одобрен

Регистър на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

Уникален идентификатор:  6d19d2dc-e018-414e-acdf-17168beba49e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-04-13 14:56:57
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2018-11-30 09:56:02
  • Последно променил: migrate_data

1,"2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14"