Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 17

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 24.09.2019 - 24.09.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 938,163.31 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 50 20,859.75 лв.
10 xxxx Издръжка 58 234,658.79 лв.
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 31,200.00 лв.
Общо:  122 1,224,881.85 лв.
По бюджетни организации
ГДИН ( 014003**** ) Период: 24.09.2019 - 24.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 323,000.99 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 13,793.86 лв.
Общо:  21 336,794.85 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 24.09.2019 - 24.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 615,162.32 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 40 7,065.89 лв.
10 xxxx Издръжка 6 123,119.54 лв.
Общо:  48 745,347.75 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 24.09.2019 - 24.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 52 111,539.25 лв.
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 31,200.00 лв.
Общо:  53 142,739.25 лв.