одобрен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

Уникален идентификатор:  6d78af49-a72b-4035-a973-61d342663b19

Описание:

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум

публичен референдум Община Трън

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 13:48:17
  • Създаден от: rayna_draganova
  • Последна промяна: 2019-03-19 13:50:14
  • Последно променил: rayna_draganova

Публичен регистър за предложенията за провеждане на местен референдум, актуализиран към 14.02.2019г

дата на въвеждане актуалност регистрация индекс дата инициатива за провеждане основни въпроси
1 23.12.2016г Отменен с Решение №44 от 22.03.2017г на ОбС Трън 381 23.12.2016г Станислав Николов - кмет на община Трън Съгласни ли сте Община Трън да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?
2 17.1.2017г Не отговоря на изискванията на ЗПУГДВМС 27 17.1.2017г Кирил Михайлов- общински съветник в ОбС Трън Съгласни ли сте в община Трън да се добиват полезни изкопаеми при стриктно спазване на екологичното законодателство за гарантиране на екологичното равновесие в региона?
3 03.04.2017г Насрочен за провеждане МР на 11.06.2017г с Решение №64 от 21.04.2017г на ОбС Трън 133 03.04.2017г Станислав Николов - кмет на община Трън Против ли сте община Трън, чрез общинският съвет, да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на полезни изкопаеми?
4 07.04.2017г С Решение №83 от 10.05.2017г ОбС Трън отказва произвеждане на МР 143 07.04.2017г Инициативен комитет Съгласни ли сте в проекта за Общ устройствен план на община Трън, предназначението на териториите, които към момента са предвидени за добив на полезни изкопаеми, обозначени като находище Трън Север и Трън Юг, да бъде променено за друго, различно предназначение, което не включва минна и минно-преработвателна дейност?