Набор от данни:  Себра бюлетин

одобрен

Себра бюлетин

Уникален идентификатор:  6e78fe52-bd88-47f9-ba0b-1c25c2c8f483

Описание:

Себра бюлетин

Текуща версия: 24

Показвана версия: 24

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-06 13:02:50
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2020-07-09 21:18:40
  • Последно променил: l_boncheva

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 09.09.2019 - 09.09.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 44,150.00 лв.
10 xxxx Издръжка 270 81,922.10 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 12 2,556.07 лв.
Общо:  283 128,628.17 лв.
По бюджетни организации
ЦУ ( 0140000003 ) Период: 09.09.2019 - 09.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 44,150.00 лв.
10 xxxx Издръжка 25 21,802.95 лв.
Общо:  26 65,952.95 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 09.09.2019 - 09.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 3,756.32 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 12 2,556.07 лв.
Общо:  31 6,312.39 лв.
НБПП ( 0140050004 ) Период: 09.09.2019 - 09.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 214 51,473.92 лв.
Общо:  214 51,473.92 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 09.09.2019 - 09.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 4,888.91 лв.
Общо:  12 4,888.91 лв.