непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  6f63b5ec-930f-4161-bff0-45d392597331

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-03 16:00:20
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-03 16:00:20
Няма информация за показване