Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 22

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 04.09.2019 - 04.09.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 14,131.62 лв.
10 xxxx Издръжка 302 110,250.51 лв.
18 xxxx Други разходи 1 46,031.20 лв.
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 29,400.00 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 202.38 лв.
Общо:  307 200,015.71 лв.
По бюджетни организации
ГДИН ( 014003**** ) Период: 04.09.2019 - 04.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 14,131.62 лв.
10 xxxx Издръжка 57 48,115.83 лв.
18 xxxx Други разходи 1 46,031.20 лв.
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 29,400.00 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 202.38 лв.
Общо:  62 137,881.03 лв.
НБПП ( 0140050004 ) Период: 04.09.2019 - 04.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 245 62,134.68 лв.
Общо:  245 62,134.68 лв.