одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП

Уникален идентификатор:  6e23ccdf-2f61-4ddd-9a93-6d027f161996

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 15:29:16
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2020-02-26 15:13:40
  • Последно променил: antonio_andreev_kolev

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП

№ по ред Заповед № от дата Населено място Квартал/ Местност Имот Изменение Възложител
2017г.
1 РД-37/24.01.2017г. с. Козарско 18 УПИ ХІ-112 Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 18, УПИ ХІ-112 по РП на с.Козарско н-ци Христо Светославов Миндов и Димитър Димитров Миндов
2 РД-116/23.03.2017г. с. Равногор 40 УПИ ХІV-420 Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв. 40, УПИ ХІV-420 по план на с. Равногор София Симеонова Гечева
3 РД-128/30.03.2017г. гр. Брацигово м.Свети Спас 06207.2.924 Да се изработи ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор № 06207.2.924, м. Св.Спас по КК на гр. Брацигово Янко Стоянов Янев
4 РД-132/30.03.2017г. гр. Брацигово 111 УПИ ХХХІІІ-1438, ТУ Да се изработи комплексен инвестиционен проект за част от кв. 111, УПИ ХХХІІІ-1438, ТУ по РП на гр. Брацигово Михаил Симеонов Асенов
5 РД-133/30.03.2017г. гр. Брацигово 22 УПИ І-Фурна Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 22, УПИ І-Фурна по РП на гр. Брацигово Екатерина Тодорова, "Булсат" ЕООД и Кмета на Община Брацигово
6 РД-155/12.04.2017г. с. Козарско 2 УПИ ХХVІІІ Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 2, УПИ ХХVІІІ по плана на Стопански двор с. Козарско Веселина Иванова Бъчварова
7 РД-156/12.04.2017г. гр. Брацигово 38 УПИ ХІ-411,412 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 38, УПИ ХІ-411,412 по плана на гр. Брацигово Георги Рачев Димитров
8 РД-181-1/02.05.2017г. гр. Брацигово 74 УПИ VІІІ-552 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 74, УПИ VІІІ-552 по РП на гр.Брацигово /06207. 502.1147 по КК/ Стоян Николаев Буров
9 РД-192/10.05.2017г. с. Равногор м. Беглика УПИ І-Семеен хотел за еко туризъм Да се изработи ПУП-ПРЗ за УПИ І-Семеен хотел за еко туризъм, м."Беглика" в землището на с. Равногор Дуло-Георги Иванов" ЕООД
10 РД-331/02.08.2017г. с. Розово 18 УПИ І-Училище и имот пл.№414 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 18, УПИ І-Училище и имот пл.№414 по РП на с. Розово Александра Петрова Радева
11 РД-333/02.08.2017г. гр. Брацигово 64 УПИ ІІІ-Озеленяване Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 64, УПИ ІІІ-Озеленяване по РП на гр. Брацигово Община Брацигово
12 РД-385/07.09.2017г. с. Равногор 86 УПИ І-Оптикоелектрон Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 86, УПИ І-Оптикоелектрон по РП на с. Равногор "Равногор Лес" ООД
13 РД-384/07.09.2017г. с. Козарско 3 УПИ ХVІ-63,ХVІІ-63 и ХХІ-Озеленяване Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 3, УПИ ХVІ-63,ХVІІ-63 и ХХІ-Озеленяване по РП на с. Козарско Община Брацигово
14 РД-427/21.09.2017г. гр. Брацигово 22 ХХ-Производствена дейност, ТУ Да се изработи комплексен инвестиционен проект за част от кв.22, УПИ ХХ-Производствена дейност, ТУ/06207.502.217/ по РП на гр. Брацигово "Каменар Груп 1" ЕООД
15 РД-437/28.09.2017г. с. Бяга 29 Х-179 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 29, УПИ Х-179 по РП на с. Бяга Денка Лъчкова Ланге
16 РД-530/15.11.2017г. с. Равногор 13 ІІІ-99 Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 13, УПИ ІІІ-99 по плана на с.Равногор н-ци Тодор Илиев Пенчев
17 РД-568/12.12.2017г. с. Бяга Стопански двор ХХХVІ Да се изработи комплексен инвестиционен проект за УПИ ХХХVІ, Стопански двор по плана на с. Бяга Иван Георгиев Трендафилов
2018 г.
1 РД-21/12.01.2018г. гр. Брацигово 22 ХХ-1419 Да се изработи ПУП-ПЗ за УПИ 1419, кв. 22 по регулационния плана на гр.Брацигово Васил Анков Томанов
2 РД-58/06.02.2018г. с. Исперихово 11 V-173 и VІ-172 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 11, УПИ V-173 и VІ-172 по РП на с.Исперихово, общ.Брацигово Костадин Ангелов Михайлов и Данаил Николов Стоянов
3 РД-107/06.03.2018г. с. Розово 4 ІІІ-24 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 4, УПИ ІІІ-24 по РП на с. Розово, общ.Брацигово Георги Атанасов Атанасов
4 РД-108/06.03.2018г. с. Бяга 23 І-240, ІІ-239 и ІХ-240,233 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 23, УПИ І-240, ІІ-239 и ІХ-240,233 по РП на с. Бяга, общ.Брацигово Павел Христов Гюлеметов
5 РД-141/22.03.2018г. с. Равногор 13 ІІІ-99 и ІІ-100 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 13, УПИ ІІІ-99 и ІІ-100 по регулационния план на с. Равногор Мария Тодорова Узунова, представляваща н-ци Тодор Илиев Пенчев
6 РД-157/10.04.2018г. с. Козарско 34 ХІІІ-352 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 34, УПИ ХІІІ-352 по РП на с.Козарско Георги Николов Атанасов
7 РД-158/10.04.2018г. с. Козарско 3 VІІ-874 Да се изработи ПУП-ЧИПРЗ за част от кв. 3, УПИ VІІ-874 по РП на с.Козарско "ВИТАМИНА ТЕВЕКЕЛИЕВ" ООД
8 РД-159/10.04.2018г. с. Козарско 48 V-685 и VІ-686 Да се изработи ПУП-ЧИПР за част от кв. 48, УПИ V-685 и УПИ VІ-686 по РП на с.Козарско Янка Иеремиева Атанасова, Магда Иеремиева Атанасова и Янко Петров Кулински
9 РД-167/12.04.2018г. с. Розово 7 ХLVІІІ-273 Да се изработи комплексен инвестиционен проект за част от кв.7, УПИ ХLVІІІ-273, по РП на с.Розово Любомира Петрова Филева
10 РД-213/10.05.2018г. гр. Брацигово 22 І-216 за Производствена дейност,търговия и услуги /06207.502.227/ Да се изработи комплексен инвестиционен проект за част от кв.22, УПИ І-за производствена дейност,търговия и улуги по РП /06207.502.227 по КККР/ на гр.Брацигово ЕТ "СЮМ СТОЯН МЛАДЕНОВ"
11 РД-238/23.05.2018г. гр. Брацигово 86 ХІІІ-513 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 86, УПИ ХІІІ-513 по действащия регулационен план на гр. Брацигово Кузман Василев Търпоманов
12 РД-275/13.06.2018г. с. Равногор 56 VІ-405,VІІ-404 и Х-401 Да се изработи ПУП-ЧИПР за част от кв. 56, УПИ VІ-405, VІІ-404 и Х-401 по РП на с. Равногор Янко Пенев Петков и Тодор Борисов Пашкулев
13 РД-296/02.07.2018г. гр. Брацигово 111 ХХХІІІ-1438 Да се изработи пУП-ПЗ за част от кв. 111, УПИ ХХХІІІ-1438 по РП на гр.Брацигово Михаил Симеонов Асенов
14 РД-302/03.07.2018г. с. Исперихово 15 зелена площ м/у о.т.86-93 Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 15, зелена площ между о.т. 86-93 по плана на с.Исперихово Община Брацигово
15 РД-303/03.07.2018г. с. Исперихово 8 зелена площ м/у о.т.45-46 Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 8, зелена площ между о.т. 45-46 по плана на с.Исперихово Община Брацигово
16 РД-314/05.07.2018г. с. Бяга м. Герена пи 638020 Да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ номер 638020, м.Герена по КВС на с. Бяга Иван Георгиев Трендафилов
17 РД-463/30.08.2018г. с. Козарско 2 ХІІ Да се изработи ПУП-ПРЗ за ХІІ, кв. 2 по плана на с. Козарско/бивш стопански двор/ Сергей Здравков Кичуков
18 РД-469/04.09.2018г. гр. Брацигово 111 ХІХ Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 111, УПИ ХІХ, по действащия регулационен плана на гр.Брацигово Тодор Ангелов Кръстев
19 РД-638/18.10.2018г. гр. Брацигово 40 ХІ-жилищен комплекс Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 40, УПИ ХІ-жилищен комплекс, ПИ пл.№444, ПИ пл.№446, ПИ пл.№442 и ПИ пл.№443 по действащия регулационен план на гр.Брацигово Александър Желязков Манчев и "БГ Хаус" ЕООД
20 РД-639/18.10.2018г. гр. Брацигово 126 УПИ V-Дърводелска работилница,магазин-готова продукция и складова база и УПИ ІV-Селскостопанска дейност Да се изработи ПУП-ПРЗ за УПИ V-Дърводелска работилница,магазин-готова продукция и складова база и УПИ ІV-Селскостопанска дейност по плана на гр. Брацигово Кооперация СИЛА
21 РД-644/18.10.2018г. гр. Брацигово 91 ХVІ-660 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 91, УПИ ХVІ-660 по действащия регулационен план на гр. Брацигово Гертана Петрова Илиева
22 РД-670/31.10.2018г. с. Козарско 20 ІІІ-168 и ХІІІ-168 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 20, УПИ ІІІ-168 и УПИ ХІІІ-168 по действащия регулационен план на с. Козарско Мария Тодорова Янева и Илия Стоянов Янев
23 РД-729/27.11.2018г. гр. Брацигово 64 ХІ-34 Да се изработи комплексен инвестиционен проект за част от кв.64, УПИ ХІ-34 по РП /06207.502.229 по КККР/ на гр.Брацигово "СТАР СИТИ" ЕООД
24 РД-758/12.12.2018г. гр. Брацигово 22 ХІІ-Завод за домакински съдове Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 22, УПИ ХХІ-Завод за домакински съдове по действащия регулационен план на гр. Брацигово "КАОМЕТ" ЕООД
2019 г.
1 РД-16/24.01.2019г. с. Козарско 2 УПИ ІІ-Фурна, УПИ ІІІ-Стопанска дейност и ПИ 887, ПИ 890 и ПИ 889 Да се изработи ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-Фурна, УПИ ІІІ-Стопанска дейност и ПИ 887, ПИ 890 и ПИ 889 в кв. 2 по плана на с. Козарско /бивш стопански двор/ Георги Петров Пищронов и Петър Тодоров Чобанов
2 РД-47/13.02.2019г. с. Равногор 67 І-692 Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 67, УПИ І-692 по действащия регулационен план на с. Равногор Георги Тодоров Казаков и Димитър Георгиев Мадаров
3 РД-55/26.02.2019г. гр. Брацигово 94 УПИ ХV-180, ХVІ-180, ХVІІ-180, ХХVІІ-1954, ХХVІІІ-180,1954, ХХІХ-180 и ХХХVІІІ-180 Да се израаботи ПУП-ПР за част от кв. 94, УПИ ХV-180, ХVІ-180, ХVІІ-180, ХХVІІ-1954, ХХVІІІ-180,1954, ХХІХ-180 и ХХХVІІІ-180 по действащия регулационен план на гр. Брацигово, местност "Нерзето" Община Брацигово
4 РД-73/07.03.2019г. с. Розово м. Юнтала ПИ 002146 и 002170 Да се изработи ПУП-ПРЗ, местност "Юнтала", Поземлен имот № 002170 и № 002170 в землището на с.Розово "Автомагистрали" ЕАД
5 РД-74/07.03.2019г. с. Бяга 21 пл. номер 273 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 21, имот пл. номер 273 по плана на с.Бяга Щерьо Василев Рабаджийски
6 РД-76/08.03.2019г. с. Бяга 30 УПИ VІІІ-365 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 30, УПИ VІІІ-365 по плана на с.Бяга Димитрийка Георгиева Готева
7 РД-115/26.03.2019г. с. Исперихово 22 VІІІ-255 Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 22, УПИ VІІІ-255 по плана на с.Исперихово Ариф Юмеров Реджепов-пълном. На Адем Арифов Реджепов и Таибе Алиева Гавазова
РД-207/14.05.2019г. с. Равногор 13 VІ-96 Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 13, УПИ VІ-96 по действащия регулационен план на с. Равногор Катерина Стефанова Грочева
9 РД-262/07.06.2019г. гр. Брацигово 27 ІV-130 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 27, УПИ ІV-130 по действащия регулационен план на гр.Брацигово Георги Манолов Манолов
10 РД-317/10.07.2019г. с. Равногор 68 ІV-730 Да се изработи ПУП-Пр за част от кв. 68, УПИ ІV-730 по действащия регулационен план на с. Равногор Стефан Кръстев Вълков
11 РД-394/03.09.2019г. с. Бяга 54 І-573 Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 54, УПИ І-573 по действащия регулационен план на с. Бяга Силвана Николова Налбантова
12 РД-531/22.10.2019г. гр. Брацигово 45 ХІV-1468 За търговия и услуги, УПИ ХІІ-За баня и УПИ ХІІІ-Горско стопанство Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 45, УПИ ХІV-1468 За търговия и услуги, УПИ ХІІ-За баня и УПИ ХІІІ-Горско стопанство по РП на гр.Брацигово "Тити 2008" ЕООД
13 РД-532/22.10.2019г. с. Равногор 46 V-623 Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв. 46, УПИ V-623 За хотел по плана на с. Равногор "Сова" ЕООД
14 РД-535/23.10.2019г. с. Бяга 35 VІІ-402 Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.35, УПИ VІІ-402 по плана на с. Бяга Райна Георгиева Дутина
15 РД-568/13.11.2019г. с.Исперихово 8 ХIV-ТУ Да се израб