Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 20

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 03.09.2019 - 03.09.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 87 1,087,412.08 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 11 2,825.62 лв.
Общо:  98 1,090,237.70 лв.
По бюджетни организации
ЦУ ( 0140000003 ) Период: 03.09.2019 - 03.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 51,291.29 лв.
Общо:  22 51,291.29 лв.
ГДИН ( 014003**** ) Период: 03.09.2019 - 03.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 56 1,034,029.61 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 9 1,898.62 лв.
Общо:  65 1,035,928.23 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 03.09.2019 - 03.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2,091.18 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 2 927.00 лв.
Общо:  11 3,018.18 лв.