Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 15

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 19.09.2019 - 19.09.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 49 10,599.29 лв.
Общо:  49 10,599.29 лв.
По бюджетни организации
ГДИН ( 014003**** ) Период: 19.09.2019 - 19.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 694.80 лв.
Общо:  6 694.80 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 19.09.2019 - 19.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 4,969.35 лв.
Общо:  19 4,969.35 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 19.09.2019 - 19.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 24 4,935.14 лв.
Общо:  24 4,935.14 лв.