Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 21

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 30.09.2019 - 30.09.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 590.89 лв.
10 xxxx Издръжка 101 527,043.52 лв.
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5 138,438.00 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 16 907.21 лв.
Общо:  123 666,979.62 лв.
По бюджетни организации
ЦУ ( 0140000003 ) Период: 30.09.2019 - 30.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1,660.80 лв.
Общо:  2 1,660.80 лв.
ЦРОЗ ( 0140010001 ) Период: 30.09.2019 - 30.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 7,325.93 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 25.00 лв.
Общо:  9 7,350.93 лв.
ГДИН ( 014003**** ) Период: 30.09.2019 - 30.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 590.89 лв.
10 xxxx Издръжка 61 509,760.98 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 5 597.21 лв.
Общо:  67 510,949.08 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 30.09.2019 - 30.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 572.97 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 10 285.00 лв.
Общо:  13 857.97 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 30.09.2019 - 30.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 7,722.84 лв.
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5 138,438.00 лв.
Общо:  32 146,160.84 лв.