одобрен

Регистър на сигналите през м. октомври 2019 г.

Уникален идентификатор:  6d2de1c7-305b-4fdf-b6dd-c6b0f01c4a31

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 13:16:23
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-12-02 13:16:23

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Октомври 2019 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 11.10.2019 г. С-101/11.10.2019 Притежание и продажба на препарирана граблива птица от защитен вид – Обикновен мишелов РИОСВ – Шумен, Окръжна прокуратура – Шумен РИОСВ - Шумен е изпратила писмо Изх. № С-101/14.10.2019г. до Окръжна прокуратура Шумен за предприемане на действия по компетентност, с копие до подателя на сигнала.
2 21.10.2019 г. С-102/21.10.2019 Извършване на ремонтна дейност на товарни автомобили и изгаряне на отпадъци замърсени с нефтопродукти вечерно време в гр. Антоново РИОСВ Извършена е проверка на място. Съставен е констативен протокол № АН-64/1.11.2019 г. Дадено е предписание на Община Антоново. Тъй като каналът върху който се извършват ремонтните дейности попада в улица-общинска собственост, е дадено предписание на Община Антоново за ограничаване достъпа до канала. При извършената проверка е констатирано наличие на отпадъци от ремонт на автомобили в частен имот, във връзка с което е изпратено писмо с изх. № С-102/12.11.2019 г. до Община Антоново за предприемане на действия по компетентност. Подателят на сигнала не пожела да присъства на проверката. Уведомен е по телефона за направените констатации и даденото предписание.
Шумен
3 21.10.2019 г. С-103/21.10.2019 Изгаряне на отпадъци и гуми в с. Върбак. РИОСВ Шумен Сигналът е изпратен за решаване по компетентност до Община Хитрино с писмо с изх. № С-103/4.11.2019 г. Получен отговор от Община Хитрино. Няма констатирани нарушения. Вх. № ОА-С-103-5/27.11.2019 г.
4 22.10.2019 г. С-104/22.10.2019 Намерено умряло прасе на входа на залив жълта локва ОДБХ-Шумен Препратен по компетентност до ОДБХ-Шумен чрез електронния обмен. Получен отговор от ОДБХ –Шумен с изх. №РД 27-4642/04.11.2019
5 24.10.2019 г. С-105/24.10.2019 от 112 От една седмица в зърнобазата кв. Мътница се товари слънчоглед и има голяма запрашеност на въздуха РИОСВ-Шумен Подателят на сигнала е уведомен по телефона на 30.10.2019 г, за извършените проверки на РИОСВ-Шумен за същият обект и предприетите действия.
6 24.10.2019 г. С-106/24.10.2019 Притежание и продажба на препарирана граблива птица от защитен вид – Горска ушата сова РИОСВ – Шумен, Окръжна прокуратура – Шумен РИОСВ - Шумен е изпратила писмо Изх. № С-106/29.10.2019г. до Окръжна прокуратура Шумен за предприемане на действия по компетентност, с копие до подателя на сигнала.