Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 16

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 20.09.2019 - 20.09.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 87 6,237,969.89 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 242 176,484.87 лв.
10 xxxx Издръжка 225 122,786.43 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 7 1,886.67 лв.
Общо:  561 6,539,127.86 лв.
По бюджетни организации
ЦУ ( 0140000003 ) Период: 20.09.2019 - 20.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 740.00 лв.
10 xxxx Издръжка 11 19,559.39 лв.
Общо:  12 20,299.39 лв.
ЦРОЗ ( 0140010001 ) Период: 20.09.2019 - 20.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 20,727.31 лв.
10 xxxx Издръжка 8 347.82 лв.
Общо:  9 21,075.13 лв.
ГДИН ( 014003**** ) Период: 20.09.2019 - 20.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59 4,455,060.82 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 224 165,551.88 лв.
10 xxxx Издръжка 45 36,084.38 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 7 1,886.67 лв.
Общо:  335 4,658,583.75 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 20.09.2019 - 20.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 41 36,837.37 лв.
Общо:  41 36,837.37 лв.
НБПП ( 0140050004 ) Период: 20.09.2019 - 20.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25 25,248.95 лв.
10 xxxx Издръжка 95 22,230.00 лв.
Общо:  120 47,478.95 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 20.09.2019 - 20.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1,736,192.81 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 18 10,932.99 лв.
10 xxxx Издръжка 25 7,727.47 лв.
Общо:  44 1,754,853.27 лв.