одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 13.02.2020

Уникален идентификатор:  6eff550b-f82a-4c5b-99af-6d59a852d597

плащания себра мон

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 08:11:26
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-02-14 08:11:26

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 126 320599.31
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 2896.72
10 xxxx Издръжка 469 270863.37
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 57 30238.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5558204.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6 16750
88 xxxx Средства на разпореждане 86 12080.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 2245.49
98 xxxx Други операции в БНБ 40 -62003.83
Общо:  790 6151875.56
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  4 0
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 2896.72
10 xxxx Издръжка 13 59038.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5558204.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6 16750
88 xxxx Средства на разпореждане 1 54
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 2245.49
Общо:  25 5639689.33
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 32 3829.14
Общо:  32 3829.14
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1644.22
Общо:  1 -1644.22
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 152
Общо:  1 152
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 170.4
Общо:  3 170.4
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 550.48
Общо:  5 550.48
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5550
10 xxxx Издръжка 3 1173.76
Общо:  4 6723.76
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 351.2
Общо:  2 351.2
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 650
10 xxxx Издръжка 3 751.96
Общо:  6 1401.96
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 533.55
Общо:  4 533.55
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2450
10 xxxx Издръжка 6 1334.77
Общо:  8 3784.77
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1778
Общо:  6 1778
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1187.64
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -30000
Общо:  8 -28812.36
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1730
10 xxxx Издръжка 4 286.29
Общо:  5 2016.29
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -872
Общо:  1 -872
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 571.06
10 xxxx Издръжка 6 319.97
88 xxxx Средства на разпореждане 15 1414
Общо:  22 2305.03
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 23163.05
10 xxxx Издръжка 28 9411.78
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4307
88 xxxx Средства на разпореждане 4 363.22
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -3800.34
Общо:  40 33444.71
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 20850
10 xxxx Издръжка 6 988.21
Общо:  18 21838.21
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 12210
10 xxxx Издръжка 11 5417.71
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -888.93
Общо:  17 16738.78
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 12290
10 xxxx Издръжка 21 9274.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 424.8
88 xxxx Средства на разпореждане 1 236.67
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1485.12
Общо:  41 20740.71
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4180
10 xxxx Издръжка 1 480
Общо:  2 4660
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 11859.47
10 xxxx Издръжка 12 9499.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 1943
Общо:  20 23301.64
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2201.09
Общо:  7 2201.09
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4920
10 xxxx Издръжка 2 556.01
88 xxxx Средства на разпореждане 1 906.08
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -60
Общо:  5 6322.09
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 7120
10 xxxx Издръжка 2 180.37
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -66.2
Общо:  8 7234.17
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 4080
10 xxxx Издръжка 7 6902.84
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -29.4
Общо:  11 10953.44
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1422.88
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -243.54
Общо:  9 1179.34
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 14940
10 xxxx Издръжка 6 1464.1
Общо:  12 16404.1
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 17903.24
10 xxxx Издръжка 22 15237.01
88 xxxx Средства на разпореждане 10 844.95
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -812.74
Общо:  38 33172.46
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3730
10 xxxx Издръжка 8 2034.53
Общо:  9 5764.53
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4936.11
10 xxxx Издръжка 16 3725.56
88 xxxx Средства на разпореждане 7 939.23
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -74.35
Общо:  26 9526.55
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 12510
10 xxxx Издръжка 30 19385.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 1645
88 xxxx Средства на разпореждане 1 201.6
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -2674.3
Общо:  41 31067.87
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 10150
10 xxxx Издръжка 6 2745.39
Общо:  9 12895.39
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 10030
10 xxxx Издръжка 7 1407.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2468.5
88 xxxx Средства на разпореждане 1 458.59
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -9770.16
Общо:  15 4594.91
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4600
10 xxxx Издръжка 6 2656.58
Общо:  8 7256.58
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4840
10 xxxx Издръжка 40 31252.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 730
88 xxxx Средства на разпореждане 1 580
Общо:  45 37402.86
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 3750
10 xxxx Издръжка 14 3259.13
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 34 3270
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -202.28
Общо:  60 10076.85
РЕГИОН - СОФИЯ-ГРАД ( 017122**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СОФИЯ-ОБЛАСТ ( 017123**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1461.3
Общо:  1 -1461.3
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 31520
10 xxxx Издръжка 40 8235.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 3180
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1084.9
Общо:  53 44020
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 5800
10 xxxx Издръжка 5 10066.82
Общо:  7 15866.82
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 14300
10 xxxx Издръжка 13 10967.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2225
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1173.94
Общо:  17 26318.14
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 22830
10 xxxx Издръжка 1 104.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2318
Общо:  6 25252.4
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 10578.62
10 xxxx Издръжка 13 3572.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 7227.5
88 xxxx Средства на разпореждане 7 851.76
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -97.5
Общо:  25 22132.44
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -200
Общо:  1 -200
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1900
Общо:  1 1900
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ БУКИ“ - СОФИЯ ( 0172200002 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 20255.15
Общо:  3 20255.15
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3143.95
Общо:  5 3143.95
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -5301.91
Общо:  1 -5301.91
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -945.6
Общо:  1 -945.6
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 804.76
88 xxxx Средства на разпореждане 1 316.6
Общо:  5 1121.36
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо:  1 300
НИМХ ( 017236**** ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 1261.84
Общо:  22 1261.84
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 17783
Общо:  11 17783
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1150.87
Общо:  5 1150.87
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2820
10 xxxx Издръжка 2 1277.47
Общо:  3 4097.47
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -200
Общо:  1 -200
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 90
Общо:  1 90
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пловдив ( 0172560009 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5050
10 xxxx Издръжка 1 774.5
Общо:  2 5824.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3200
10 xxxx Издръжка 1 804.97
Общо:  2 4004.97
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 116.1
Общо:  2 116.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 122.4
Общо:  2 122.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 546.68
Общо:  12 546.68
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 3250
Общо:  4 3250
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 3560.4
Общо:  2 3560.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1957.04
Общо:  3 1957.04
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5000
10 xxxx Издръжка 3 1138.72
Общо:  4 6138.72
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1036.51
Общо:  5 1036.51