д.К.
10. В.Х.
62. 21.10.2010г. Българска православна църква с. Манастир, храм "Св. Параскева" 1.Я.Я.
2.С.М.
3.Г.М
4.П.Ж
5.Д.П.
6.С.Г.
7.К.А.
8.К.Г.
63. 13.01.2011г. Българска православна църква с. Китен, храм" Св. Възнесение Господне" 1Я.Я.
2.С.Г.М.К.
3.М.К.
4.К.Д.
5. К.Т.
6.П.К.
7. Д.Д.
64. 23.02.2011г. Българска православна църква с. Бързица 1. Я.Я.
2.Д.А.
3. И.С.
4. Р.С.
5. С.С.
6.Л.С.
7.Ц.Н.
8. Г.С.
65. 31.03. 2011г. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България гр. Провадия Едноличен орган на управление: М.Г.
66. 05.10.2011г. Мюсюлманско изповедание с. Славейково 1. М.С.
2.С.С.
3. Ю.Т.
4.А.И.Б.
5.А.А.Б.
6.А.А.
67. 05.10.2011г. Мюсюлманско изповедание с. Храброво 1. Г.Н.К.
2.Н.Л.
3.Р.Л.
4.С.Ф.
5.Б.Н.
6.Г.М.К.
7. А.А.
68. 05.10.20011г. Мюсюлманско изповедание с. Черноок 1. Х.Д.
2.Ф.Х.
3.К.Б.
4.И.Х.
5.Д.Х.
6.М.С.
7.А.Н.
69. 05.10.20011г. Мюсюлманско изповедание гр. Провадия 1. Р.М.
2.С.М.
3.С.Ю.
70. 09.03. 2012г. Църква "Филаделфия" с. Снежина 1. М.М.
2.З.Р.
3.Н.А.
4.В.И.
5. Ж.М.
71. 23.02.2013г. Българска православна църква с. Комарево, храм "Св.Вмчк Атанасий Велики" 1.И.И.
2. П.А.
3.Н.П.
4.К.Д.
5.Д.Д.
6. В.А.В.
7.В.Т.В.
72. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Блъсково, храм "Света Троица" 1. Г.С.
2.Г.А.
3.В.Ж.
4.М.З.
5.М.Д.
73. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Кривня, храм "Света Троица" 1. Г.С.
2.А.И.
3.А.А.
4.Й.Д.
5. Д.К.
74. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Храброво 1.Г.С.
2.Р.Р.
3.А.С.
4.М.М.
5.Х.Х.
75. 27.08.2013г. Българска православна църква гр. Провадия 1. Г.С.
2.Д.С.
3.И.Т.
4. Д.Т.
5.С.Ж.
6.Ж.Н.
7.Д.В.
8.Д.П.
9.В.Т.
10.Р.Х.
11.Р.В.
76. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Снежина, храм "Света Троица" 1.Г.С.
2.Д.Б.
3.К.Л.
4.И.И.
5. Ю.Х.
77. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Китен, храм" Св. Възнесение Господне" 1. Г.С.
2.Д.К.
3.Г.Н.
4. Г.С.
5.П.К.
6.В.Д.
7. Р.Т.
8.Е.Д.
78. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Петров дол, храм "Вмч. Георги" 1. Г.С.
2.К.Д.
3.К.Ж.К.
4.К.Х.К
5.Н.Н.
79. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Славейково, храм "Света Петка" 1. Г.С.
2.Р.Г.
3.К.С.
4.М.Т.
5.К.К.
6. Н.Д.
7.С.С
8.С.Г.
80. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Габърница, храм "Св. Успение Богородично" 1. Г.С.
2.М.Х.
3.М.И.
4.Д.П.
5. Т.В.
6. Е.Я.
7.И.К.
8.Л.М.
81. 27.08.2013г. Българска православна църква с.Тутраканци, храм "Св. Пророк Илия" 1.Г.С.
2.В.К.
3.К.С.
4.С.Д.
5.Р.Г.
82. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Равна, храм "Св. Марина" 1. Г.С.
2.Ж.К.
3.И.Р.
4.Я.И.
5.И.Н.
83. 27.08.2013г. Българска православна църква с. Градинарово, храм "Св. Архангел Михаил" 1. Г.С.
2.И.Т.
3.Д.М.Д.
4.Д.А.Д.
5.М.П.
6.Ж.К.
7.И.С.
84. 06.03.2015г. Мюсюлманско изповедание гр. Провадия 1. С.Ч.
2.М.А.
3.Н.К.
85. 13.01.2016г. Мюсюлманско изповедание с. Черноок 1.Х.Д.
2.Ф.Х.
3.А.Н.
4.Т.А.
86. 13.01.2016г. Мюсюлманско изповедание с. Храброво 1.К.А.
2.Н.Л.
3.А.А.
4.С.Ф.
5. С.С.
87. 09.01.2017г. Мюсюлманско изповедание с. Славейково 1. М.А.
2.Х.И.
3.Н.Х.
4.Ш.Ш.
5.А.А.
6. Н.М.
7. Р.Х.
88. 11.09.2017г. Българска православна църква с. Комарево, храм "Св.Вмчк Атанасий Велики" 1.И.К.
2.П.А.
3.Д.Н.
4.В.В.
5.С.Н.
89. 29.09. 2017г. Българска православна църква с. Кривня, храм "Света Троица" 1. Г.С.
2.Д.К.
3.М.Д.
4.А.А.
5. Й.Д.
90. 17.01.2018г. Мюсюлманско изповедание гр. Провадия 1.М.М.С.
2. Н.К.
3.Р.И.
4.М.Ю.С.
5. Р.Р.
91. 05.10.2018г. Обединена Божия църква - "Църква на канарата" гр. Провадия 1.Н.Г.
2.Н.Н.
3.С.Н.
92. 11.10.2019г. Българска православна църква с. Златина 1. Ц. Г. И.
2. М.Н.Я.
3. М.П.В.
4..Д. Г. И.
93. 04.03.2020г. Мюсюлюлманско наместничество гр. Провадия О. Н. Х
94. 12. 05. 2020г. Българска православна църква с. Чайка 1. В. Н. В.
2. Г.С.Г.
3. Ф.Ф.Ф.
4. Т.Х. Я.
95. 15.07.2020г. Мюсюлманско настоятелство с. Бозвелийско 1. А.А.С
2. Е.С. А.
3. И.К. А.
4. Г. Д. П.
5. Н.М. А.
6. Х.С.К.
7. С.С.А.
96. 28.07.2020г. ОБЦ "Св. Троица" гр. Провадия 1. А.А.
2. М.Б.А.
3. А.С.А.
4. Г.С.А.
97. 21.10.2020г. Мюсюлманско настоятелство с. Славейково 1. М.И.А.
2. Х.М.И.
3. Н.М.Х.
4. Ш.А.Ш.
5. А.Е.А.
6. Н.Н.М.
98. 21.10.2020г. Мюсюлманско настоятелство с. Храброво 1. К.С.А.
2. Н.Ю.Л.
3.А.М.А
4. С.А.Ф.
5. С.К.С.
99. 21.10.2020г. Мюсюлманско настоятелство гр. Провадия 1. М.М.С.
2. Н.Н.К.
3. Р.И.И.
4. М.Ю.С.
5. Д.А.М.
100. 06.11.2020г. Мюсюлманско настоятелство с. Черноок 1. Р.М.М.
2. Ф.А.Х.
3. М.И.И.
4. Ю.М.М.
5. А.А.Н.
6. Х.Х. Я.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте