одобрен

SEBRA_07.01.20

Уникален идентификатор:  708d1493-d978-4230-8314-f1ad0222bc45

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-08 12:40:00
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-01-08 12:40:00

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3700
10 xxxx Издръжка 70 34778.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 180
90 xxxx Възстановени приходи 4 4783.63
Общо: 80 43442.61
По бюджетни организации
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 4188.79
Общо: 3 4188.79
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3700
10 xxxx Издръжка 4 553.93
90 xxxx Възстановени приходи 4 4783.63
Общо: 9 9037.56
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1575.94
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 7 1611.94
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1424.67
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 3 1460.67
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 3136.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 8 3172.52
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1653.8
Общо: 4 1653.8
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 5051.58
Общо: 10 5051.58
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 5623.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 9 5659.5
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2436
Общо: 5 2436
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2526.4
Общо: 3 2526.4
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 581.49
Общо: 3 581.49
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 3253
Общо: 7 3253
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2168.32
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 7 2204.32
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 07.01.2020 - 07.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 605.04
Общо: 2 605.04
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )