одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2017 г.

Уникален идентификатор:  6ec3090d-c8bc-41fa-af4c-8a031928da10

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 10:57:52
  • Създаден от: emiliya_manolova
  • Последна промяна: 2020-02-14 10:57:52

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

Верижни трактори 84
Колесни трактори 1105
Самоходни шасита 4
Друга самоходна техника 487
Тракторни ремаркета: 377
в т.ч. с общо предназначение 208
със спец. предназначение 169
Горска техника 24
Зърнокомбайни 195
Самоходни силажокомбайни 14
Други самоходни машини 47
Машини за сеидба и садене 297
Машини за торене и растителна защита 182
Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 323
Почвообработващи 1112
Сушилни и други 2
Зърно и семепочистващи 23
Машини за поливане 62
Горска техника 225