одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината към 31.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  6e99cc35-2e4f-4a96-bcb5-91f6ca26280e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 11:11:16
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-03-29 11:11:16

Р е г и с т ъ р

за юридическите лица с нестопанска цел,
в които участва Община Троян
Наименование на юридическото лице с нестопанска цел   Организационна форма на юридическото лице с нестопанска цел   Седалище и адрес на юридическото лице с нестопанска цел   Имена и длъжности на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел   Определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза   Преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел  
1 2 3 4 5 6 7
1 Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) сдружение 1111 София, ул.Голаш 23 Донка Михайлова - кмет на община Троян; инж. Пенко Пенков - председател на ОбС в обществена полза
2 Национална асоциация на председателите на общинските съвети (НАПОС) асоциация 1111 София, ул.Голаш 23 инж. Пенко Пенков - председател на ОбС в обществена полза
3 Национална асоциация на секретарите на общините в Република България (НАСО РБ) асоциация гр. Габрово, пл.”Възраждане” № 3. Цветелина Калчева - секретар на община Троян в обществена полза
4 Фондация "Професор д-р Христо Браилски", с. Калейца фондация с. Калейца, ул. "Христо Ботев" №42 Кмета на кметство с. Калейца в обществена полза
5 Регионално сдружение на общините (РСО) "Централна Стара планина" сдружение гр. Габрово, ул. "Опълченска" №9 Донка Михайлова - кмет на община Троян; инж. Пенко Пенков - заместник представител в обществена полза
6 Сдружение "Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин" сдружение гр. Троян, ул. "Христо Ботев" №113 Донка Михайлова - кмет на община Троян в обществена полза
7
8
8
8