Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 19

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 26.09.2019 - 26.09.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27 68,243.55 лв.
10 xxxx Издръжка 305 322,594.10 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 5 585.89 лв.
Общо:  337 391,423.54 лв.
По бюджетни организации
ЦУ ( 0140000003 ) Период: 26.09.2019 - 26.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 17,816.56 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 3 200.00 лв.
Общо:  23 18,016.56 лв.
ГДИН ( 014003**** ) Период: 26.09.2019 - 26.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27 68,243.55 лв.
10 xxxx Издръжка 92 252,124.41 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 2 385.89 лв.
Общо:  121 320,753.85 лв.
НБПП ( 0140050004 ) Период: 26.09.2019 - 26.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 169 43,556.00 лв.
Общо:  169 43,556.00 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 26.09.2019 - 26.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 24 9,097.13 лв.
Общо:  24 9,097.13 лв.