Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 18

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 25.09.2019 - 25.09.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 378,178.29 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 23 6,489.52 лв.
10 xxxx Издръжка 390 414,783.05 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 11 2,657.42 лв.
Общо:  444 802,108.28 лв.
По бюджетни организации
ЦУ ( 0140000003 ) Период: 25.09.2019 - 25.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 331,809.81 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13 2,949.33 лв.
10 xxxx Издръжка 7 1,101.25 лв.
Общо:  21 335,860.39 лв.
ЦРОЗ ( 0140010001 ) Период: 25.09.2019 - 25.09.2019
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 4 260.00 лв.
Общо:  4 260.00 лв.
ГДИН ( 014003**** ) Период: 25.09.2019 - 25.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19 46,368.48 лв.
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 3,540.19 лв.
10 xxxx Издръжка 165 339,284.38 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 7 2,397.42 лв.
Общо:  201 391,590.47 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 25.09.2019 - 25.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 32,727.20 лв.
Общо:  12 32,727.20 лв.
НБПП ( 0140050004 ) Период: 25.09.2019 - 25.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 200 40,155.00 лв.
Общо:  200 40,155.00 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 25.09.2019 - 25.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1,515.22 лв.
Общо:  6 1,515.22 лв.