Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 23

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 05.09.2019 - 05.09.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 9,598.18 лв.
10 xxxx Издръжка 94 101,587.27 лв.
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 25,146.12 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3,881.52 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 9 1,682.22 лв.
Общо:  107 141,895.31 лв.
По бюджетни организации
ЦУ ( 0140000003 ) Период: 05.09.2019 - 05.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3,198.80 лв.
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 25,146.12 лв.
Общо:  7 28,344.92 лв.
ГДИН ( 014003**** ) Период: 05.09.2019 - 05.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 9,598.18 лв.
10 xxxx Издръжка 55 47,655.22 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 8 1,463.39 лв.
Общо:  65 58,716.79 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 05.09.2019 - 05.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 3,894.64 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 218.83 лв.
Общо:  18 4,113.47 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 05.09.2019 - 05.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 46,838.61 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3,881.52 лв.
Общо:  17 50,720.13 лв.