одобрен

ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА 2020

Уникален идентификатор:  70bd8cff-6842-4b93-9122-c9e911f95f74

Областна администрация Пазарджик Областна транспортна схема ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ Пазарджик

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-09 16:32:28
  • Създаден от: martin_ashikyan
  • Последна промяна: 2020-01-09 16:32:28

ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

(Списък на маршрутните разписания по общини)
Община Час на тръгване Маршрут Час на връщане Забележка Брой МР на брой страници
БАТАК 6 бр. МР на 6 стр.
БАТАК 7,15 Батак – Дорково 14,00 В учебни дни 1 бр. МР на 1 стр.
7,50 Батак – Велинград 10,00 3 бр. МР на 3 стр.
12,50 15,00
16,50 18,00
6,00 Батак – Пазарджик 9,50 2 бр. МР на 2 стр.
15,10 17,00
БЕЛОВО 21 бр. МР на 8 стр.
БЕЛОВО няма Белово - Варвара 6,10 7 бр. МР на 2 стр.
8,20 9,00
11,15 11,55
14,40 15,20
16,20 17,00
18,40 19,20
19,30 няма
няма Белово - Ветрен 5,10 11 бр. МР на 3 стр.
5,45 6,20
6,15 6,50
8,35 9,10
10,10 10,45
12,45 13,20
14,40 15,20
16,20 16,55
17,20 17,55
18,40 19,20
19,20 няма
8,00 Белово – Пазарджик (Ветрен) 10,30 Без неделя 1 бр. МР на 1 стр.
7,30 Белово – Пазарджик (Семчиново) 11,40 1 бр. МР на 1 стр.
8,00 Белово – Септември (Варвара) 10,10 Само във вторник 1 бр. МР на 1 стр.
БРАЦИГОВО 7 бр. МР на 7 стр.
БРАЦИГОВО 6,50 Брацигово – Пазарджик (Бяга) 7,30 1 бр. МР на 1 стр.
9,00 Брацигово – Пазарджик (Капитан Димитриево) 10,30 1 бр. МР на 1 стр.
6,40 Бяга – Пазарджик Няма 5 бр. МР на 5 стр.
7,54 Бяга – Пазарджик 7,15
11,07 Бяга – Пазарджик 10,30
Няма Бяга – Пазарджик 12,30
16,00 Бяга – Пазарджик 17,30
7,30 Пазарджик - Брацигово 6,30 В делнични дни 2 бр. МР на 2 стр.
12,30 8,00
ВЕЛИНГРАД 22 бр. МР на 10 стр.
ВЕЛИНГРАД 6,20 Велинград - Дорково 5,20 15 бр. разписания на 4 стр.
8,20 6,40
9,20 7,50
10,20 8,50
11,20 9,50
12,20 10,50
13,20 11,50
14,20 12,50
15,20 13,50
16,20 14,50
17,20 15,50
18,30 16,50
19,40 17,50
21,00 19,50
няма 20,50
7,00 Велинград - Пазарджик 8,30 От понеделник до петък 4 бр. МР на 4 стр.
9,40 11,30
13,00 14,30
16,00 18,00
8,30 Велинград - Пещера 10,30 1 бр. МР на 1 стр.
6,30 Велинград - Батак 7,30 2 бр. МР на 1 стр.
Няма 13,05
ПАЗАРДЖИК 40 бр. МР 40 стр.
ПАЗАРДЖИК 12,55 Пазарджик – Церово (Славовица) Няма 2 бр. МР на 2 стр.
няма 8,30
Няма Пазарджик – Церово (Виноградец) 6,20 Не пътува в празнични и почивни дни 3 бр. МР на 3 стр.
9,25 10,30 Само в празнични и почивни дни
14,00
19,30 няма Не пътува в празнични и почивни дни
19,40 Пазарджик – Церово (Памидово) 5,30 В празнични и почивни дни 1 бр. МР на 1 стр.
7,30 Пазарджик – Церово (Щърково, Лесичово) няма 1 бр. МР на 1 стр.
7,10 Пазарджик – Славовица Церова-Лесичово Няма 1 бр. МР на 1 стр.
19,45 Пазарджик – Лесичово (Щърково) 6,20 Пътува в празнични и почивни дни 3 бр. МР на 3 стр.
17,45 8,15 Не пътува в празнични и почивни дни
11,10 12,00
10,10 Пазарджик – Калугерово (Памидово) 11,05 3 бр. МР на 3 стр.
14,10 15,15
няма 6,00 Не пътува в празнични и почивни дин
8,20 Пазарджик – Памидово – Динката №30 8,55 2 бр. МР на 2 стр.
12,20 13,00
18,40 Пазарджик – Ветрен (Бошуля) 6,45 Не поч, И празн, Дни 3 бр. МР на 3 стр.
11,40 12,45
14,40 15,30 Само в празнични и почивни днш
7,05 Пазарджик – Варвара – Семчиново №26 7,50 Не пътува в празнични и почивни дни 9 бр. МР на 9 стр.
9,15 10,05 Не пътува в празнични и почивни дни
10,15 11,30
11,15 12,20
Не пътува в празнични и почивни дни
13,25 14,20
15,25 16,20
5,45 Не пътува в празнични и почивни дни
17,45 18,40
19,40 6,10
17,25 Пазарджик – Виноградец №28 5,45 Не пътува в празнични и почивни дни 1 бр. МР на 1 стр.
6,15 Пазарджик - Пещера 7,15 11 бр. МР на 11 стр.
8,15 9,15
10,15 11,15
12,15 13,15
14,15 15,15
16,15 17,15
18,15 19,15
8,15 9,45 В празнични и почивни дни
11,15 12,45 В празнични и почивни дни
14,15 15,45 В празнични и почивни дни
17,15 18,45 В празнични и почивни дни
ПАНАГЮРИЩЕ 8 бр. МР на 8 стр.
ПАНАГЮРИЩЕ 6,00 Панагюрище - Пазарджик 8,00 4 бр. МР на 4 стр.
7,00 9,00
11,00 13,00
12,00 15,00
15,00 Панагюрище – Пазарджик (Баня) 17,00 2 бр. МР на 2 стр.
17,30 19,10
6,30 Панагюрище – Пазарджик (Стрелча) 8,30 1 бр. МР на 1 стр.
9,50 11,50
13,30 Панагюрище – Пазарджик (Стрелча и Свобода) 15,50 1 бр. МР на 1 стр.
ПЕЩЕРА 17 бр. МР на 17 стр.
ПЕЩЕРА 17,20 Пещера - Равногор 6,15 1 бр. МР на 1 стр.
13,30 Пещера – Розово 14,00 2 бр. МР на 2 стр.
17,20 Пещера – Розово 6,25
10,30 Пещера - Козарско 11,20 1 бр. МР на 1 стр.
7,15 Пазарджик – Пещера (Радилово, Капитан Димитриево) 6,15 7 бр. МР на 7 стр.
9,15 8,15
11,15 10,15
13,15 12,15
15,15 14,15
17,15 16,15
19,15 18,15
14,10 Пазарджик – Пещера (Брацигово) 12,20 1 бр. МР на 1 стр.
8,30 Пещера – Велинград 10,30 2 бр. МР на 2 стр.
14,30 16,30
17,30 Пещера - Фотиново 6,00 1 бр. МР на 1 стр.
7,00 Пещера – Батак 7,32 2 бр. МР на 2 стр.
12,30 13,10
РАКИТОВО 15бр. МР на 4 стр.
РАКИТОВО 5,20 Ракитово - Велинград 6,20 15 бр. МР на 4 стр.
6,50 7,20
7,50 8,20
8,50 9,20
9,45 10,20
10,50 11,20
11,50 12,20
12,50 13,20
13,50 14,20
14,50 15,20
15,50 16,20
16,50 17,20
17,50 18,20
18,50 19,40
20,10 няма
СЕПТЕМВРИ 12 бр. МР на 12 стр.
СЕПТЕМВРИ 9,00 Пазарджик – Септември Няма В делнични дни 9 бр. МР на 9 стр.
9,30 Няма В делнични дни през учебната година
Няма 6,10 В делнични дни през учебната година
11,30 7,20 От понеделник до събота
Няма 8,10 В делнични дни
13,00 10,00 В неделя и празнични дни
14,00 12,10 В делнични дни
17,30 16,00 В делнични дни
19,30 няма В делнични дни през учебната година
Няма Пазарджик - Ветрен 6,00 В делнични дни през учебната година – през неучебно време пътува до и от гр,Септември 3 бр. МР на
14,00 11,55 3 стр
19,30 няма В делнични дни през учебната година
СТРЕЛЧА 3 бр. МР на 3 стр.
СТРЕЛЧА 7,30 Панагюрище - Стрелча 6,50 3 бр. МР на 3 стр.
18,30 19,10
20,15