одобрен

УЧАСТНИЦИ В ГОДИШНИ ФОРУМИ

Уникален идентификатор:  6f08646c-7d3d-49e8-8f8a-2c4fdeb2ed6e

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 12:17:59
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 12:17:59

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - ГФ-3 - Годишна среща на потребителите на модела CAF в България 81 81 81 1
2020 - ГФ-4 - Лятна академия за млади лидери 2020 24 24 24 1